Жезекиел 42:1—20

42  Анан ал мени түндүк тараптан+ сырткы короого алып чыгып+, бөлүнгөн жер менен имараттын+ тушундагы ашканаларга+, түндүк тарапка алып барды.  Түндүк кире бериштен эсептегенде, дубалдын жалпы узундугу 100, туурасы 50 чыканак экен.  Ички короодогу 20 чыканак жер+ менен сырткы короодогу таш төшөлгөн жердин+ ортосунда бири-бирине каратылган тосмолуу аянтчалары бар үч кабаттуу ашкана имараттары жайгашыптыр+.  Алардын алдында, ич жакта туурасы 10 чыканак болгон өткөөл, 1 чыканакты түзгөн жол бар экен+. Кире бериштери түндүктү карап туруптур.  Үстүнкү ашканалар кыскараак экен, анткени тосмолуу аянтчасы астыңкы жана ортоңку кабаттагылардыкына караганда көбүрөөк орунду ээлейт экен.  Алар үч кабаттан туруп+, короолордукундай түркүктөрү жок экен. Ошондуктан үстүнкү кабатта астыңкы жана ортоңку кабаттарга караганда орун азыраак экен.  Сырттагы таш дубал сырткы короону караган ашканаларга жанаша салынып, башка ашканалардын маңдайында экен. Анын узундугу 50 чыканак экен.  Сырткы короону караган ашканалардын узундугу 50 чыканак, ал эми ибадаткананын алдындагы ашканалардын узундугу 100 чыканак экен.  Сырткы короодон келгенде, ашканалардын ылдый жагында, чыгыш тарапта кире бериши бар экен. 10  Түштүк тарапта, короодогу чыгышты караган таш дубалдын тушунда, бөлүнгөн жер+ менен имараттын алдында ашканалар жайгашыптыр+. 11  Алардын алдында түндүктү караган ашканалардын алдындагыдай жол бар экен+. Ашканалардын узундугу менен туурасы, кире бериштери менен чыга бериштери, алардын түзүлүшү түндүктөгү ашканалардыкындай экен. 12  Ашканаларга кириш үчүн, чыгышты караган таш дубалдын алдында жол бар экен+. Жолдун башындагы кире бериш түштүктү караган ашканалардыкындай экен. 13  Анан ал мага мындай деди: «Бөлүнгөн жердин+ алдындагы түндүктү караган ашканалар менен түштүктү караган ашканалар — ыйык ашканалар. Жахабага жакындаган дин кызматчылар+ ал жерде абдан ыйык тартууларды жешет+. Ал жер ыйык болгондуктан+, алар ошол жерге абдан ыйык тартууларды, нан курмандыгын, күнөө курмандыгын, айып курмандыгын коюшат. 14  Дин кызматчылар ыйык жайга киргенден кийин, кызмат кылганда кийген кийимдерин+ ошол жерге калтырмайынча, сырткы короого чыгышпайт, анткени ал кийимдер ыйык. Алар кийимин+ которгондон кийин гана элдин алдына чыгышат». 15  Ал ички үйдү ченеп бүткөндөн кийин, мени чыгышты караган дарбаза аркылуу сыртка алып чыкты+. Анан ошол жерди бардык жагынан ченеп чыкты. 16  Ал ченегич камыш менен чыгыш тарапты ченеди. Ченегич камыш менен ченегенде+, бардыгы 500 камыш болду. 17  Анан түндүк тарапты ченеди. Ченегич камыш менен ченегенде, бардыгы 500 камыш болду. 18  Анан түштүк тарапты ченеди. Ченегич камыш менен ченегенде, 500 камыш болду. 19  Анан батыш тарапка барды. Ченегич камыш менен ченегенде, 500 камыш болду. 20  Ал үйдүн төрт тарабын ченеп чыкты. Тегерегинде узундугу 500 камыш, туурасы 500 камыш болгон+, ыйыкты ыйык эместен бөлүп турган+ дубал бар экен+.

Шилтемелер