Жеремия 44:1—30

44  Мисир жеринде+: Мигдолдо+, Тахпанесте+, Нопто+ жана Патрос жеринде+ жашаган жүйүттөрдүн баарына Жеремия аркылуу айтылган сөз:  «Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Силер менин Иерусалимге, Жүйүт жеринин бардык шаарларына алаамат жибергенимди+ көрдүңөр. Бүгүн алар ээн, элсиз калды+.  Анткени силер мага акарат кылыш үчүн кыянаттык кылып, курмандык түтүнүн түтөткөнү баргансыңар+, өзүңөр да, ата-бабаңар да билбеген бөтөн кудайларга кызмат кылгансыңар+.  Мен силерге бардык кызматчыларымды, пайгамбарларды, жибергем+. Эрте туруп: “Суранам, мен жек көргөн мындай жийиркеничтүү ишти кылбагыла”+,— деп айттырып жибергем.  Бирок силер укпай койгонсуңар+, кулак какпай койгонсуңар. Кыянаттык кылып, башка кудайларга курмандык түтүнүн түтөтө бергенсиңер+.  Ошондуктан Жүйүт жеринин шаарларына, Иерусалимдин көчөлөрүнө каарым, ачуум төгүлдү+. Алар, бүгүн көрүп турганыңардай, ээн калды, эрме чөлгө айланды“+.  Эми Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Эмне үчүн өз жаныңарга өзүңөр чоң алаамат тилеп жатасыңар?+ Эмне үчүн аял-эркектин, жаш баланын, ымыркайдын кырылышын+, жүйүт элинен калдык калбашын каалап жатасыңар?  Өзүңөр келгин болуп жашаш үчүн келген Мисир жеринде башка кудайларга курмандык түтүнүн түтөтүп+, буркан жасап, мага акарат кылып жатасыңар. Ошон үчүн кырылып жок болосуңар, жер жүзүндөгү бардык элдердин арасында каргышка каласыңар, маскара болосуңар+.  Ата-бабаңардын кыянат иштерин+, Жүйүт падышаларынын кыянат иштерин+, алардын аялдарынын кыянат иштерин+, өзүңөрдүн кыянат иштериңерди, аялдарыңардын кыянат иштерин+, Жүйүт жеринде, Иерусалимдин көчөлөрүндө кылган кыянат иштериңерди унутуп койдуңарбы? 10  Ушул күнгө чейин өкүнгөн да+, корккон да жоксуңар+. Силерге, ата-бабаларыңарга берген мыйзамым+, көрсөтмөлөрүм боюнча жүргөн жоксуңар“+. 11  Ошондуктан Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Мен силерге алаамат алып келиш үчүн, жүйүттөрдүн баарын кырып жок кылыш үчүн жүзүмдү буруп жатам+. 12  Мен жүйүт элинин калдыгын, келгин болуп жашаш үчүн Мисир жерине бет алгандарды+, колго түшүрөм. Алардын баары Мисир жеринде кырылат+, кичинесинен чоңуна чейин кылычтан сулайт, ачарчылыктан өлөт+. Алар кылычтан, ачарчылыктан өлөт. Каргышка калышат, үрөй учурарлык абалга туш болушат, уятка калышат, маскара болушат+. 13  Мен Иерусалимди жоопко тарткандай, Мисир жеринде жашагандарды да жоопко тартам. Аларга кылыч, ачарчылык, жугуштуу оору жиберем+. 14  Келгин болуп жашаш үчүн Мисир жерине келгендердин+, жүйүттөрдүн калдыгынын бири да качып кутулбайт, аман калбайт. Алар Жүйүт жерине кайтып барып, ошол жакта жашоону эңсешсе да, бирин-серин качып кутулгандардан башка эч ким ал жакка кайтып барбайт“»+. 15  Ошондо аялдарынын башка кудайларга курмандык түтүнүн түтөтүп жүргөнүн+ билген эркектердин баары, топтошуп турган аялдардын баары, Мисир жеринде+, Патросто+ жашаган бүт эл Жеремияга мындай деп жооп берди: 16  «Биз сенин Жахабанын атынан айткан сөздөрүңдү укпайбыз+. 