Жеремия 51:1—64

51  Жахаба мындай дейт: «Мына, мен Бабылга+ жана Леб-Камайдын тургундарына каргашалуу шамал жиберем+.  Бабылга аны сапырып, жерин ээн калтыра турган сапыруучуларды жиберем+, алаамат күнү алар ага туш тараптан каршы чыгышат+.  Жаа тарткан адам жаа тартпасын+. Соот кийгендердин бири да ордунан турбасын. Анын уландарын аябагыла+. Бүт аскерин кыргыла+.  Алар каздимдиктердин жеринде сулайт+, оор жарадарлары анын көчөлөрүндө калат+.  Ысрайыл менен Жүйүттү+ өз Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба, жесир калтырган жок+. Ал эми каздимдиктердин жери Ысрайылдын Ыйыгынын көз алдында күнөөгө батты+.  Бабылдан качкыла+, ар бириңер өз жаныңарды сактагыла+. Анын кылмышынан улам өмүрүңөрдөн ажырап калбагыла+. Анткени Жахабанын өч алар убагы келди+. Ал ага иштерине жараша тиешесин берип жатат+.  Бабыл — Жахабанын колундагы алтын чөйчөк+. Ал жер жүзүн мас кылып жатат+. Элдер анын шарабын ичип келатат+. Ошон үчүн элдер акылсыздык кылып жатышат+.  Бабыл күтүлбөгөн жерден кулап, ойрон болду+. Элдер, аны жоктоп ыйлагыла+. Жараатына сыйпаш үчүн бальзам алгыла+, айыгып кетер».  «Биз Бабылды айыктырмакпыз, бирок ал айыкпай койду. Аны таштагыла+, ар бирибиз өз жерибизге баралы+. Анткени ага чыгарылган өкүм асманга жетти, булуттуу асманга көтөрүлдү+. 10  Жахаба биз үчүн адил иштерди жасады+. Жүргүлө, Сионго барып, Кудайыбыз Жахабанын ишин жар салалы»+. 11  «Жебеңерди учтагыла+. Тегерек калкандарыңарды тоскула. Жахаба Бабылды талкалоону ниет кылып+, Мадай падышаларынын рухун козгоду+. Анткени Жахаба өч алат, ибадатканасы үчүн өч алат+. 12  Бабылдын дубалдарына каршы белги бергиле+. Күзөттү күчөткүлө+, күзөтчүлөрдү койгула. Буктурмада жаткандар даяр болсун+. Жахаба Бабылдын тургундарына байланыштуу айткандарын, ойлогон оюн сөзсүз ишке ашырат»+. 13  «Мол суулардын үстүндө жашаган+, чоң байлыкты басып отурган аял+, сенин көрөр күнүң бүттү+; мындан ары арам оокат жыйбайсың+. 14  Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба: „Мен сени чегирткедей көп элге толтурам+. Алар сени жеңип, жеңиш ырын ырдашат“+,— деп өз жаны менен ант берди+. 15  Ал жерди кудурети менен жараткан+, түшүмдүү жерди акылмандыгы менен+ бекем орноткон+, асманды акылы менен+ жайган+. 16  Анын үнү угулганда, асмандагы суулар шаркырайт. Ал жердин учу-кыйырынан буу көтөрөт+, жаанга тосмо коёт+, кампаларынан шамал чыгарат. 17  Акылсыздык кылганынан адамдын билиминин жоктугу билинет+. Ар бир темир уста оюп жасаган бурканынын айынан уят болот+, анткени анын куйма бурканы — жалгандык+. Алардын руху жок+. 18  Алар — курулай убаракерчилик+, шылдың+. Жазаланар убагы келгенде кыйратылышат+. 19  Ал эми Жакыптын Кудайы*+ алардай эмес. Анткени ал — бардыгынын Жаратканы+, мурасынын таягы+. Анын ысмы — асман аскерлеринин Кудайы Жахаба»+. 20  «Сен менин чокморумсуң, согуштук куралымсың+. Сени колдонуп элдерди кыйратам, падышалыктарды жок кылам. 21  Сени колдонуп атты да, атчанды да, майдан арабаны да, аны айдаганды да кыйратам+. 22  Сени колдонуп эркекти да, аялды да, карыны да, баланы да, уланды да, кызды да кыйратам. 