Жунус 3:1—10

3  Жахаба Жунуска экинчи жолу мындай деди+:  «Тур, улуу шаар Нинебиге барып, айткандарымды ошол шаарга жарыяла»+.  Жунус туруп, Жахабанын сөзү боюнча, Нинебиге жөнөдү+. Нинеби Кудайдын көз алдында улуу шаар болчу+: жөө аралап чыгыш үчүн үч күн талап кылынчу.  Акыры Жунус шаарга барып, бир күндө канча аралыкты басып өтө алса, ошончо басып: «Кырк күндөн кийин Нинеби талкаланат»+,— деп жарыялап жүрдү.  Нинебинин эли Кудайга ишене баштады+. Алар орозо жарыялап, чоңунан кичинесине чейин таар жамынды+.  Бул сөз Нинебинин падышасына жеткенде+, падыша тактысынан туруп, кийимин чечти да, таар жамынып, күлгө отурду+.  Анан Нинебиде падышанын, жанындагы улуу даражалуу кишилердин атынан мындай деп жар салууну буйрук кылды: «Адам да, үй айбанаты да, бодо мал да, майда мал да эч нерсе жебесин. Эч ким эч нерсе жебесин, суу да ичпесин+.  Эл таар жамынып, үй айбанаттарына да таар жаап, Кудайга катуу жалынып-жалбарсын. Ар бири жаман жолун, колу менен жасаган зордук-зомбулугун таштасын+.  Ким билет, балким, чыныгы Кудай алаамат түшүрөм деген оюнан кайтып+, кайнаган каарын басса, аман калаттырбыз?»+ 10  Ошондо чыныгы Кудай алардын иштерин, жаман жолдон кайра тартканын+ көрдү+. Чыныгы Кудай аларга алаамат жиберем деген оюнан кайтып+, алаамат жиберген жок+.

Шилтемелер