Жеремиянын ыйы 2:1—22

א [Алеф] 2  Атаганат, Жахаба Сион кызына каары менен кара булут каптатып жатат!+Ал Ысрайылдын көркүн+ асмандан жерге кулатты+,Каары кайнаган күнү таман астын+ эстеген жок. ב [Бет]  Жахаба Жакыптын турак жайларын талкалады+, бирин да аяган жок.Жүйүт кызынын чептерин жаалы менен кыйратты+,Жер менен жексен кылды+, падышалыкты да+, төрөлөрдү да арамдады+. ג [Гимел]  Ал кайнаган каары менен Ысрайылдын бардык мүйүздөрүн* сындырып таштады+,Душманга каршы сунулган оң колун тартып алды+.Жакыпка каршы жалындап, баарын жалмаган оттой күйүп жатат+. ד [Далет]  Ал, душманга окшоп, жаасын тартты+. Оң колун сунуп+,Жоодой болуп+, жакшы көргөндөрүбүздүн баарын өлтүрдү+.Сион кызынын чатырына+ каарын оттой төктү+. ה [Хе]  Жахаба душмандай болуп калды+. Ал Ысрайылды кыйратты+,Анын мунаралуу чебинин баарын кулатты+, сепилдерин талкалады+.Жүйүт кызынын күйүтүн, ыйын арбытты+. ו [Вав]  Ал өз алачыгын бакчадагы алачыктай+ кылып бузду+, өз майрамын токтотту.Жахаба Сиондогу майрамды+, ишемби күндү унуттурду.Кайнаган каары менен падышаны да, дин кызматчыны да четке какты+. ז [Зайин]  Жахаба курмандык жайын таштап кетти+, ыйык жайын карабай койду+.Мунаралуу чепти душмандардын колуна салып берди+.Жахабанын үйүндө алардын үнү майрам күнүндөгүдөй жаңырды+. ח [Хет]  Жахаба Сион кызынын дубалын уратууну ниет кылды+.Ченегич жип менен өлчөдү+, кыйратуудан колун тарткан жок+.Ал коргоо дөбөсү менен дубалды күйүткө салды+; экөө бирдей урап калды. ט [Тет]  Дарбазалары+ жерге батты. Кудай дарбаза бекиткичтерди талкалап, сындырып таштады.Сиондун падышасы менен төрөлөрү элдердин арасында жүрөт+. Мыйзам да жок+.Пайгамбарлары Жахабадан аян албай калышты+. י [Йод] 10  Сион кызынын аксакалдары жерде үн катпай отурушат+.Алар башына топурак чачып+, таар курчанышты+.Иерусалим кыздары баштарын жерге салды+. כ [Каф] 11  Мен ыйлай берип, көзүм соолуду+. Ичим уйгу-туйгу болду+.Боорум жабыркап, жерге түштү+. Анткени элимдин кызы ойрон болду+.Шаар аянттарында жаш балдар, ымыркайлар эс-учунан танды+. ל [Ламед] 12  Алар эс-учун жоготуп, шаар аянттарында өлүктөй болуп жатышкандыктан,Энелеринин кучагында жан берип жатышкандыктан,Алардан: «Нан менен шарап кайда?» — деп сурап жатышты+. מ [Мем] 13  Сага кандай мисал келтирейин? Оо, Иерусалим кызы, сени кимге окшоштурайын?+Оо, Сион кызы, сени сооротуш үчүн кимге салыштырайын?+Сенин жараатың+ деңиздей чоң. Сени ким айыктыра алат?+ נ [Нун] 14  Пайгамбарларыңдын аяндары пайдасыз, маңызсыз болгон+.Алар айыбыңды ачышкан эмес+, сени туткундан сактап калышкан эмес.Алган аяндары пайдасыз болгон, айткандары элди адаштырган+. ס [Самех] 15  Жолдон өткөндөрдүн баары сени табалап алакан чабышкан+,Иерусалим кызын көрүп, башын чайкашкан+, ышкырышкан+.«„Көркү жеткилең, жер жүзүнүн кубанычы“ делген шаар ушулбу?» — дешкен+. פ [Пе] 16  Душмандарыңдын баары сага ооздорун араандай ачышты+.Ышкырып, тиштерин кычыратышты+. «Аны жеп-жутабыз+,Мына, биз күткөн күн!+ Ошол күн келди! Аны өз көзүбүз менен көрдүк!» — дешти+. ע [Айин] 17  Жахаба ойлогонун орундатты+, айтканын аткарды+.Байыркы убакта айткан сөзүн ишке ашырды+. Талкалады, аяган жок+.Душманыңдын табасын кандырды+, касыңдын мүйүзүн жогору көтөрдү+. צ [Цаде] 18  Оо, Сион кызынын дубалы+, элдин жүрөгү Жахабага зар какшаган+.Күндүр-түндүр көз жашыңды көлдөт+.Жаныңды жай алдырба. Көзүңдүн кареги тыным албасын. ק [Коф] 19  Ордуңан тур! Түнкүсүн, таңкы күзөт маалында боздо+.Жахабанын алдында+ жүрөгүңдөгүнү суудай төк+.Ачкадан бардык көчөлөрдүн бурчунда эс-учунан танып жаткан+Балдарыңдын жанынын аман калышын суранып, ага колуңду соз+. ר [Реш] 20  Оо, Жахаба, кара, өзүң аябаган элге назар сал+.Аялдар өз балдарын*, ай-күнүнө жеткиче көтөргөн балдарын жеши керекпи?+Жахабанын ыйык жайында дин кызматчы, пайгамбар өлтүрүлүшү керекпи?+ ש [Шин] 21  Бала менен карыя+ көчөдө жатат+.Улан-кыздарым кылычтан сулады+.Сен каарың кайнаган күнү кыргын салдың+. Баарын кырдың+, аяган жоксуң+. ת [Тав] 22  Сен элимди келгин болуп жашаган жерлеринен майрам күнүндөгүдөй+ чакырдың.Жахабанын каары төгүлгөн күнү эч ким качып кутулган жок, эч ким аман калган жок+.Өзүм ай-күнүнө жеткиче көтөргөн, чоңойтуп-өстүргөн балдарымды душманым ойрон кылды+.

Шилтемелер

Ыйык Китепте «мүйүз» деген сөз көп учурда күч-кубатты, бийликти билдирет.
Сөзмө-сөз: «жемишин».