Забур 102:1—28

Дарманы кетип, кайгысын Жахабага билдирген бечаранын тиленүүсү+. 102  Оо, Жахаба, тиленүүмдү ук+,Муң-зарым сага жетсин+.  Кыйналганымда жүзүңдү менден жашырба+,Мага кулак сал+,Мен чакырган күнү жооп берүүгө шашыл+.  Анткени күндөрүм түтүндөй жок болуп баратат+,Сөөктөрүм очоктун чогундай кызарып жатат+.  Тамакка табитим тартпай+,Жүрөгүм жараланып, чөптөй соолуп баратат+.  Үшкүрүгүмдөн улам+Сөөктөрүм этиме жабышып калды+.  Мен чөлдөгү биргазандай+,Урандылардын үстүндөгү үкүдөй болуп калдым.  Дарманым кетти,Тамдын башындагы жалгыз куштай болуп калдым+.  Душмандарым эртеден кечке кордоп+,Мени шакаба кылгандар каргыш айтканда атымды колдонуп жатышат+.  Мен күлдү нандай жедим+,Көз жашым ичкен суусундугума аралашты+, 10  Анткени сен каардандың, өкүм чыгардың+.Мени ордуман көтөрүп, алыс ыргыттың+. 11  Күндөрүм көлөкөдөй өтүп+,Чөптөй куурап баратам+. 12  Ал эми сен, Жахаба, түбөлүктөн түбөлүккө жашайсың+,Муундан муунга унутулбайсың+. 13  Сен ордуңан турасың, Сионго кайрымдуулук көрсөтөсүң+,Анткени ага ырайым кылар учур,Белгиленген убак келди+. 14  Анткени кызматчыларың анын таштарын жакшы көрөт+,Топурагын да баалайт+. 15  Элдер Жахабанын ысмынан+,Жер жүзүнүн бардык падышалары анын даңкынан коркушат+. 16  Себеби Жахаба Сионду кайра курат+,Өзүнүн даңкы менен келет+. 17  Ал жардылардын тиленүүсүнө көңүл бурат+,Алардын тиленүүсүнө кайдыгер карабайт+. 18  Бул келечектеги муунга жазылды+.Ошондо жарала турган эл Жахты даңктайт+. 19  Жахаба жогорудагы ыйык жайынан карады+,Ал асмандан жерди карады+. 20  Туткундун үшкүрүгүн угуш үчүн+,Өлүмгө өкүм кылынгандарды бошотуш үчүн карады+. 21  Ошондуктан Жахабанын ысмы Сиондо жарыяланат+,Иерусалимде ага даңк айтылат+. 22  Ошондо элдер чогулат+,Падышалыктар Жахабага кызмат кылат+. 23  Жарым жолдон ал мени алдан тайдырды+,Күндөрүмдү кыскартты+. 24  Мен мындай дедим:«Мени өмүрүмдүн жарымында алып кетпе, оо, Кудайым+.Сенин жылдарың түбөлүктүү+. 25  Сен жердин пайдубалын эчак эле салгансың+,Асман да сенин колуңан бүткөн+. 26  Алар жок болот, сен болсо дайыма бар болосуң+,Баары кийимдей эскирет+,Аларды чапандай алмаштырасың; алардын көрөр күнү түгөнөт+. 27  Ал эми сен ошол бойдонсуң, өмүр жылдарыңдын аягы жок+. 28  Кызматчыларыңдын уулдары өмүрлүү болот+,Алардын тукуму сенин алдыңда бек турат»+.

Шилтемелер