Жезекиел 41:1—26

41  Ал мени ибадатканага алып барып, каптал түркүктөрүн ченеди. Каптал түркүктөрдүн калыңдыгын ченегенде, оң тарабындагысынын да, сол тарабындагысынын да калыңдыгы 6 чыканак болду.  Кире бериштин туурасы 10 чыканак, биринчи каптал түркүктүн туурасы 5, экинчисиники 5 чыканак экен. Анан ал сырткы бөлмөнүн узундугун ченегенде, 40 чыканак, туурасы 20 чыканак болду.  Ал ичкери кирип, кире бериштеги каптал түркүктү ченегенде, калыңдыгы 2 чыканак, каптал жагы 7 чыканак болду. Кире бериштин туурасы 6 чыканак экен.  Ички бөлмөнү ченегенде, узундугу 20, туурасы 20 чыканак болду+. Анан ал мага: «Бул — Ыйыктын ыйыгы»,— деди+.  Ал үйдүн дубалын ченегенде, 6 чыканак болду. Үйдүн тегерегиндеги каптал бөлмөлөрдүн туурасы 4 чыканак экен. Үйдүн тегерегиндеги бөлмөлөрдүн+ баары ошондой экен.  Каптал бөлмөлөр биринин үстүнө бири жайгашып, үч кабаттан турат экен. Бир кабатта 30 бөлмө бар экен. Үйдүн дубалы жөлөк болушу үчүн, кыдырата салынган каптал бөлмөлөр дубалга кирип туруптур, бирок дубал менен бириктирилбептир+.  Улам көтөрүлгөн сайын, үстүнкү кабаттагы каптал бөлмөлөр астыңкы кабаттагылардан кененирээк экен. Үйдүн капталдарында өйдө чыгыш үчүн буралма тепкичтер бар экен+. Улам көтөрүлгөн сайын, үстүнкү кабаттагы бөлмөлөр астыңкылардан кененирээк экен. Астыңкы кабаттан үстүнкү кабатка ортоңку кабат+ аркылуу чыгышат экен.  Мен үйдүн астындагы бийик секини көрдүм, ал бардык тарабынан көрүнүп турат экен. Каптал бөлмөлөрдүн пайдубалы туташкан жерине чейин 1 бүтүн камыш, башкача айтканда, 6 чыканак экен+.  Каптал бөлмөлөрдүн сырткы дубалынын калыңдыгы 5 чыканак экен. Үйдүн каптал бөлмөлөрү курулганда ачык жер калтырылыптыр. 10  Ашканалардан+ үйдүн капталдарына чейинки аралык 20 чыканак экен. 11  Каптал бөлмөлөрдүн кире бериши ачык калтырылган жер тарапты, бири түндүктү, экинчиси түштүктү карап турат экен. Ачык калтырылган жердин туурасы бардык жагынан 5 чыканак экен. 12  Бөлүнгөн жердин алдында, батыш тарапта турган имараттын туурасы 70, узундугу 90 чыканак экен. Анын дубалынын калыңдыгы бардык жагынан 5 чыканак экен. 13  Ал үйдү ченегенде, узундугу 100 чыканак болду. Ал эми бөлүнгөн жерди, имаратты, анын дубалдарын ченегенде, узундугу 100 чыканак болду. 14  Үйдүн алды менен бөлүнгөн жердин туурасы чыгыш тараптан 100 чыканак болду. 15  Ал бөлүнгөн жерге жанаша салынган арт жактагы имараттын узундугун ченегенде, анын тигил жана бул тарабындагы өткөөлдөрүн ченегенде, жүз чыканак болду. Ал ибадаткананы, ички бөлмөнү+, короону караган далисти да ченеди. 16  Үчөөнүн тең бардык тарабында босоголору, бир жагы кууш, бир жагы жазы терезелери+, өткөөлдөрү бар экен. Босоголору бардык тараптан жыгач менен капталыптыр+, таманынан терезелерине чейин жыгач менен капталыптыр. 17  Кире бериштин үстү жагы, ички үй, анын сырты, ички үйдүн дубалдары менен сырткы дубалдар белгилүү бир өлчөмдө экен. 18  Алардын бетине керуптар+ менен курма дарактары оюп түшүрүлүптүр+. Эки керуптун ортосуна курма дарагы оюп түшүрүлүптүр; ар бир керуптун экиден бети бар экен+. 19  Адамдын бети бир тарабындагы курма дарагына каратылыптыр, жалдуу жаш арстандын бети+ экинчи тарабындагы курма дарагына каратылыптыр. Алар бүт үйдүн ичине оюп түшүрүлүптүр. 20  Ибадаткананын дубалына, анын таманынан кире бериштин үстү жагына чейин керуптар менен курма дарагы оюп түшүрүлүптүр. 21  Ибадатканадагы эшиктердин кашектери төрт бурчтуу экен+. Анан мен ыйык жайдын алдынан муну көрдүм: 22  жыгачтан жасалган курмандык жайынын бийиктиги 3, узундугу 2 чыканак экен, бурчтарында тирөөчтөрү бар экен+. Капталдарынын баары жыгачтан жасалыптыр. Баягы киши мага: «Бул — Жахабанын алдындагы дасторкон»,— деди+. 23  Ибадаткана менен ыйык жайдын экиден эшиги бар экен+. 24  Алардын ар бири бүктөлмө, жылып турма эшик экен. Бир тарабында бүктөлмө эшик, экинчи тарабында бүктөлмө эшик бар экен. 25  Алардын, ибадаткананын эшиктеринин, бетине дубалдардагыдай керуптар менен курма дарактары оюп түшүрүлүптүр+. Далистин дубалынын үстү жагынан сыртты көздөй жыгач кыр чыгып туруптур. 26  Далистин капталдарына, үйдүн каптал бөлмөлөрүнүн дубалдарына, жыгач кырлардын астына бир жагы кууш, бир жагы жазы терезелер салынып+, курма дарагы оюп түшүрүлүптүр.

Шилтемелер