Жеремия 49:1—39

49  Амон уулдарына+ Жахаба: «Ысрайылдын уулдары жок бекен? Же анын мурасчысы жок бекен? Анда эмне үчүн Малкам+ Гатты басып алды+, эмне үчүн анын эли Ысрайылдын шаарларын ээлеп алды?» — дейт+.  «„Ошон үчүн,— дейт Жахаба,— Амон уулдарынын Раббасына+ каршы ураан чакырыла турган күндөр келатат+. Ошондо ал ээн талаага айланат+, кол алдындагы шаарлары+ өрттөлөт“+. „Ысрайыл болсо өзүнө ээлик кылгандарга ээлик кылып калат“+,— дейт Жахаба.  „Хешпон+, боздо+, анткени Ай таланып-тонолду! Раббанын кол алдындагы шаарлар, бакырып ыйлагыла. Таар жамынгыла+. Зар какшагыла, таш короолорду аралап каңгыгыла. Анткени Малкам да, анын дин кызматчылары да, төрөлөрү да+ — баары туткунга кетет+.  Сен, ишенимсиз кыз, өз байлыгына чиренип+: “Мага келүүгө ким батынмак эле?”+ — деген өрөөнүңө, суу каптаган өрөөнүңө мактанып эмне кыласың?“»+.  «Мына, мен сага бүт кошуналарың тараптан коркунуч жиберем+,— дейт Эгедер Теңир+, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба.— Ар бириңер башыңар оогон жакка тарап кетесиңер+; качып бараткандарды чогултар эч ким болбойт».  «„Бирок кийин туткунда жүргөн Аммон уулдарын чогултам“+,— дейт Жахаба».  Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба Эдомго мындай дейт: «Теманда+ эч кандай акылмандык калган жокпу?+ Түшүнүгү барлардын берер кеңеши калбай калдыбы? Алардын акылы тайкы болуп калдыбы?+  Качкыла!+ Артка тарткыла! Дедан+ тургундары, баш калкалаш үчүн ылдый жакка түшкүлө!+ Анткени мен Эйсапка алаамат жиберем. Ал маал аны жазага тартар маалым болот+.  Эгер сага жүзүм жыйноочулар келсе, артынан аз болсо да мөмө калтырбай коёт беле? Түндө уурулар келсе, канча кааласа, ошончо гана уурдашмак+. 10  Ал эми мен болсо Эйсапты дырдай жылаңачтайм+. Анын жашыруун жерлерин ачып таштайм+, ошондо ал жашына албай калат+. Анын тукум-уругу, бир туугандары, кошуналары таланып-тонолот+, өзү кошо жок болот+. 11  Жетимдериңди калтыр+, мен аларды аман алып калам. Жесирлериң да мага ишеним артат»+. 12  Жахаба мындай дейт: «Алар чөйчөктөн ичкенге көнүшпөсө да, сөзсүз ичишет+. Анда сен жазасыз калмак белең? Жок, жазасыз калбайсың, сен да сөзсүз ичесиң»+. 13  «Мен өзүм менен ант берем+,— дейт Жахаба.— Бозра+ үрөй учурарлык абалга туш болот+, уятка калат, ойрон болот, каргышка калат. Анын бүт шаарлары түбөлүккө ээн калат»+. 14  Мен Жахабадан кабар уктум. Элдер арасында: «Баарыңар чогулуп, ага каршы чыккыла, согушка жөнөгүлө!» — деп жар салууга кабарчы жиберилди+. 15  «Мына, мен сени элдердин арасында аз эл кылдым, адамдардын арасында жек көрүндү кылдым+. 16  Сен асканын далдаасында жашап, дөңсөөнүн үстүн ээлеп, элдерди титиреткениңе, менменсинген жүрөгүңө алдандың+. Бүркүткө окшоп, бийикке уя салсаң да+, мен сени кулатып түшүрөм+,— дейт Жахаба.— 17  Эдом үрөй учурарлык абалда калат. Жанынан өткөн ар бир адам аны таң кала карайт+, анын кандай балээлерге кабылганын көрүп ышкырат+. 18  Анын кыйроосу Содом менен Амордун жана коңшу шаарларынын кыйроосундай болот+,— дейт Жахаба.— Ал жакта эч ким жашабайт, адам баласы келгин катары отурукташпайт+. 