Жеремия 42:1—22

42  Ошондо бардык аскер башчылары, Кареах уулу Жоханан+, Ошая+ уулу Жезания+, бүт эл — карапайымдары да, даражасы бийиктери да — келип,  Жеремия пайгамбарга мындай дешти: «Суранабыз, өтүнүчүбүздү угуп, биз үчүн, бүт ушул калдык үчүн Жахаба Кудайыңан тилене көр+. Анткени, өзүң көрүп тургандай, калың элден минтип бир ууч эле эл калды+.  Жахаба Кудайың бизге кайсы жолдо жүрүшүбүз керектигин, эмне кылышыбыз керектигин айтсын»+.  Жеремия пайгамбар аларга: «Макул, өтүнүчүңөр боюнча Жахаба Кудайыңардан тиленейин+. Жахаба силерге эмне деп жооп берсе, ошонун баарын айтып берем+, бир да сөзүн жашырбайм»,— деди+.  Алар болсо Жеремияга: «Жахаба Кудайыңдын бизге сен аркылуу айта турган ар бир сөзүн так аткарбасак+, анда Жахаба бизге каршы ишенимдүү, чыныгы күбө болсун+.  Биз сени жиберип жаткан Жахаба Кудайыбыздын сөзү жакшы болобу, жаман болобу, анын тилин алабыз. Анткени Жахаба Кудайыбыздын тилин алсак, өзүбүзгө эле жакшы болот»,— дешти+.  Он күндөн кийин Жеремияга Жахабадан сөз болду+.  Жеремия Кареах уулу Жохананды, жанындагы аскер башчыларынын баарын, бүт элди — карапайымдарын да, даражасы бийиктерин да — чакырып+,  мындай деди: «Силер мени Ысрайылдын Кудайы Жахабага өтүнүчүңөрдү билдиришим үчүн жиберген элеңер+. Ал мындай дейт: 10  „Эгер ушул жерде жашаш үчүн калсаңар+, башыңарга алаамат түшүргөнүм үчүн силерге боорум ооруйт+. Мен силерди бекемдейм, бүлүндүрбөйм; тигем, тамырыңар менен жулбайм+. 11  Өзүңөр коркуп жаткан Бабыл падышасынан мындан ары коркпогула“+. „Андан коркпогула+,— дейт Жахаба,— анткени анын колунан силерди куткарыш үчүн, сакташ үчүн мен силер мененмин+. 12  Мен силерге кайрымдуулук көрсөтөм, ошондо ал да кайрымдуулук көрсөтүп, силерди өз жериңерге кайтарат+. 13  Бирок силер: “Бул жерде калбайбыз!” — деп, Жахаба Кудайыңардын тилин албасаңар+, 14  “Мисир жерине барабыз+, ал жерде согуш дегенди көрбөйбүз, сурнай үнүн укпайбыз, нанга зар болбойбуз, ошол жерде жашайбыз”,— десеңер+, 15  анда, оо, Жүйүт калдыгы, Жахабанын сөзүн уккула. Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: “Эгер силер Мисирге барууну чечсеңер, ал жерге келгин болуп жашаганы барсаңар+, 16  анда өзүңөр корккон кылыч силерди Мисир жеринде сулатат+, өзүңөр корккон ачарчылык Мисирге чейин артыңардан ээрчип барат+; силер ошол жерде өлөсүңөр+. 17  Мисирге барып, ал жерде келгин болуп жашоону чечкендердин баары кылычтан, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан өлөт+. Мен алардын башына түшүрө турган алааматтан эч кимиси качып кутула албайт, бири да аман калбайт”“+. 18  Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Ачуумду, каарымды Иерусалим тургундарына төккөнүмдөй+, Мисирге барганыңар үчүн силерге да каарымды төгөм. Силер каргышка каласыңар, үрөй учурарлык абалга туш болосуңар, уятка каласыңар, маскара болосуңар+, ошол бойдон бул жерди көрбөйсүңөр“+. 19  Оо, Жүйүт калдыгы, Жахаба сага каршы сүйлөдү. Мисирге барбагыла+. Бүгүн силерге каршы күбөгө өткөнүмдү билип койгула+: 20  силер өз жаныңарга каршы күнөө кылдыңар+, анткени: „Биз үчүн Жахаба Кудайыбыздан тилен. Жахаба Кудайыбыз эмне десе, ошонун баарын айтып бер, айтканын айткандай аткарабыз“+ — деп, мени Жахаба Кудайыңарга жибердиңер. 21  Бүгүн силерге баарын айтып жатам, бирок силер Жахаба Кудайыңардын тилин албайсыңар, мен аркылуу айттырып жиберген сөздөрүнүн бирине да кулак какпайсыңар+. 22  Ошондуктан билип койгула, силер келгин болуп+ жашаш үчүн баргыңар келген жерде кылычтан+, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан кырыласыңар».

Шилтемелер