Жеремия 25:1—38

25  Жүйүт падышасы Жошиянын уулу Жаякимдин башкаруусунун төртүнчү жылында+, Бабыл падышасы Небухаданасардын башкаруусунун биринчи жылында бүт Жүйүт эли тууралуу Жеремияга айтылган сөз.  Жеремия пайгамбар бүт Жүйүт эли, Иерусалимдин бардык тургундары жөнүндө мындай деди:  «Жүйүт падышасы Амон уулу Жошиянын башкаруусунун он үчүнчү жылынан+ тартып ушул күнгө чейин, жыйырма үч жыл бою, Жахаба мага сөзүн айтып келди. Мен эрте туруп, силерге айтып жүрдүм, силер болсо кулак каккан жоксуңар+.  Жахаба бардык кызматчыларын — пайгамбарларды — жиберип жатты, эрте туруп жиберип жатты. Бирок силер уккан жоксуңар+, угуш үчүн кулак каккан жоксуңар+.  Алар силерге мындай дешкен: „Ар бириңер жаман жолуңардан, кыянат иштериңерден кайткыла+, Жахаба байыркы убакта силерге, ата-бабаларыңарга берген жерде узак өмүр сүргүлө+.  Башка кудайлардын артынан ээрчибегиле, аларга кызмат кылбагыла, таазим этпегиле. Башыңарга алаамат түшүрбөшүм үчүн+, буркан жасап, мага акарат кылбагыла“.  „Бирок силер мени укпай койдуңар,— дейт Жахаба.— Жасаган буркандарыңар менен мага акарат кылып, өзүңөргө алаамат тилеп алдыңар“+.  Ошондуктан асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Айткандарымды укпай койгонуңар үчүн,  түндүктөгү бардык урууларды чакыртам+,— дейт Жахаба.— Бабыл падышасы Небухаданасарды, кызматчымды+, чакыртам. Аларды бул жерге+, анын тургундарына, коңшу элдердин баарына каршы чыгарам+. Баарын бүлгүнгө учуратам, үрөй учурарлык абалда калтырам. Муну көргөндөр таң калганынан ышкырышат+. Ал жерлерди түбөлүккө ээн калтырам+. 10  Алардын арасынан шаттык менен кубанычтын+, күйөө менен колуктунун үнү+, жаргылчактын үнү угулбай калгыдай кылам+, чырактын жарыгын өчүрөм+. 11  Бул жердин баары ээн калат, үрөй учурарлык абалда калат. Бул элдер Бабыл падышасына жетимиш жыл кызмат кылат“+. 12  „Жетимиш жылдан кийин+ мен Бабыл падышасын да, ошол элди да жоопко тартам+,— дейт Жахаба.— Каздимдиктердин жерин кылмышы үчүн жоопко тартам+, түбөлүккө ээн калтырам+. 13  Ал жерге каршы айткан сөздөрүмдүн баарын, Жеремиянын бул китепте бардык элдерге каршы пайгамбарлык кылып айткандарынын баарын аткарам+. 14  Анткени алар — көптөгөн элдер жана улуу падышалар+ — аларды жумушка салышкан+. Ошон үчүн мен аларга иштерине, кылгандарына жараша тиешесин берем“»+. 15  Ысрайылдын Кудайы Жахаба мага мындай деди: «Колумдан каарымдын шарабы толтурулган чөйчөктү алып, мен сени кайсы элдерге жиберсем, ошол элдердин баарына ичир+. 16  Алар ичип, теңселишет, аларга жиберген кылычымдан улам акылсыздардай иш кылышат»+. 