23  Сени колдонуп койчуну да, анын оторун да, дыйканды да, анын жер айдаган малын да, башкаруучуларды да, башчыларды да кыйратам. 24  Мен Бабылга жана каздимдиктердин баарына силердин көз алдыңарда Сиондо кылган бардык жамандыгы үчүн тиешесин берем»+,— дейт Жахаба. 25  «Кыйратуучу тоо+, бүт жерди ойрон кылуучу+, мен сага каршы чыгам+,— дейт Жахаба.— Колумду сага каршы сунуп, сени аскадан кулатам, өрттөлгөн тоого айлантам»+. 26  «Сенден бурчка койгонго да, пайдубал салганга да таш алышпайт+,— дейт Жахаба.— Анткени түбөлүккө ээн каласың»+. 27  «Бул жерге белги койгула+. Элдер арасында мүйүз сурнай тарткыла. Ага каршы чыгыш үчүн элдерди даярдагыла*+. Арарат+, Мини жана Ашкеназ+ падышалыктарын чакыргыла. Аскерлерди жалдаган аскер башчысын дайындагыла. Аттарыңар+ жаш чегирткелердей каптасын. 28  Элдерди, Мадай падышаларын+, башкаруучуларын, бүт башчыларын, алардын кол астындагы жерлердин баарын ага каршы чыгууга даярдагыла. 29  Жер титиресин, катуу кыйналсын+, анткени Жахаба Бабылга каршы чыгууну, Бабыл жерин үрөй учурарлык абалга туш кылып, элсиз калтырууну ниет кылды+. 30  Бабылдын күчтүү эр-азаматтары согушканын токтотушту, чептерге жашынып алышты. Алардын алы кетип+, аялдардай болуп калышты+. Анын үйлөрү өрттөлдү, дарбаза бекиткичтери талкаланды+. 31  Бабыл падышасына шаарынын туш-туштан басылып алынып жатканын айтыш үчүн+ жөө күлүк жөө күлүккө, кабарчы кабарчыга чуркап баратат+. 32  Алар өткөөлдөрдүн басылып алынганын+, папирус кайыктардын өрттөлгөнүн, жоокерлердин дүрбөлөңгө түшкөнүн+ айтканы чуркап баратышат». 33  Ысрайыл Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба: «Бабыл кызы кырмандай+. Анын тебеленер убактысы келип жетти, орулуп-жыйылар маалына аз калды»,— дейт+. 34  «Бабыл падышасы Небухаданасар мени жеп-жутту+, дүрбөлөңгө салды, бош идишке айлантты. Мени, чоң жыланга окшоп, жутуп алды+, курсагын жакшы нерселериме тойгузду. Мени чайкап туруп, төгүп таштады. 35  Сиондун тургуну: „Мага, менин денеме кылган зордук-зомбулугу Бабылдын өзүнө кылынсын!“ — дейт+. Иерусалим: „Каздимдиктер төгүлгөн каным үчүн жоопко тартылсын!“ — дейт»+. 36  Ошондуктан Жахаба мындай дейт: «Мен сага болушам+, андан өчүңдү алам+. Анын деңизин, кудуктарын какшытам+. 37  Бабыл үйүлгөн ташка+, чөөлөрдүн ийинине айланат+, үрөй учурарлык абалда калат. Аны көргөндөр таң кала ышкырышат. Ал жерде эч ким жашабайт+. 38  Алардын баары жалдуу жаш арстандардай арылдашат, арстандын күчүктөрүндөй ырылдашат». 39  «Алар кызып калганда, мен той өткөрүп, аларды мас кылам+. Көңүл ачышат да, түбөлүк уйкуга кетишет, ойгонушпайт+,— дейт Жахаба.— 40  Аларды боруктай, кочкорлор менен текелердей союуга айдап келем»+. 41  «Шешах басылып алынды+, Жер жүзүнүн Даңкы жеңилди!+ Бабыл элдер арасында үрөй учурарлык абалга туш болду!+ 42  Бабылга деңиз бет алды. Толкундары аны жаба каптады+. 43  Анын шаарлары үрөй учурарлык абалга туш болду, суусуз жерге, чөлдүү түздүккө айланды+. Ал жакта бир да киши жашабайт, адам баласынын буту баспайт+. 44  Мен Бабылдагы Белди жазалайм+, жутуп алгандарын кайра кустурам+. Ошондон кийин ага элдер агылып келбей калат+; Бабылдын дубалдары урайт+. 