Жезекиел 37:1—28

37  Жахабанын колу менин үстүмдө болду+. Жахабанын руху мени алып барып+, сөөктөргө толгон өрөөндүн+ ортосуна койду.  Ал мени алардын арасынан алып өттү. Өрөөндө сөөк абдан көп экен, алар кагырап кургап калыптыр+.  Ал мага: «Адам уулу, бул сөөктөр жандана алабы?» — деди. Мен: «Эгедер Теңир Жахаба, аны сен билесиң да»+,— деп жооп бердим.  Ошондо ал мага мындай деди: «Бул сөөктөр жөнүндө пайгамбарлык кылып, аларга айт: „Кагыраган сөөктөр, Жахабанын сөзүн уккула:  Эгедер Теңир Жахаба бул сөөктөргө мындай дейт: “Мен силерге дем киргизем, ошондо жанданасыңар+.  Силерге тарамыш тартам, үстүңөргө эт өстүрөм, силерди тери менен каптайм, ичиңерге дем киргизем, ошондо жанданасыңар+ жана менин Жахаба экенимди билесиңер”“»+.  Мен өзүмө берилген буйрук боюнча пайгамбарлык кылдым+. Пайгамбарлык кылып жатканымда, бир дабыш чыкты, шагыраган үн угулду. Сөөктөр бири-бирине жакындап, бириге баштады.  Мен карап турганда, алардын үстүнө тарамыш тартылып, эт өсүп чыкты, үстүн тери каптады. Бирок алардын ичинде дем жок эле.  Анан ал мага: «Шамалга пайгамбарлык кыл. Адам уулу, пайгамбарлык кылып, шамалга айт: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Оо, шамал, төрт тараптан кел, ушул өлтүрүлгөн адамдар+ жанданышы үчүн+, алардын үстүнө үйлө”“,— деди». 10  Ал мага кандай буйрук берсе, ошондой пайгамбарлык кылдым. Ошондо алардын ичине дем кирип, жандана башташты да, буттарына турушту+. Алар абдан көп, сан жеткис аскерди түздү. 11  Анан ал мага мындай деди: «Адам уулу, бул сөөктөр — бүт Ысрайыл үйү+. Алар: „Сөөктөрүбүз кагырап калды, үмүтүбүз үзүлдү+. Биз бөлүнүп калдык“,— деп жатышат. 12  Ошондуктан пайгамбарлык кылып, аларга айт: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Оо, элим, мен мүрзөлөрүңөрдү ачам+. Силерди мүрзөлөрүңөрдөн алып чыгып, Ысрайыл жерине алып келем+. 13  Оо, элим, мүрзөлөрүңөрдү ачып, силерди мүрзөлөрүңөрдөн алып чыкканымда, менин Жахаба экенимди билесиңер”“+. 14  „Мен ичиңерге рухумду салам, ошондо жанданасыңар+. Силерди өз жериңерге отурукташтырам, ошондо муну айткан да, ишке ашырган да мен, Жахаба, экенимди билесиңер“,— дейт Жахаба»+. 15  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди: 16  «Сен болсо, адам уулу, бир таяк алып+, ага „Жүйүткө жана ага шериктеш Ысрайыл уулдарына“+ деп жаз. Дагы бир таяк алып, ага „Жусупка, Эпрайымдын таягына+, ошондой эле ага шериктеш бүт Ысрайыл үйүнө“+ деп жаз. 17  Анан ошол эки таякты бириктир; алар сенин колуңда бир таяк болот+. 18  Элиңдин уулдары сага: „Булардын эмнени билдирерин бизге түшүндүрүп бересиңби?“ — дешсе+, 19  аларга айт: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мен Эпрайымдын колундагы Жусуптун таягын жана ага шериктеш Ысрайыл урууларын алып, Жүйүттүн таягына кошом, аларды бир таяк кылам+; алар менин колумда бир таяк болот”“. 20  Алар карап турганда, сен бетине жазуу жазган таяктар колуңда болсун+. 21  Аларга айт: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мен Ысрайыл уулдарын өздөрү барган элдердин арасынан алып чыгам, аларды туш-туштан чогултуп, өздөрүнүн жерине алып келем+. 22  Аларды ушул жерде, Ысрайыл тоолорунда бир эл кылам+, баарынын үстүнөн бир падыша падышалык кылат+. Ошондон кийин алар эки эл болбойт, эки падышалыкка бөлүнбөйт+. 23  Заңдай жийиркеничтүү буркандары, жийиркеничтери, кылмыштары менен өздөрүн экинчи арамдашпайт+. Мен аларды жашаган жерлеринде кылган күнөөлөрүнөн арылтам, тазалайм+. Алар менин элим болушат, мен алардын Кудайы болом+. 24  Кызматчым Дөөтү аларга падыша болот+, баарынын койчусу бир болот+. Алар менин өкүмдөрүм боюнча жүрүшөт+, көрсөтмөлөрүмдү сактап+, аткарышат+. 25  Алар мен кызматчым Жакыпка берген, ата-бабаларыңар жашаган жерде жашашат+, өздөрү да, уулдары да, неберелери да кылымдар бою жашашат+; кызматчым Дөөтү кылымдан кылымга+ алардын башчысы болот+. 26  Мен алар менен тынчтык келишимин түзөм+, түбөлүк келишим түзөм+. Аларды отурукташтырам, көбөйтөм+, ыйык жайымды алардын арасына түбөлүккө тургузам+. 27  Менин ыйык чатырым алардын үстүндө болот+. Мен алардын Кудайы болом, алар менин элим болот+. 28  Ыйык жайым түбөлүккө алардын арасында турганда+, элдер Ысрайылды ыйыктаган мен, Жахаба, экенимди билишет”“»+.

Шилтемелер