19  Мына, бирөө Иорданды бойлой өскөн жыш бадал арасынан чыккан арстандай болуп чыгып+, коопсуз жайытка келет+. Ошондо мен эдомдуктарды өз жеринен кууп жиберем+. Анын үстүнөн өзүм тандаган бирөөнү коём. Мага ким тең келе алат+, ким эрегише алат+, менин алдымда кайсы койчу туруштук бере алат?+ 20  Ошон үчүн Жахабанын Эдомго каршы чыгарган чечимин+, Темандын тургундарына каршы ойлогон оюн уккула+: отордогу козуларды сүйрөп кетишет. Ал алардын айынан козулардын жайытын ээн калтырат+. 21  Алардын кулаганынан жер титиреди+. Боздогон үн угулду!+ Ал Кызыл деңизге+ чейин угулду. 22  Мына, бүркүткө окшоп, бирөө көккө көтөрүлөт да, ылдый шукшурулат+, Бозранын үстүнө канатын жаят+. Ошол күнү Эдомдун эр-азаматтарынын жүрөгү толгоо тартып кыйналып жаткан аялдын жүрөгүндөй болот»+. 23  Дамаскка+ айтылган кабар. «Хамат+ менен Арпат+ суук кабар угуп, уят болду, ындыны өчтү+. Деңиз албууттанып, тынчтана албай жатат+. 24  Кайраты кеткен Дамаск артка качты, дүрбөлөңгө түштү+. Ал төрөп жаткан аялдай кыйналды, толгоо тартты+. 25  Эмнеден улам даңктуу шаар, шаттык шаары ээн калган жок?+ 26  Ошондуктан анын аянттарында жаш жигиттер сулайт. Ал күнү бүт жоокерлер кырылат+,— дейт асман аскерлеринин Кудайы Жахаба.— 27  Мен Дамасктын дубалына өрт коём, ошондо Бенадаттын мунаралуу чебин от жалмайт»+. 28  Бабыл падышасы Небухаданасар талкалаган+ Кедар+ менен Хазор+ падышалыктары тууралуу Жахаба мындай дейт: «Тургула, Кедарга баргыла. Чыгыштын уулдарын+ талап-тоногула. 29  Алардын чатырлары+ менен оторлорун+, чатырларынын жабуулары+ менен бардык буюм-тайымдарын тартып алышат, төөлөрүн+ айдап кетишет. Аларга: „Айлананы коркунуч басты!“+ — деп кыйкырышат». 30  «Хазор тургундары, качкыла, алыска качкыла, баш калкалаш үчүн ылдый түшкүлө+,— дейт Жахаба.— Бабыл падышасы Небухаданасар+ силерге каршы чечим чыгарып, силерге жамандык кылууну ойлонуштуруп койду». 31  «Тургула, бейкапар+, коопсуз жашаган элге+ каршы чыккыла!» — дейт Жахаба. «Ал — эшиги да, эшик бекиткичи да жок обочо жашаган эл+. 32  Алардын төөлөрү+ айдалып кетет, жер жайнаган малы талоонго калат. Мен аларды — саамай чачын кырктыргандарды+ — туш тарапка* чачыратып жиберем+. Бүт жактан аларга алаамат каптатам,— дейт Жахаба.— 33  Хазор+ чөөлөрдүн ийинине айланат+, түбөлүккө ээн калат. Ал жакта эч ким жашабайт, бир да адам баласы келгин катары отурукташпайт»+. 34  Жүйүт падышасы Ситкия падышалык кыла баштаганда+, Жахаба Жеремия пайгамбарга Эйлам+ тууралуу мындай деди: 35  «Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Мен Эйламдын жаасын, анын негизги күчүн, сындырам+. 36  Эйламга асмандын төрт тарабынан төрт шамал жиберем+. Аларды ошол шамалдардын арасына чачам+, Эйламдын тарап кеткен тургундары барбаган бир да эл калбайт“»+. 37  «Эйламдыктарды душмандарынын көз алдында, алардын жанын алууну каалагандардын алдында ындынын өчүрөм. Аларга алаамат каптатам, кайнаган каарымды төгөм+,— дейт Жахаба.— Кырып жок кылмайымча алардын артынан кылыч жиберем»+. 38  «Мен Эйламга тактымды коём+, анын падышасын да, төрөлөрүн да жок кылам»,— дейт Жахаба. 39  «Ал эми акыркы күндөрдө+ Эйламдын+ туткундагы элин чогултам»,— дейт Жахаба.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «ар бир шамалга».