45  Оо, элим, анын ичинен чык+. Жахабанын кайнаган каарынан+ ар бириңер өз жаныңарды сактагыла+. 46  Антпесеңер, жүрөгүңөр мокоп+, бул жерден уга турган кабардан улам үрөйүңөр учат. Ал кабар бир жылдын ичинде жетет, ал эми кийинки жылы жерге кабар менен кошо зордук-зомбулук келет да, башкаруучу башкаруучуга каршы чыгат. 47  Ошондуктан мен Бабылдын оюп жасалган буркандарын жазалай турган күндөр келатат+. Ошондо анын бүт жери уятка калат, өлтүрүлгөн эли ичинде калат+. 48  Бабыл кулаганда, асман менен жер, аларда жашагандардын баары кубанычтуу үн салышат+. Анткени түндүктөн ага кыргын сала тургандар келишет+,— дейт Жахаба.— 49  Бабылда ысрайылдыктар эле эмес+, бүт жер жүзүнүн элдери да өлтүрүлгөн+. 50  Кылычтан кутулгандар, жөнөгүлө, токтобогула+. Алыстан Жахабаны эстегиле+, Иерусалимди унутпагыла»+. 51  «Биз уят болгонбуз+, шылдың сөздөрдү укканбыз+. Жүзүбүзгө маскаралык жабылган+, анткени бөтөн жерликтер Жахабанын үйүнүн ыйык жайларына каршы чыгышкан»+. 52  «Ошондуктан мен анын оюп жасалган буркандарын жазалай турган күндөр келатат+,— дейт Жахаба.— Анын бүт жеринде оор жарадарлар онтойт»+. 53  «Бабыл асманга чыкса да+, күчүн кол жеткис кылса да+, мен ага кыргын сала тургандарды жиберем+,— дейт Жахаба». 54  «Уккула! Бабылдан өкүрүк+, каздимдиктердин жеринен чоң бүлгүн угулуп жатат+. 55  Анткени Жахаба Бабылга кыргын салып жатат; ал анын бийик үнүн басат+. Алардын толкуну чоң суулардай долуланат+, чуркураган үндөрү угулат. 56  Ага, Бабылга, кыргын салуучу келип+, эр-азаматтарын туткундап кетет+. Алардын жаалары сындырылат+, анткени Жахаба — тиешесин берүүчү Кудай+. Ал сөзсүз тиешесин берет+. 57  Мен анын төрөлөрүн, акылмандарын, башкаруучуларын, башчыларын, күчтүү эр-азаматтарын мас кылам+. Алар түбөлүк уйкуга кетишет, ойгонушпайт»+,— дейт Падыша+, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба деген ысымдын ээси+. 58  Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: «Бабылдын дубалдары калың болсо да, урайт+. Дарбазалары бийик болсо да, өрттөнөт+. Элдердин жан үрөп иштегени куру бекер болот+, улуттардын мээнетин от жалмайт+. Алар өзүлөрүн эле чарчатышат». 59  Жүйүт падышасы Ситкиянын башкаруусунун төртүнчү жылында падыша менен Бабылга кетип бараткан Махсея+ уулу, Нерия+ уулу Сераяга Жеремия пайгамбар көрсөтмө берди (Серая падышанын чарба башчысы болчу). 60  Жеремия Бабылды каптай турган алааматтардын баарын, Бабылга каршы айтылган ушул сөздөрдүн баарын бир китепке жазды+. 61  Анан Жеремия Сераяга мындай деди: «Бабылга жетериң менен, аны көрөрүң менен, ушул сөздөрдүн баарын үн чыгара оку+. 62  Анан: „Оо, Жахаба, сен бул жердин кыйратыларын, ага адам да, үй айбанаттары да байырлабай турганын, ал кылымдан кылымга ээн каларын айткансың“,— де+. 63  Бул китепти окуп бүткөндөн кийин, ага таш байлап туруп, Эфратка ыргытып жибер+. 64  „Бабыл мына ушинтип чөгүп кетет. Ал мен каптата турган алааматтан кийин кайра турбайт+. Алар өзүлөрүн чарчатышат“,— де»+. Жеремиянын сөзү ушуну менен аяктайт.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «Үлүшү».
Сөзмө-сөз: «ыйыктагыла».