Жезекиел 31:1—18

31  Он биринчи жылдын үчүнчү айынын биринчи күнүндө Жахаба мага мындай деди:  «Адам уулу, Мисир падышасы фараонго, анын калың элине мындай де+: „Сен улуулугуң менен кимге окшошуп калдың?  Ашурлукка, бутагы кооз+, шагы көлөкөлүү, бийик+, чокусу булуттарга жеткен+ Лебанон бал карагайына+ окшошуп калдың.  Аны суу өстүрүп, терең суулар бой тиреткен+. Алардын агымдары анын отургузулган жери аркылуу өтүп, арыктары талаадагы бүт бак-дарактарга жетчү.  Ал өсүп, талаадагы бүт дарактардан бийик болгон+. Сууну көп ичкендиктен, анын бутактары жыш тартып, узара берген+.  Бутактарына асман канаттууларынын баары уя салып+, шактарынын алдына бүт талаа жаныбарлары тууган+, көлөкөсүндө көп элдер жашаган.  Ал көптөгөн суулардын үстүнө тамыр жайгандыктан, бийиктиги, бутактарынын узундугу менен көркү чыккан+.  Ага Кудайдын багындагы+ бир да бал карагай тең келген эмес. Арчалар да анын бутактарына, чынарлар да анын шактарына тең келе алган эмес. Анын көркүнө Кудайдын багындагы бир да дарактын көркү жеткен эмес+.  Мен анын шак-бутагын көбөйтүп, көркүн чыгаргам+. Ага Эйдендеги, чыныгы Кудайдын багындагы, дарактардын баары көз артчу“+. 10  Ошондуктан Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Ал* ушунчалык бийик болуп, чокусу булуттарга жеткен+. Бийиктигинен улам жүрөгү текеберденип кеткен+. 11  Ошон үчүн мен аны ага каршы чыга турган бирөөнүн, элдердин зулумунун+, колуна салып берип, ыймансыздыгы үчүн кууп жиберем+. 12  Бөтөн жерликтер, элдердин зулумдары, аны кыйып, тоого таштап кетишет. Анын шактары бардык өрөөндөргө түшөт, бутактары сынып, жердин бардык кокту-колотторунда калат+. Жер жүзүнүн элдери анын көлөкөсүндө калбайт, аны таштап кетишет+. 13  Кулап жаткан сөңгөгүнө ар кандай асман канаттуулары конот, бутактарынын арасына ар кандай талаа жаныбарлары байырлайт+. 14  Сугарылган бир да дарак бой тиребеши үчүн, чокусу булуттарга жетпеши үчүн, суу ичкен бак-дарактардын бири да булуттарга жетпеши үчүн ошондой болот. Алардын баары өлөт+, адам баласы менен бирге жердин түбүнө, көргө түшөт“+. 15  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Ал көргө* түшкөн күнү элди аза күттүрөм+. Ал үчүн суу туңгуюктарына бөгөт коюп, агымдарын, көп сууларын токтотом, Лебанонду мүңкүрөтөм, талаадагы бак-дарактарды кууратам. 16  Аны аңга түшкөндөр менен бирге көргө* түшүргөнүмдө+, ал кулаганда чыккан дабыш менен элдерди титиретем. Ошондо жер түбүндө Эйдендин бардык дарактары+, Лебанондун тандамал, мыкты бактары, суу ичкен бак-дарактардын баары сооронот+. 17  Аны менен кошо алар да көргө* түштү+, элдердин арасында, анын көлөкөсүндө тукуму катары жашагандар да кылычтан өлгөндөрдүн жанына жатты“+. 18  „Сен Эйдендеги бак-дарактардын арасында даңкың+, улуулугуң менен кимге окшошуп калдың?+ Эми Эйдендин дарактары менен кошо жердин түбүнө түшөсүң+. Кылычтан өлгөндөр менен бирге сүннөткө отургузулбагандардын арасына жатасың. Фараон менен анын калың эли мына ушундай болот“,— дейт Эгедер Теңир Жахаба».

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «Сен».
Евр. шеол. Кара: 8-тирк.
Евр. шеол. Кара: 8-тирк.
Евр. шеол. Кара: 8-тирк.