Жеремия 36:1—32

36  Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин+ башкаруусунун төртүнчү жылында Жахаба Жеремияга мындай деди:  «Түрмөк китеп ал да+, мен сага сүйлөй баштаган күндөн тартып, Жошиянын күндөрүнөн тартып ушул күнгө чейин+ Ысрайыл жөнүндө, Жүйүт жөнүндө+, бардык элдер жөнүндө+ айткандарымдын баарын жаз+.  Балким, Жүйүт үйүндөгүлөр алардын башына кандай алаамат түшүргөнү жатканымды угуп+, ар бири өзүнүн жаман жолунан кайтар+. Ошондо мен алардын кылмышы менен күнөөсүн кечирем»+.  Жеремия Нерия уулу Барухту+ чакырды. Барух Жахабанын айткан сөздөрүнүн баарын Жеремиянын оозунан түрмөк китепке жазып алды+.  Анан Жеремия Барухка мындай көрсөтмө берди: «Мен камакта отургандыктан Жахабанын үйүнө кире албайм+.  Ошондуктан сен барып, өзүң түрмөк китепке менин оозуман жазып алган Жахабанын сөздөрүн орозо күнү+ Жахабанын үйүндө элге угуза окуп бер+, өз шаарларынан келген бүт Жүйүт тургундарына да угуза окуп бер+.  Балким, алардын ырайым кылууну өтүнгөнү Жахабага жетер+, ар бири жаман жолунан кайтар+. Анткени Жахабанын бул элге каршы жарыялаган каары, жаалы күчтүү»+.  Нерия уулу Барух+ Жеремия пайгамбардын көрсөтмөсүн аткарып, Жахабанын үйүндө Жахабанын сөздөрүн+ баарына угуза окуп берди+.  Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин+ башкаруусунун бешинчи жылынын тогузунчу айында+ Иерусалимдеги бүт эл менен Жүйүт шаарларынан Иерусалимге келген бүт эл Жахабанын алдында орозо жарыялашты+. 10  Ошондо Барух Жахабанын үйүндө, көчүрмөчү+ Шапан+ уулу Гемариянын+ ашканасында+ Жеремиянын китепке жазылган сөздөрүн бүт элге угуза окуй баштады; ал ашкана үстүнкү короодо, Жахабанын үйүнүн жаңы дарбазасынын кире беришинде болчу+. 11  Шапан+ уулу Гемариянын уулу Микая китептен окулган Жахабанын бардык сөздөрүн укту. 12  Анан ал падышанын үйүнө, катчынын ашканасына барды. Ал жерде төрөлөрдүн баары: катчы Элишама+, Шемая уулу Делая+, Акбар+ уулу Элнатан+, Шапан+ уулу Гемария+, Ханания уулу Ситкия жана башка төрөлөр отуруптур. 13  Микая+ аларга Барухтун китептен элге окуп берген бардык сөздөрүн айтып берди+. 14  Ошондо төрөлөрдүн баары Барухка+ Куши уулу, Шелемия уулу, Нетания уулу Жеудини жөнөтүп+: «Элге окуп берген түрмөгүңдү алып, бизге кел»,— деп айттырып жиберишти. Нерия уулу Барух түрмөктү алып, төрөлөргө келди+. 15  Алар ага: «Отуруп, колуңдагыны бизге окуп берчи»,— дешти. Барух+ окуп берди. 16  Ошонун баарын укканда алар үрөйлөрү уча бири-бирин карашты да, Барухка: «Биз бул сөздөрдүн баарын падышага сөзсүз айтып беребиз»,— дешти+. 17  Анан Барухтан: «Айтчы, бул сөздөрдүн баарын кантип жазып алдың?»+ — деп сурашты. 18  Барух: «Ушул сөздөрдүн баарын ал өзү айтып турду, мен болсо китепке сыя менен жазып алдым»+,— деп жооп берди. 19  Ошондо төрөлөр Барухка: «Бар да, Жеремия экөөң бир жерге жашынгыла, силердин каякта экениңерди эч ким билбесин»,— дешти+. 20  Анан алар короого+, падышага барышты, түрмөктү болсо катчы Элишаманын+ ашканасына+ калтырышты. Алар уккан сөздөрүнүн баарын падышага айтып беришти. 21  Ошондо падыша Жеудини түрмөктү алып келгени жиберди+. Жеуди аны катчы+ Элишаманын+ ашканасынан алып келип, падыша менен анын жанында турган төрөлөрдүн баарына окуй баштады. 22  Падыша болсо тогузунчу айда+ кышкы үйүндө+, күйүп жаткан мештин алдында отурган эле+. 23  Жеуди үч-төрт тилке окуган сайын, падыша түрмөктү катчынын бычагы менен кесип алып, мештеги отко таштай берди. Акырында бүт түрмөк мештеги отко ташталды+. 24  Бул сөздөрдүн баарын уккан падыша да, анын бүт кызматчылары да коркушкан жок+, кийимдерин айрышкан жок+. 25  Элнетан+, Делая+, Гемария+ падышадан түрмөктү өрттөбөөнү өтүнүшсө да, падыша аларды укпай койду+. 26  Тескерисинче, падыша уулу Жерахмелге, Азриел уулу Сераяга жана Абдел уулу Шелемияга катчы Барух менен Жеремия пайгамбарды+ кармап келүүнү буйрук кылды. Бирок Жахаба аларды жашырып койду+. 27  Падыша Барухтун+ Жеремиянын оозунан жазып алган түрмөгүн+ өрттөп салгандан кийин, Жахаба Жеремияга мындай деди: 28  «Кайра башка түрмөк ал да, ага Жүйүт падышасы Жаяким өрттөп таштаган+ биринчи түрмөктөгү сөздөрдүн баарын жаз. 29  Жүйүт падышасы Жаякимге болсо мындай деп айт: „Жахаба мындай дейт: “Сен: “Бабыл падышасы сөзсүз келип, бул жерди кыйратат, адамды да, айбанды да калтырбайт”+,— деп эмне үчүн жаздың?”+ — деп берки түрмөктү өрттөп таштадың+. 30  Ошондуктан Жахаба Жүйүт падышасы Жаяким тууралуу мындай дейт: “Анын тукумунан эч ким Дөөтүнүн тактысында отурбайт+. Анын өлүгү күндүзгү аптапка, түнкү суукка ташталат+. 31  Мен аны да, анын тукумун да, кулдарын да кылган кылмыштары үчүн+ жоопко тартам+. Өзүм айткан бүт алааматты алардын, Иерусалим тургундарынын жана Жүйүт жериндегилердин башына түшүрөм+, анткени алар укпай коюшкан”“»+. 32  Жеремия башка түрмөк алып, аны катчы Нерия уулу Барухка+ берди. Барух ага Жүйүт падышасы Жаяким отко таштаган китептеги+ сөздөрдүн баарын Жеремиянын оозунан жазып алды+. Ал сөздөргө ошо сыяктуу дагы бир топ сөздөр кошулду.

Шилтемелер