Жеремия 5:1—31

5  Иерусалимдин көчөлөрүн аралап, карагыла, сураштыргыла, аянттарынан издегиле. Эгер адилеттик боюнча иш кылган+, ишенимдүүлүккө умтулган кимдир бирөөнү+, жок дегенде, бир адамды тапсаңар+, анда мен бул шаарды кечирем.  Алар «Жахаба тирүү!» дешкен күндө да, берген анты жалган болуп чыгат+.  Оо, Жахаба, сенин көзүң ишенимдүүлүккө бурулган эмеспи?+ Сен аларга сокку ургансың+, бирок алар ооруганын сезген эмес+. Сен аларды кыргансың+. Алар тарбияга моюн сунган эмес+. Алар жүзүн таштан катуу кылып+, кайтып келүүдөн баш тартышкан+.  Ошондо мен мындай дедим: «Бул эл — караңгы эл. Алар Жахабанын жолун, өздөрүнүн Кудайынын мыйзамын четке каккандыктан акылсыздык кылышкан+.  Мен башчыларга барып, алар менен сүйлөшөйүн+: алар Жахабанын жолун, өздөрүнүн Кудайынын мыйзамын билишет эмеспи+. Бирок баары тең моюнтурукту сындырышкан, чынжырларды үзүшкөн»+.  Ошондуктан аларга токойдон чыккан арстан атырылып, чөлдүү түздүктөн келген карышкыр тийип+, шаарларынын жанында кабылан аңдып жатат+. Ал жактан чыккандардын баары жырткычка жем болот. Анткени алардын кылмышы көп, ишенимсиздик менен кылган иштери сансыз+.  Бул үчүн сени кантип кечирем? Уулдарың мени таштап кетти. Алар кудай эмес нерселер менен+ ант берип жатышат+. Мен аларды тойгузуп келгем+, алар болсо ойноштук кылганын токтотпой+, топ-тобу менен сойку аялдын үйүнө барып жүрүшөт.  Алар урук бездери күчтүү, ээликкен айгырлардай болуп калышты. Ар бири жакынынын аялына азынайт+.  «Ушунун баары үчүн мен аларды жоопко тартпаймбы?+ — дейт Жахаба.— Ушундай элден жаным өч албай коёбу?»+ 10  «Анын жүзүм сабактарынын жөөктөрүнө барып, бүлдүргүлө+, бирок биротоло жок кылбагыла+. Жаңы өсүп чыккан бутактарын кыйып таштагыла, анткени алар Жахабага таандык эмес+. 11  Ысрайыл үйү менен Жүйүт үйү мага чыккынчылык кылып келишти,— дейт Жахаба+.— 12  Алар Жахабадан баш тартып: „Ал жок+. Башыбызга эч кандай алаамат түшпөйт, биз кылычты да, ачарчылыкты да көрбөйбүз“,— деп жатышат+. 13  Пайгамбарлар куру сөздөрдү сүйлөйт, аларда Кудайдын сөзү жок+. Андыктан сөздөрү кандай болсо, өздөрү да ошондой болот». 14  Ошондуктан асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: «Ошол айткандары үчүн мен сенин оозуңдагы сөздөрүмдү от кылам+. Ал эми эл отун болот, аларды ошол от жалмайт»+. 15  «Оо, Ысрайыл үйү, мен силерге алыстан бир элди жиберем+,— дейт Жахаба.— Ал эл — түпкүлүктүү+, байыркы эл, сен тилин билбеген, сөзүн түшүнбөгөн эл. 16  Алардын саадагы ачык мүрзөдөй. Баары — күчтүү жоокерлер+. 17  Алар сенин түшүмүңдү, наныңды жейт+, уул-кыздарыңды, майда жана бодо малыңды, жүзүм сабагың менен анжир дарагыңды жеп-жутат+. Сен таянган чептүү шаарларыңды кылыч менен кыйратышат». 18  «Бирок ошол күндөрдө да,— дейт Жахаба,— мен силерди таптакыр кырып салбайм+. 19  Силер: „Жахаба Кудайыбыз ушунун баарын башыбызга эмне үчүн түшүрдү?“ — дейсиңер+. Ошондо сен аларга: „Кудайды таштап, өз жериңерде башка кудайга кызмат кылганыңар үчүн бөтөн жерде чоочундарга кызмат кыласыңар“,— деп айт»+. 20  Жакыптын үйүнө айткыла, Жүйүт жерине жарыялагыла: 21  «Көзү туруп, көрбөгөн эл+, кулагы туруп, укпаган эл+, сезими жок, акылсыз эл+, ук: 22  „Менден коркпойсуңарбы?+ — дейт Жахаба.— Менин алдымда калтырабайсыңарбы?+ Мен деңизге кумду чек кылып койгом, андан өтө албашы үчүн, түбөлүк буйрук бергем. Толкундары жээкке урунганы менен, андан аша албайт, долуланганы менен, андан өтө албайт+. 23  Ал эми бул элдин жүрөгү өжөр, козголоңчул. Алар мени таштап, өздөрүнүн жолунда жүрүшөт+. 24  Ичинен: “Нөшөрдү, күзгү жана жазгы жамгырды өз маалында жаадырган+, биз үчүн белгиленген оруу-жыюу жумаларын+ камдап турган Кудайыбыз Жахабадан корколу”+,— дешпейт. 25  Силердин кылмыштарыңардын айынан азыр алардын бири да жок, күнөөлөрүңөрдүн айынан жакшылык көрбөй жатасыңар+. 26  Менин элимдин арасында ыймансыздар бар+. Алар куш аңдып жаткан аңчылардай акмалап турушат+, каргашалуу торун жайып, кишилерди кармашат. 27  Капас чымчыкка толгондой, алардын үйлөрү алдамчылыкка толгон+. Ошондуктан зоболосу көтөрүлүп, байып жатышат+. 28  Семиргендиктен+, терилери жылтырайт. Алар жамандыкка малынган. Өздөрүнүн пайдасын көздөп+, сот иштерин, атүгүл жетимдин ишин карашпайт+, жакырларга калыстык кылышпайт“»+. 29  «Ушунун баары үчүн мен аларды жоопко тартпаймбы? — дейт Жахаба.— Ушундай элден жаным өч албай коёбу?+ 30  Бул жерде таң каларлык, үрөй учурарлык абал өкүм сүрүп жатат+: 31  пайгамбарлар жалган пайгамбарлык кылып+, дин кызматчылар элге өздөрү билгендей үстөмдүк кылып жатышат+. Бул элиме жагат+. Бирок силер акырында эмне кыласыңар?»+

Шилтемелер