Жеремия 16:1—21

16  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди:  «Бул жерден аял алба, уулдуу да, кыздуу да болбо+.  Анткени Жахаба бул жерде төрөлгөн уул-кыздар тууралуу, аларды төрөгөн энелер, төрөткөн аталар тууралуу мындай дейт+:  „Алар ар кандай оорудан өлөт+. Аларды эч ким жоктоп ыйлабайт+, көмбөйт+. Алар жер үстүндөгү кыкка айланат+, кылычтан, ачарчылыктан кырылат+. Өлүктөрү асмандагы куштарга, жердеги жаныбарларга жем болот“+.  Жахаба мындай дейт: „Бирөөсү өлүп тамак берип жаткан үйгө кирбе, ал жакка ыйлап барба, көңүл айтпа“+. „Мен бул элди тынчтыгыман, мээримдүүлүгүмөн, кайрымдуулугуман ажыраттым+,— дейт Жахаба.—  Алар — даражасы бийиктери да, карапайымдары да — ушул жерде өлүшөт. Алар көмүлбөйт+, эч ким аларды жоктоп көкүрөгүн койгулабайт, дене мүчөлөрүн кескилебейт+, чачын алдырбайт+.  Аза күтүү нанын таратышпайт+, күйүт тарткандарды сооротушпайт. Атасы же энеси өлгөндөргө сооротуу чөйчөгүн беришпейт+.  Той өткөрүлүп жаткан үйгө кирбе, андагылар менен отуруп ичип-жебе“+.  Анткени Ысрайылдын Кудайы, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба: „Мен силердин күндөрүңөрдө, силердин көз алдыңарда бул жерде кубаныч менен шаттыктын, күйөө менен колуктунун үнү угулбай калгыдай кылам“,— дейт+. 10  Сен бул элге ушулардын баарын айтканда, алар: „Жахаба эмне үчүн башыбызга мынчалык чоң алаамат түшөрүн айтты? Жахаба Кудайыбызга каршы кандай кылмыш, кандай күнөө кылдык?“ — дешет+. 11  Ошондо аларга мындай де: „Ата-бабаларыңар мени таштап кетишкен+,— дейт Жахаба.— Башка кудайлардын артынан жүрүп, аларга кызмат кылышкан, таазим этишкен+. Мени таштап кетишкен, мыйзамдарымды аткарышкан эмес+. 12  Силер болсо ата-бабаларыңардан ашып түштүңөр+. Ар бириңер мени укпай+, бузулган жүрөгүңөрдүн өжөрдүгү боюнча жүрөсүңөр+. 13  Ошондуктан мен силерди бул жерден өзүңөр да, ата-бабаларыңар да билбеген+ жерге ыргытам+. Ошол жакта башка кудайларга күнү-түнү кызмат кыласыңар+, анткени мен силерди аябайм“. 14  „Мына, ”Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Жахаба тирүү!”+ делбей кала турган күндөр келатат,— дейт Жахаба+.— 15  Ошондо “Ысрайыл уулдарын түндүк жеринен, аларды чачыратып жиберген бардык жерлеринен алып чыккан Жахаба тирүү!” деп калышат. Мен аларды ата-бабаларына берген жерге кайра алып келем“+. 16  „Мына, мен көптөгөн балыкчыларды чакыртып жатам,— дейт Жахаба.— Балыкчылар аларды кармашат. Андан кийин көптөгөн аңчыларды чакыртам+. Аңчылар аларга бардык тоолордо, адырларда, аска-зоолордо аңчылык кылышат+. 17  Анткени менин көзүм алардын бардык жолдорун көрүп турат. Алар менден жашына алышпайт, кылмыштары да көз алдымда жашыруун эмес+. 18  Баарынан мурда, мен аларга бүт кылмыштары үчүн, бүт күнөөлөрү үчүн тиешесин берем+. Себеби алар менин жеримди арамдашты+, мурасымды көңүл иренжиткен жансыз буркандарына, жийиркеничтерине толтурушту“»+. 19  Оо, Жахаба, менин күчүм, чебим, кырсык баскан күнү баш калкалар жайым+, сага жердин учу-кыйырынан элдер келип+: «Ата-бабаларыбыз жалгандыкты+, убаракерчиликти, пайдасы жок нерселерди+ мурасташкан экен»,— дешет. 20  Пенде өзүнө кудайларды жасай алабы? Жасаса да, алар кудайлар эмес+. 21  «Ошондуктан мен аларга өзүмдүн ким экенимди көрсөтөм. Ошол кезде аларга колумду, кудуретимди көрсөтөм+. Алар менин ысмым Жахаба экенин билишет»+.

Шилтемелер