Жезекиел 33:1—33

33  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди:  «Адам уулу, элиңдин уулдарына кайрылып+, мындай де: „Эгерде мен кайсы бир жерге кылыч жибергенде+, ал жердин эли бир кишини бир добуштан күзөтчү кылып койсо+,  ал киши ошол жерге каршы келаткан кылычты көрүп, мүйүз сурнай тартып, элге эскертсе+,  бирок сурнайдын үнүн уккан адам эскертүүгө маани бербей койгондуктан+, кылыч келип, жанын алса, анда анын каны өз мойнунда болот+.  Ал сурнайдын үнүн уккан, бирок эскертүүгө маани берген эмес. Анын каны өз мойнунда болот. Эскертүүгө маани берсе, өз жанын сактап калмак+.  Ал эми күзөтчү келаткан кылычты көрүп, сурнай тартпай койсо+, элге эч нерсе эскертилбегендиктен, кылыч келип, алардын жанын алса, кылмыштары үчүн алынган болот+. Бирок алардын каны үчүн мен күзөтчүнү жоопко тартам“+.  Адам уулу, мен сени Ысрайыл үйүнө күзөтчү кылып койдум+. Сен оозуман чыккан сөздү угуп, аларга менин атыман эскертип айтышың керек+.  Мен ыймансызга: „Оо, ыймансыз, сен сөзсүз өлөсүң“+,— дегенимде, ыймансызга жолунан кайтышы керектигин айтпасаң+, ага эскертпесең, ал ыймансыз болгондуктан өз кылмышы үчүн өлөт+. Бирок анын каны үчүн сени жоопко тартам.  Ал эми ыймансызга жолунан кайтышы керектигин айтып эскертсең, бирок ал жолунан кайтпаса, ал өз кылмышы үчүн өлөт+. Сен болсо өз жаныңды сактап каласың+. 10  Оо, адам уулу, Ысрайыл үйүнө мындай де: „Силер: “Кылмыштарыбыз менен күнөөлөрүбүз өз мойнубузда болгондуктан, чирип жатабыз+. Анда кантип аман калабыз?” — дейсиңер“+. 11  Аларга мындай де: „Мен тирүүмүн,— дейт Эгедер Теңир Жахаба,— ыймансыздын өлгөнүнө эмес+, ыймансыздын өз жолунан кайтып+, өмүр сүргөнүнө сүйүнөм+. Жаман жолуңардан кайткыла, кайткыла+. Силерге өлүмдүн эмне кереги бар, оо, Ысрайыл үйү?“+ 12  Адам уулу, элиңдин уулдарына мындай де: „Адил адамдын адилдиги аны кылмыш кылган күнү куткара албайт+. Ыймансыз да ыймансыздыгын таштаган күнү ыймансыздыгы үчүн кыйратылбайт+. Бир да адил киши күнөө кылган күнү адилдиги үчүн аман калбайт+. 13  Мен адил кишиге: “Сен сөзсүз тирүү болосуң”,— десем, ал болсо өзүнүн адилдигине таянып, адилетсиздик кылса+, анын адил иштеринин бири да эсте калбайт, ал кылган адилетсиздиги үчүн өлөт+. 14  Ал эми ыймансызга: “Сөзсүз өлөсүң”,— десем+, ал күнөө кылганын токтотуп+, акыйкаттык жана адилдик боюнча иш кылса+, 15  күрөөгө алганын кайтарып берсе+, талап-тоноп алганын төлөп берсе+, адилетсиздик кылбай, өмүр берүүчү көрсөтмөлөргө карманса+, ал сөзсүз тирүү болот+, өлбөйт. 16  Анын кылган бир да күнөөсү эсте калбайт+. Ал акыйкаттык, адилдик боюнча иш кылгандыктан сөзсүз тирүү болот“+. 17  Элиңдин уулдары: „Жахабанын жолу туура эмес“,— деп жатышат+. Чынында, өзүлөрүнүн жолу туура эмес. 18  Адил адам адилдигинен жазып, адилетсиздик кылса, ошол үчүн өлөт+. 19  Эгер ыймансыз адам ыймансыз иштерин таштап, акыйкаттык жана адилдик боюнча иш кылса, ал ошол үчүн сөзсүз тирүү болот+. 20  Бирок силер: „Жахабанын жолу туура эмес“,— деп жатасыңар+. Оо, Ысрайыл үйү, мен ар бириңерди өз жолуңарга жараша соттойм»+. 21  Туткунда жүргөнүбүзгө он эки жыл, он ай, беш күн болгондо, Иерусалимден качып кутулган бирөө келип+, мага: «Шаар талкаланды!» — деп айтты+. 22  Качып кутулган киши келер алдындагы кечте Жахабанын колу менин үстүмдө болду+. Ал эртең менен мага келе электе, Кудай мага тил киргизди. Ошондо кайрадан сүйлөй баштадым+. 23  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди: 24  «Адам уулу, кыйратылган жерлердин тургундары+ Ысрайылдын жери тууралуу: „Ыбрайым жалгыз болсо да, ушул жерди ээликке алган+. Биз болсо көппүз, бул жер бизге ээликке берилген“,— деп жатышат+. 25  Ошондуктан аларга мындай де: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Силер этти каны менен жеп+, заңдай жийиркеничтүү буркандарыңарга көзүңөрдү кадап жатасыңар+, кан төгүп жатасыңар+. Анан жерди ээлегиңер барбы?+ 26  Силер кылычыңарга таянып+, жийиркеничтүү иш кылып жатасыңар+. Ар бириңер жакыныңардын аялын арамдап жатасыңар+. Анан жерди ээлегиңер барбы?”“+ 27  Аларга мындай де: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мен тирүүмүн! Кыйратылган жерлердегилер кылычтан сулайт+, талаадагылар жапайы жаныбарларга жем болот+, сепилдегилер менен үңкүрдөгүлөр+ жугуштуу оорудан өлөт. 28  Мен жерди элсиз, ээн калтырам+. Ошондо анын күчү менен текебердиги жок болот+, Ысрайыл тоолору ээн калат+, ал жактан эч ким өтпөй калат. 29  Алардын бардык жийиркеничтүү иштери үчүн+ жерди элсиз, ээн калтырганымда+, менин Жахаба экенимди билишет”“. 30  Адам уулу, элиңдин уулдары дубалдардын жанында, үйлөрдүн кире беришинде бири-бири менен сен жөнүндө сүйлөшүп+, бири экинчисине, ар бири өз бир тууганына: „Жүр, Жахабанын эмне дегенин угалы“,— деп жатат+. 31  Алар сага адаттагыдай эле келип, менин элим катары бет алдыңа отурушат+. Алар айткандарыңды угушат, бирок аткарышпайт. Анткени алардын оозу бузуку каалоодон башканы сүйлөбөйт+, жүрөктөрү арам оокат издейт+. 32  Алар сени махабат ырын ырдаган ырчыдай, кыл аспапты жакшы черткен, мукам үндүү кишидей көрүшөт+. Айткандарыңды угушканы менен, бири да аткарбайт+. 33  Бирок бул жүзөгө ашканда (бул болсо сөзсүз жүзөгө ашат)+, алар өзүлөрүнүн арасында пайгамбар болгонун билишет»+.

Шилтемелер