Жезекиел 43:1—27

43  Анан ал мени дарбазага, чыгышты караган дарбазага+, алып барды.  Ошондо чыгыш тараптан+ Ысрайыл Кудайынын даңкы келди+. Анын үнү чоң суулардын күр-шарындай угулуп+, даңкынан жер жаркырай түштү+.  Бул аян мен алган мурунку аяндай+, шаарды кыйратканы* келгенде+ алган аяндай экен. Көргөндөрүм Кебар дарыясынын жанынан көргөндөрүмө окшош экен+. Ошондо мен жүзтөмөндөп жыгылдым.  Жахабанын даңкы+ чыгышты караган дарбаза аркылуу Үйгө кирди+.  Ошондо мени рух көтөрүп+, ички короого алып барды. Үй Жахабанын даңкына толуп чыкты+.  Мен кимдир бирөөнүн Үйдүн ичинен мага сүйлөп жатканын уктум+. Анан жаныма баягы киши келди+.  Ошондо Кудай мага мындай деди: «Адам уулу, бул жер — менин тактым турган жер+, таман астым+, мен Ысрайыл уулдарынын арасында кылымдар бою жашай турган жер+. Мындан ары алар, Ысрайыл үйү, ыйык ысмымды булгашпайт+. Өздөрү да, падышалары да бузуктугу менен+, падышаларынын өлүктөрү* менен булгашпайт+.  Өздөрүнүн босогосун менин босогомо, эшиктеринин кашегин менин эшиктеримдин кашегине жанаша коюшкандыктан+, ортобузду дубал гана бөлүп турган. Алар ыйык ысмымды жийиркеничтүү иштери менен булгашкан+, ошондуктан аларды каарым менен кыргам+.  Эми бузуктугунан арылышсын+, падышаларынын өлүктөрүн көз алдыман жок кылышсын+, ошондо алардын арасында кылымдар бою жашайм+. 10  Сен болсо, адам уулу, Ысрайыл үйүнө Үй тууралуу айт+, кылмыштары үчүн уялышсын+, аны ченешсин. 11  Эгерде кылган иштери үчүн уялышса, анда аларга Үйдүн долбоорун+, түзүлүшүн, кириш-чыгышын, бардык долбоорлору менен сүрөттөлүшүн, бардык долбоорлору менен мыйзамдарын көрсөт. Бүт долбоору менен сүрөттөлүшүн көрүп, ошого ылайык иш кылышы үчүн+, алардын көзүнчө жаз. 12  Үйгө байланыштуу мыйзам мындай: тоонун үстүндөгү, тегеректеги бүт аймак абдан ыйык+. Үйгө байланыштуу мыйзам ушундай. 13  Бир чыканакка төрт эли кошулган чыканак менен эсептегенде+, курмандык жайынын өлчөмү+ мындай: пайдубалынын бийиктиги 1 чыканак, туурасы 1 чыканак, тегерете курчап турган кыр 1 карыш. Бул — курмандык жайынын түбү. 14  Пайдубалынан төмөнкү алкагына чейин 2 чыканак, туурасы 1 чыканак. Кичине алкагынан чоң алкагына чейин 4 чыканак, туурасы 1 чыканак. 15  Курмандык жайынын очогунун бийиктиги 4 чыканак, очоктун үстүнөн төрт мүйүз чыгып турат+. 16  Очогунун узундугу 12 чыканак, туурасы 12 чыканак+, ал төрт бурчтуу+. 17  Төрт тарабынан тең алкактын узундугу 14 чыканак, туурасы 14 чыканак, тегерете курчап турган кыр жарым чыканак, пайдубалынын туурасы төрт тарабынан тең 1 чыканак. Курмандык жайынын тепкичтери чыгышты карап турат». 18  Анан ал мага мындай деди: «Адам уулу, Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Булар — үстүндө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалып+, кан чачыратып туруш үчүн+, курмандык жайы даяр болор күнгө берилген көрсөтмөлөр“. 19  „Садоктун тукумунан чыккан+, кызмат кылыш үчүн мага жакындап жаткан+ дин кызматчы-лебилерге+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба,— малдан күнөө курмандыгына букачар бер+. 20  Анын канынан алып, курмандык жайынын төрт мүйүзүнө, алкактын төрт бурчуна, тегерете курчап турган кырга сыйпа. Курмандык жайын ушинтип күнөөдөн тазала+, ыйыкта+. 21  Анан күнөө курмандыгы катары чалынган букачарды ал. Ал ыйык жайдын сыртында, Үйдүн атайы бөлүнгөн жеринде өрттөлсүн+. 22  Экинчи күнү айып курмандыгына кемтиги жок теке алып кел. Курмандык жайын күнөөдөн букачардын каны менен тазалагандай тазалашсын“. 23  „Күнөөдөн тазалап бүткөнүңдө, малдан кемтиги жок букачар, кемтиги жок кочкор алып кел. 24  Аларды Жахабанын алдына алып кел. Дин кызматчылар алардын үстүнө туз сээп, аларды Жахабага бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык катары чалышат+. 25  Жети күн бою күнөө курмандыгы катары күнүнө бир текеден чал+. Ошондой эле малдан кемтиги жок букачар, кемтиги жок кочкор чалышсын. 26  Курмандык жайын жети күн бою ушинтип ыйыкташсын, тазалашсын+, колдонууга даярдашсын. 27  Ушул күндөр бүткөндө, сегизинчи күндөн+ тартып дин кызматчылар курмандык жайында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарыңарды, тынчтык курмандыктарыңарды чалышсын. Ошондо мен силерге ыраазы болом“+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба».

Шилтемелер

Сыягы, шаардын кыйратыларын алдын ала айтканы.
Сыягы, падышадай көргөн буркандары.