17  Өзүбүздүн айткандарыбызды аткарабыз+. Жүйүт шаарларында жана Иерусалим көчөлөрүндө нанды тоё жеп, молчулукта жашап, эч кандай жамандык көрбөй жүргөн кезибизде+ өзүбүз да+, ата-бабаларыбыз да+, падышаларыбыз да+, төрөлөрүбүз да „асман канышасына“+ курмандык түтүнүн түтөтчүбүз, ага арнап суюк тартуу куйчубуз+. Биз ошонубуздан жазбайбыз. 18  „Асман канышасына“+ курмандык түтүнүн түтөтпөй, ага арнап суюк тартуу куйбай калгандан бери жокчулуктун азабын тартып, кылычтан, ачарчылыктан өлүп жатабыз+. 19  „Асман канышасына“ курмандык түтүнүн түтөтүп+, ага арнап суюк тартуу куюп жүргөн кезибизде+ ага окшоштурулган нан курмандыктарын бышырып, суюк тартууларды куюп жүргөнүбүздү биз, эмне, күйөөлөрүбүзгө айтчу эмес бекенбиз?!»+ 20  Ошондо Жеремия өзүнө жооп бергендердин баарына: эркектерге, аялдарга, бүт элге мындай деди: 21  «Жахаба силердин+, ата-бабаларыңардын+, падышаларыңардын+, төрөлөрүңөрдүн, жердин бүт элинин Жүйүт шаарларында, Иерусалим көчөлөрүндө+ ошол курмандык түтүнүн түтөткөнүңөрдү+ унутту дейсиңерби, ошонуңарды эстеген жок дейсиңерби?+ 22  Акыры Жахаба силердин кыянат иштериңерден, жасаган жийиркеничтүү нерселериңерден тажады+. Ошон үчүн, бүгүн көрүп турганыңардай, жериңер ээн калды, үрөй учурарлык абалга туш болду, каргышка калды, элсиз жерге айланды+. 23  Силер курмандык түтүнүн түтөтүп+, Жахабага каршы күнөө кылганыңар үчүн+, Жахабанын тилин албай+, анын мыйзамы+, көрсөтмөлөрү, насааттары боюнча жүрбөгөнүңөр үчүн, өзүңөр бүгүн көрүп тургандай, башыңарга ушул алаамат түштү»+. 24  Жеремия бүт элге, бүт аялдарга кайрылып, сөзүн мындай деп улады: «Мисир жериндеги жүйүттөрдүн баары, Жахабанын сөзүн уккула+. 25  Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Силер жана аялдарыңар!+ Силер, аялдар: “Биз антыбызды сөзсүз аткарабыз+, “асман канышасына” курмандык түтүнүн түтөтөбүз+, ага арнап суюк курмандыктарды куябыз”+,— деп өз оозуңар менен айтканыңарды өз колуңар менен кылып келдиңер. Силер, аялдар, антыңарды сөзсүз аткарасыңар, убадаңарга сөзсүз турасыңар“. 26  Ошондуктан, Мисир жериндеги+ жүйүттөрдүн баары, Жахабанын сөзүн уккула. „Мен өзүмдүн улуу ысмым менен ант бердим+,— дейт Жахаба.— Бүт Мисир жери боюнча бир да жүйүт ысмымды оозанбай калат+, “Эгедер Теңир Жахаба тирүү!” дебей калат+. 27  Мен аларды жакшылыкка эмес, жамандыкка кабылтыш үчүн байкап турам+. Мисир жериндеги бүт жүйүттөр кылычтан, ачарчылыктан кырылып отуруп, акыры тукум курут болушат+. 28  Ал эми кылычтан аман калып, Мисир жеринен Жүйүт жерине кайтып келгендери аз болот+. Жүйүттөрдүн калдыгы, келгин болуп жашаш үчүн Мисир жерине келгендердин баары кимибиздин сөзүбүз аткарыларын+: меникиби же алардыкыбы, ошондо көрүшөт“». 29  «Башыңарга алаамат түшүп, айткан сөздөрүмдүн сөзсүз аткарыларын билишиңер үчүн, мен силерди ушул жерде жазалайм+,— дейт Жахаба.— Силерге мындай белги берем+: 30  Жахаба мындай дейт: „Мен Жүйүт падышасы Ситкияны душманынын, анын жанын алгысы келген Бабыл падышасы Небухаданасардын, колуна салып бергенимдей+, Мисирдин падышасын+ — Хопра фараонду — да душмандарынын, жанын алгысы келгендердин колуна салып берем“»+.

Шилтемелер