Жеремия 38:1—28

38  Матан уулу Шепатия, Пашкур уулу Гедалия, Шелемия уулу Жукал+ жана Малкия уулу Пашкур+ Жеремиянын бүт элге айтып жүргөн бул сөздөрүн угушту+:  «Жахаба мындай дейт: „Ким бул шаарда калса, ал кылычтан+, ачарчылыктан+, жугуштуу оорудан өлөт+. Ал эми ким каздимдиктерге багынып берсе, ал аман калат, анын жаны өзүнө олжо болот, тирүү калат“+.  Жахаба мындай дейт: „Бул шаар Бабыл падышасынын аскерлеринин колуна сөзсүз салынып берилет, ал аны басып алат“»+.  Ошондо төрөлөр падышага: «Суранабыз, бул кишини өлүм жазасына өкүм кыл+, анткени айткан сөздөрү менен бул шаарда калган жоокерлердин, бүт элдин ындынын өчүрүп жатат+. Бул киши элге тынчтык эмес, алаамат тилеп жатат»,— дешти.  Буга Ситкия падыша: «Мына, ал силердин колуңарда. Падыша силерге каршы чыга албайт»,— деди+.  Алар Жеремияны кармап, күзөтчүлөр короосундагы+ падыша уулу Малкиянын кудугуна ташташты+, аны аркан менен түшүрүштү. Кудукта суу эмес, баткак болгондуктан, Жеремия баткакка бата баштады+.  Эфиопиялык Эбетмелек+, ак сарай кызматчысы, Жеремияны кудукка салып коюшканын укту. Падыша болсо Бенжемин дарбазасынын жанында отурган эле+.  Эбетмелек падышанын үйүнөн чыгып келип, ага:  «Оо, улуу урматтуу падышам, бул кишилер Жеремия пайгамбарды кудукка таштап, жаман иш кылышты. Ал ошол жерде ачкадан+ өлөт+, анткени шаарда нан калган жок»,— деди. 10  Ошондо падыша эфиопиялык Эбетмелекке: «Бул жерден жаныңа отуз киши алып, Жеремия пайгамбарды өлүп кала элегинде кудуктан чыгар»,— деп буйрук берди+. 11  Эбетмелек жанына кишилерди алып, падышанын үйүнө барды. Ал казынанын+ астындагы жайга түшүп, ал жерден эски-уску чүпүрөктөрдү, кесиндилерди алды да, аларды аркан менен кудуктагы Жеремияга түшүрдү+. 12  Анан эфиопиялык Эбетмелек Жеремияга: «Мына бул эски чүпүрөктөрдү, кесиндилерди колтугуңа, аркандын астына кой»,— деди+. Жеремия ошентти. 13  Аны кудуктан аркан менен тартып чыгарышты. Анан Жеремия күзөтчүлөр короосунда калды+. 14  Ситкия падыша киши жиберип, Жеремия пайгамбарды Жахабанын үйүндөгү+ үчүнчү кире беришке+ чакыртып алды+. Анан падыша Жеремияга: «Сенден бир нерсе сурайын. Менден эч нерсе жашырба»,— деди+. 15  Жеремия Ситкияга: «Эгер айтсам, мени өлтүрүп коёсуң. Кеңеш берсем, укпайсың»,— деди+. 16  Ошондо Ситкия падыша жашыруун жайда Жеремияга: «Бизге өмүр берген Жахаба тирүү! Сени өлтүрбөйм, жаныңды+ алгысы келгендердин колуна салып бербейм»+,— деп убада берди. 17  Жеремия Ситкияга мындай деди: «Ысрайылдын Кудайы+, асман аскерлеринин Кудайы+ Жахаба мындай дейт: „Бабыл падышасынын+ төрөлөрүнө багынып берсең, жаның аман калат+, бул шаар да өрттөлбөйт, үйүңдөгүлөр менен тирүү каласың. 18  Ал эми Бабыл падышасынын төрөлөрүнө багынып бербесең, бул шаар каздимдиктердин колуна салынып берилет. Алар аны өрттөп жиберишет+, өзүң да алардан качып кутула албайсың“»+. 19  Ошондо Ситкия падыша Жеремияга: «Мен каздимдиктерге өтүп кеткен жүйүттөрдөн корком+. Каздимдиктер мени алардын колуна салып берсе, көрбөгөн кордукту көрөмбү деп корком»,— деди+. 20  Жеремия болсо мындай деди: «Салып беришпейт. Суранам, айткандарымды угуп, Жахабанын тилин ал. Ошондо эч жамандык көрбөйсүң+, жаның аман калат. 21  Эгер багынып берүүдөн баш тартсаң+, анда, Жахаба мага көрсөткөндөй, мындай болот: 22  Жүйүт падышасынын үйүндө калган аялдардын баарын Бабыл падышасынын төрөлөрүнө+ алып барышат+. Алар: „Сени менен ынтымакта болгон кишилер сени азгырып+, сага үстөмдүк кылышты+. Бутуңду баткакка батырып, артка чегиништи“,— дешет+. 23  Аялдарың менен уулдарыңдын баарын каздимдиктерге алып барышат, өзүң да алардан качып кутула албайсың+, Бабыл падышасынын колуна түшөсүң, сенин айыңан бул шаар өрттөлөт»+. 24  Ситкия Жеремияга мындай деди: «Өлүп калбашың үчүн, бул тууралуу эч ким билбесин. 25  Эгер төрөлөр+ сени менен сүйлөшкөнүмдү угуп калып, сага келип: „Айтчы бизге, падыша менен эмне жөнүндө сүйлөштүң? Бизден эч нерсе жашырба, ошондо сени өлтүрбөйбүз. Падыша сага эмне деди?“ — дешсе, 26  аларга: „Мен падышадан ырайым кылышын, өлүп калбашым үчүн кайра Жонатандын үйүнө жибербешин өтүндүм“+,— деп айт». 27  Көп өтпөй төрөлөрдүн баары Жеремияга келип, суроо бере башташты. Жеремия болсо аларга падышанын айтууну буйруган сөздөрүн айтты+. Ошондо алар унчукпай калышты, анткени эмне тууралуу кеп болгонун биле алышкан жок. 28  Иерусалим басылып алынган күнгө чейин Жеремия күзөтчүлөр короосунда болду+. Иерусалим басылып алынганда+, алдын ала айтылгандардын баары аткарылды+.

Шилтемелер