Жезекиел 48:1—35

48  «Уруулардын аттары булар: Дандын+ үлүшү түндүк чек арадан Хетлонго+ кеткен жол менен Хаматтын кире беришине+, Хазар-Энанга+, түндүктөгү Дамасктын чек арасына, Хаматтын жанындагы аймакка чейин созулат. Анын чыгыш жана батыш чек арасы болот.  Ашырдын+ үлүшү чыгыштан батышка созулуп, Дандын үлүшү менен чектешет.  Напталынын+ үлүшү чыгыштан батышка созулуп, Ашырдын үлүшү менен чектешет.  Менашенин+ үлүшү чыгыштан батышка созулуп, Напталынын үлүшү менен чектешет.  Эпрайымдын+ үлүшү чыгыштан батышка созулуп, Менашенин үлүшү менен чектешет.  Рубейиндин+ үлүшү чыгыштан батышка созулуп, Эпрайымдын үлүшү менен чектешет.  Жүйүттүн+ үлүшү чыгыштан батышка созулуп, Рубейиндин үлүшү менен чектешет.  Жүйүттүн үлүшү батыштан чыгышка чейин силер бере турган тартуу менен чектешет. Ал жердин туурасы 25 000 чыканак+, узундугу үлүштөрдүн биринин чыгыштан батышка чейинки узундугуна барабар. Анын ортосунда ыйык жай жайгашат+.  Жахабага бере турган тартууңардын узундугу 25 000 чыканак, туурасы 10 000 чыканак болот. 10  Анын ичинде дин кызматчыларга бөлүнгөн ыйык тартуу болот+: узундугу түндүктү карай 25 000, туурасы батышты карай 10 000, туурасы чыгышты карай 10 000, узундугу түштүктү карай 25 000 чыканакты түзөт. Ортосунда Жахабанын ыйык жайы болот+. 11  Ал ыйыкталган дин кызматчыларга, Садоктун уулдарынан+ чыккандарга, таандык болот. Алар менин алдымда милдеттерин аткарышкан, Ысрайыл уулдары менен лебилердей болуп адашып жүрүшкөн эмес+. 12  Аларга лебилердин үлүшүнүн жанындагы тартуу кылынган жерден абдан ыйык тартуу берилет+. 13  Дин кызматчылардын үлүшүнүн жанынан лебилерге узундугу 25 000, туурасы 10 000 чыканак жер берилсин+. Бардык узундугу 25 000, туурасы 10 000 чыканак болсун+. 14  Алар эч бир үлүшүн сатпашы керек, алмаштырбашы керек, жердин эң жакшы үлүшү башкаларга өтүп кетпеши керек, анткени ал — Жахаба үчүн ыйык нерсе+. 15  Туурасы 5 000, узундугу 25 000 чыканакты түзгөн калган жер шаар үчүн, жалпы пайдалануу үчүн+, отурукташуу үчүн, жайыт үчүн караштырылган. Анын ортосунда шаар болот+. 16  Шаардын көлөмү мындай: түндүк чек арасы 4 500, түштүк чек арасы 4 500, чыгыш чек арасы 4 500, батыш чек арасы 4 500 чыканак. 17  Шаардын жайыты да болсун+: түндүк жагы 250, түштүк жагы 250, чыгыш жагы 250, батыш жагы 250 чыканак. 18  Калган жердин узундугу ыйык тартуунукундай+ болот: чыгышты карай 10 000, батышты карай 10 000 чыканакты түзөт. Анын узундугу ыйык тартуунукундай болсун. Түшүмү шаарда кызмат кылгандарга азык болсун+. 19  Ал жерди шаарда кызмат кылгандар, Ысрайылдын бардык урууларынан чыккандар, иштетет+. 20  Бардык тартуунун туурасы 25 000, узундугу 25 000 чыканак. Ыйык тартуу менен шаардын үлүшүнө чарчы жер бергиле. 21  Калганы, ыйык тартуу менен шаардын үлүшүнүн эки тарабы+, 25 000 чыканакты түзгөн тартуунун чек арасынан чыгышка, 25 000 чыканакты түзгөн тартуунун чек арасынан батышка созулуп+, төрөгө таандык болот+. Төрөнүн үлүшү уруулардын үлүштөрүндөй болот. Ортосуна ыйык тартуу менен Үйдүн ыйык жайы жайгашышы керек. 22  Лебилердин үлүшү менен шаардын үлүшү төрөгө таандык жердин ортосунда болушу керек. Төрөгө таандык жер болсо Жүйүттүн үлүшү+ менен Бенжеминдин үлүшүнүн ортосунда болушу керек. 23  Калган уруулардын үлүштөрү булар: чыгыштан батышка созулган бир үлүш Бенжеминге+ таандык. 24  Бенжеминдин үлүшү менен чектешкен, чыгыштан батышка созулган бир үлүш Шымонго+ таандык. 25  Шымондун үлүшү менен чектешкен, чыгыштан батышка созулган бир үлүш Исахарга+ таандык. 26  Исахардын үлүшү менен чектешкен, чыгыштан батышка созулган бир үлүш Забулунга+ таандык. 27  Забулундун үлүшү менен чектешкен, чыгыштан батышка созулган бир үлүш Гатка+ таандык. 28  Түштүк чек ара Гаттын үлүшүнүн чек арасын бойлой түштүк тараптан өтүп, Тамардан+ Мерибат-Кадештин сууларына+, өзөнгө+, Улуу деңизге+ чейин созулат. 29  Ушул жерди Ысрайыл урууларына мурас катары бөлүп беришиңер керек+. Аларга ушул үлүштөр таандык болот»+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба. 30  «Шаардан сыртка чыга турган жерлер булар: түндүк чек ара 4 500 чыканакты түзөт+. 31  Шаардын дарбазалары Ысрайыл урууларынын аттары менен аталат. Түндүк жагында үч дарбаза: Рубейиндин дарбазасы, Жүйүттүн дарбазасы, Лебинин дарбазасы болот. 32  Чыгыш чек ара 4 500 чыканакты түзүп, ал жакта үч дарбаза: Жусуптун дарбазасы, Бенжеминдин дарбазасы, Дандын дарбазасы болот. 33  Түштүк чек ара 4 500 чыканакты түзүп, ал жакта үч дарбаза: Шымондун дарбазасы, Исахардын дарбазасы, Забулундун дарбазасы болот. 34  Батыш чек ара 4 500 чыканакты түзүп, ал жакта үч дарбаза: Гаттын дарбазасы, Ашырдын дарбазасы, Напталынын дарбазасы болот. 35  Тегерете 18 000 чыканакты түзгөн шаар ошол күндөн баштап „Жахаба ошол жерде“+ деп аталып калат».

Шилтемелер