17  Мен Жахабанын колунан чөйчөктү алып, Жахаба мени жиберген элдердин баарына ичирдим+: 18  жакында аткарыла тургандай, алардын жерин ээн калтырыш үчүн, үрөй учурган абалда калтырыш үчүн+, көргөндөр таң калып ышкырышы үчүн, каргышка калтырыш үчүн+ Иерусалимге, Жүйүт шаарларына, анын падышаларына, төрөлөрүнө, 19  Мисирдин падышасы фараонго, анын кулдары менен төрөлөрүнө, бүт элине+, 20  ар кошкон элге, Ус жеринин+ бардык падышаларына, Пелишти жеринин+ бардык падышаларына, Ашкелонго+, Азага+, Экронго+, Азоттун+ калдыгына, 21  Эдомго+, Маапка+, Амон уулдарына+, 22  Тирдин+ бардык падышаларына, Сидондун+ бардык падышаларына, деңиздеги аралдардын падышаларына, 23  Деданга+, Темага+, Бузга, саамай чачын кырктыргандардын баарына+, 24  Арабиянын бардык падышаларына+, ээн талаада жашаган ар кошкон элдин бардык падышаларына, 25  Зимринин бардык падышаларына, Эйламдын+ бардык падышаларына, мадайлыктардын бардык падышаларына+, 26  түндүктүн жакынкы жана алыскы падышаларынын баарына, жер жүзүнүн калган падышалыктарына, биринин артынан бирине ичирдим. Баарынан кийин Шешах*+ падышасы ичет. 27  «Аларга мындай де: „Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба, Ысрайылдын Кудайы, мындай дейт: “Ичкиле, мас болгула, кускула, силерге жиберген кылычымдан+ улам кайра тургус болуп кулагыла”“+. 28  Алар колуңдагы идишти алуудан, андан ичүүдөн баш тартышса, мындай деп айт: „Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: “Силер сөзсүз ичесиңер+. 29  Анткени мен өзүмдүн ысмым менен аталган шаарга алаамат каптата баштадым+. Анда силер жазасыз калмак белеңер?”“+ „Жазасыз калбайсыңар. Себеби мен жердин бардык тургундарына каршы кылыч жиберип жатам“,— дейт асман аскерлеринин Кудайы Жахаба. 30  Сен пайгамбарлык кылып, аларга бул сөздөрдүн баарын айт: „Жахаба бийиктен арстандай арылдайт+, анын үнү ыйык турагынан угулат+. Ал жашаган жайынын үстүнөн арылдайт. Жүзүм сыккычта жүзүм тебелеп жаткандарга окшоп, жер жүзүнүн бардык тургундарынын үстүнөн жеңиш ырын ырдайт“+. 31  „Жердин учу-кыйырына чейин жаңырык жетет, анткени Жахаба элдердин ишин териштирет+. Ал ар бир адам менен соттошот+. Ыймансыздарды кылыч мизине алат“+,— дейт Жахаба. 32  „Мына! Алаамат элден элге келатат+,— дейт асман аскерлеринин Кудайы Жахаба.— Жердин учу-кыйырынан катуу бороон көтөрүлөт+. 33  Ошол күнү Жахаба кырган кишилер жердин бир кыйырынан экинчи кыйырына чейин сулайт+. Аларды эч ким жоктоп ыйлабайт, чогултпайт, көмбөйт+. Алар жер үстүндөгү кыкка айланат“+. 34  Боздогула, койчулар, кыйкыргыла!+ Отордун+ башчылары, оонагыла!+ Анткени союла турган, туш-тушка чачырай турган күндөрүңөр келип калды+, силер баалуу идиштей талкаланасыңар!+ 35  Койчулар баш калкалаар жай табышпайт, отордун башчылары качып кутула алышпайт+. 36  Уккула! Койчулар кыйкырып, отордун башчылары боздоп жатышат, себеби Жахаба алардын жайытын ээн калтырууда. 37  Жахабанын жалындаган жаалынан улам бейпил жерлерде кыбыр эткен жан калган жок+. 38  Жалдуу жаш арстан ийининен чыккандай+, ал турак жайынан чыкты. Алардын жери кыргын салган кылычтан, анын жалындаган жаалынан үрөй учурарлык абалда калды»+.

Шилтемелер

Сыягы, Бабыл.