Жеремия 21:1—14

21  Жахабанын Жеремияга айткан сөзү+. Ситкия падыша+ Малкиянын уулу Пашкур+ менен дин кызматчы Маасеянын уулу Сепанияны+ Жеремияга жиберди.  Алар: «Өтүнөбүз, Жахабадан биз тууралуу сурап бер+. Анткени Бабылдын падышасы Небухаданасар* биз менен согушуп жатат+. Ал бизден чегиниши үчүн, Жахаба бизге кереметтүү иштеринин бирин көрсөтөр»,— дешти+.  Ошондо Жеремия аларга мындай деди: «Ситкияга мындай дегиле:  „Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай дейт: “Силерди дубалдын сыртында курчап турган Бабыл падышасы менен, каздимдиктер+ менен согушуу үчүн колуңарга алган куралдарыңарды мен өзүңөргө каршы бурам+. Аларды ушул шаардын ортосуна чогултам+.  Сунулган колум, күчтүү билегим менен, ачуум менен, жаалым менен, кайнаган каарым+ менен силерге каршы согушам+.  Бул шаарда жашаган адамдарды да, малды да кырам. Баары коркунучтуу оорудан өлөт”“+.  „Ошондон кийин,— дейт Жахаба,— Жүйүт падышасы Ситкияны, анын кулдарын, элин, бул шаардын оорудан, кылычтан, ачарчылыктан аман калган тургундарын Бабыл падышасы Небухаданасардын колуна, душмандарынын колуна, алардын жанын алгысы келгендердин колуна салып берем+. Ал аларды кылычтын мизине алат, аябайт, аларга боор оорубайт, ырайым кылбайт“+.  Бул элге мындай де: „Жахаба мындай дейт: “Мен силерге өмүр жолу менен өлүм жолун сунуш кылып жатам+.  Бул шаарда калгандар кылычтан, ачарчылыктан, оорудан өлөт+. Ал эми сыртка чыгып, шаарды курчап турган каздимдиктерге багынып бергендер аман калат; аларга өз жаны олжо болот”“+. 10  „Мен бул шаарга жакшылык эмес, жамандык кылуу үчүн жүзүмдү бурдум+,— дейт Жахаба.— Аны Бабыл падышасынын колуна салып берем+. Ал болсо шаарды өрттөп жиберет“+. 11  „Жүйүт падышасынын үйүндөгүлөрү жөнүндө Жахабанын айткандарын уккула+. 12  Дөөтүнүн үйү+, Жахаба мындай дейт: “Кыянат иштериңерден улам каарым оттой жалындап+, эч ким өчүрө алгыс болбошу үчүн+, күнүгө эртең менен+ адилеттүү өкүм чыгаргыла+, мүлкүн тарттырып жибергендерди митаамдардын колунан куткаргыла”“+. 13  „Өрөөндүн тургуну, түздүктүн аскасы, мен сага каршы чыгам+,— дейт Жахаба.— Ал эми: “Бизге каршы чыгыш үчүн ким түшүп келмек эле? Турагыбызга ким кирип келмек эле?”+ — дегендер, билип койгула, 14  силерди да ишиңерге жараша+ жоопко тартам+,— дейт Жахаба.— Анын токоюна өрт коём+, ал өрт анын тегерек-четиндегилердин баарын жалмайт“»+.

Шилтемелер

Же: «Небухадарасар».