Жеремия 17:1—27

17  «Жүйүттүн күнөөсү темир калем менен жазылган+, жүрөктөрүнө+, курмандык жайларынын мүйүздөрүнө+ алмаздын мизи менен оюп жазылган.  Алардын бийик дөбөлөргө, талаадагы адырларга, шактуу дарактын жанына орнотулган ыйык мамыларын+, курмандык жайларын уулдары да эстеп калышкан.  Мен сенин байлыгыңды, бүт кенчиңди талатып-тонотом+. Бардык аймактарыңда күнөөгө батканың үчүн, бийик жерлериңди талатып-тонотом+.  Мен берген мурастан өз эркиң менен кол жуудуң+. Сени өзүң билбеген жерде душмандарыңа кызмат кылдырам+. Силер каарыман улам оттой күйөсүңөр+. Ал от түбөлүккө өчпөйт».  Жахаба мындай дейт: «Пендеге таянган+, адам баласынын күчүнө үмүт арткан+, жүрөгү Жахабадан алыстаган кишиге каргыш тийсин+.  Ал чөлдүү түздүктөгү жалгыз дарактай болуп калат, жакшылыктын келгенин көрбөйт+. Чөлдө, кагыраган жерлерде, эч ким жашабаган шор жерде жашайт+.  Жахабага таянган, Жахабага үмүт арткан адам бата алсын+.  Ал суу боюна отургузулган, агын сууну көздөй тамыр жайган дарактай болот; ал аптапты сезбейт, жалбырагы жыш болот+. Кургакчылык жылында+ тынчсызданбайт, жемиш бербей калбайт.  Жүрөк эң эле митаам, өтө бузулган+. Аны ким биле алат? 10  Мен, Жахаба, ар бир адамга жүргөн жолуна+, кылган иштеринин жемишине жараша тиешесин берүү үчүн+ жүрөгүн изилдейм+, жан дүйнөсүн* сынайм+. 11  Арам жол менен байыган адам+ өзү туубаган жумурткаларды чогулткан чилдей. Ал өмүрүнүн жарымына жеткенде байлыгынан ажырайт+, акырында акылсыздыгы айкын болот»+. 12  Даңк тактысы башынан эле жогоруда турат+. Ал — биздин ыйык жайыбыз+. 13  Оо, Жахаба, Ысрайылдын үмүтү+, сени таштагандардын баары уят болушат+. Сенден* четтегендердин+ аты топуракка жазылат, анткени алар тирүү суунун булагын, Жахабаны, таштап кетишти+. 14  Оо, Жахаба, мени айыктыр, ошондо айыгам+. Мени куткар, ошондо куткарылам+, анткени мен сени даңктап келем+. 15  Мага: «Эмне үчүн Жахабанын сөзү алигече аткарыла элек?» — дегендер бар+. 16  Мен болсо койчу болуудан, артыңан ээрчүүдөн баш тарткан эмесмин, каргашалуу күндү самаган эмесмин. Сен менин оозумдан чыккан сөздөрдү билесиң, алар сенин алдыңда айтылган. 17  Мени коркунучка кабылтпа+. Башыма мүшкүл түшкөн күнү сен менин баш маанамсың+. 18  Мени куугунтуктагандар уятка калышсын+, мен уятка калбайын+. Алардын үрөйү учсун, менин үрөйүм учпасын. Алардын башына каран түн түшүр+, аларга эки эсе сокку ур+. 19  Жахаба мага мындай деди: «Барып, Жүйүт падышалары кирип-чыккан чоң дарбазанын* алдында тур, Иерусалимдин бардык дарбазаларынын алдында тур+. 20  Аларга мындай де: „Жүйүт падышалары, Жүйүт жеринин бүт эли, Иерусалимдин бардык тургундары, ушул дарбазалардан киргендердин баары, Жахабанын сөзүн уккула+. 21  Жахаба мындай дейт: “Жаныңарды сактагыла+. Иерусалимдин дарбазалары аркылуу алып өтө турган жүгүңөр болсо, ишемби күнү алып өтпөгүлө+. 22  Ишемби күнү үйүңөрдөн жүк көтөрүп чыкпагыла, эч кандай жумуш кылбагыла+. Ата-бабаларыңарга буйрук кылганымдай, ишемби күндү ыйык туткула+. 23  Бирок алар укпай, кулак төшөбөй коюшкан+, акыл-насаатты укпаш үчүн+, кабыл албаш үчүн тоң моюндук кылышкан”“+. 24  „Эгер тилимди алып+,— дейт Жахаба,— ишемби күнү бул шаардын дарбазалары аркылуу жүк алып өтпөсөңөр+, эч кандай жумуш кылбай, ишемби күндү ыйык тутсаңар+, 25  Дөөтүнүн тактысында отурган+, араба менен жүргөн, ат минген падышалар менен төрөлөр, Жүйүт жеринин эли менен Иерусалимдин тургундары бул шаардын дарбазалары аркылуу кирет+; бул шаарда эл кылымдар бою жашайт. 26  Жүйүт шаарларынан, Иерусалимдин айланасынан, Бенжемин жеринен+, түздүктөн+, тоолуу аймактан+, Негептен+ эл келет. Алар бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык+, тартуу+, нан курмандыгын+, ладан алып келишет+, Жахабанын үйүнө ыраазычылык курмандыгын киргизишет+. 27  Эгерде тилимди албасаңар, ишемби күндү ыйык тутпасаңар, ал күнү жүк көтөрүп+, Иерусалимдин дарбазалары аркылуу алып өтсөңөр, мен анын дарбазаларына от коём+. Ал Иерусалимдин мунаралуу чебин жалмайт+, өчүрүлбөйт“»+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «бөйрөктөрүн».
Сөзмө-сөз: «Менден». Сыягы, Жахабага карата айтылган.
Сөзмө-сөз: «элдин уулдарынын дарбазасынын».