Жезекиел 3:1—27

3  Ал мага: «Адам уулу, алдыңдагыны же. Ушул түрмөктү же да+, барып, Ысрайыл үйүнө айт»,— деди.  Мен оозумду ачтым, ошондо ал түрмөктү мага жегенге берди+.  Анан: «Адам уулу, мен сага берген бул түрмөктү жеп, курсагыңды тойгуз»,— деди. Мен аны жей баштадым. Ошондо ал оозумда балдай таттуу болду+.  Анан ал мага мындай деди: «Адам уулу, бар, Ысрайыл үйүнө кирип+, аларга сөздөрүмдү айт.  Анткени сен түшүнүксүз+, оор тилде сүйлөгөн элге эмес+, Ысрайыл үйүнө жиберилип жатасың.  Сөздөрү кулакка өөн угулган, түшүнүксүз, оор тилде сүйлөгөн көп сандаган элдерге+ жиберилип жаткан жоксуң. Сени аларга жиберсем — угушмак+.  Ысрайыл үйү болсо сени уккусу келбейт, анткени алар мени уккусу келбейт+. Ысрайыл үйүндөгүлөрдүн баары кежир, өжөр+.  Мына, мен сенин жүзүңдү алардын жүзүндөй катуу кылдым+, чекеңди да алардын чекесиндей катуу кылдым+.  Мен чекеңди оттук таштан катуу алмаздай кылдым+. Алардан коркпо+, жүздөрүнөн үрөйүң учпасын+, анткени алар — козголоңчул үй»+. 10  Ал мага мындай деди: «Адам уулу, сага айта турган сөздөрүмдүн баарын жүрөгүңө түй+, кулагың менен ук. 11  Туткундагы элдин арасына+, элиңдин уулдарынын арасына бар да, кулак кагышса да, кагышпаса да, аларга: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт...“ — деп айт»+. 12  Анан мени рух көтөрүп кетти+. Ошондо артыман: «Жахабанын даңкы өз жеринде даңазалансын»+,— деген кандайдыр бир шуулдаган катуу үн угулду+. 13  Анан тирүү жандыктардын бири-бирине тийип жаткан канаттарынын добушу+, алардын жанындагы дөңгөлөктөрдүн+ үнү, шуулдаган катуу үн угулду. 14  Ошондо мени рух көтөрүп+, алып жөнөдү. Мен капаланып, ичимен ачууланып бара жаттым. Жахабанын күчтүү колу болсо үстүмдө болду+. 15  Мен Тел-Абипте туткунда жүргөндөргө+, Кебар дарыясынын жанында жашаган элге+, бардым да, алар жашаган жерде жети күн болдум; алардын арасында аң-таң болуп жүрдүм+. 16  Жети күндөн кийин мага Жахабадан мындай сөз айтылды: 17  «Адам уулу, мен сени Ысрайыл үйүнө күзөтчү кылып койдум+. Сен сөздөрүмдү угуп, аларга менин атыман эскертип айтышың керек+. 18  Мен ыймансызга: „Сөзсүз өлөсүң“,— дегенимде+, ага эскертпесең, ыймансыз жаман жолунан кайтып аман калышы үчүн+, ага эч нерсе айтпасаң, ал ыймансыз болгондуктан өз кылмышы үчүн өлөт+. Бирок анын каны үчүн сени жоопко тартам+. 19  Эгер ыймансызга эскертсең+, бирок ал ыймансыздыгынан, жаман жолунан кайтпаса, өз кылмышы үчүн өлөт+, сен болсо өзүңдүн жаныңды сактап каласың+. 20  Адил адам адилдигинен жазып+, адилетсиздик кылса, мен анын жолуна бөгөт койгонумда+, ага эскертпегениң үчүн, ал өлөт. Ал өз күнөөсү үчүн өлөт+, жасаган адил иштери эсте калбайт+, ал эми анын каны үчүн мен сени жоопко тартам+. 21  Бирок сен адил адамга күнөө кылбашы керектигин эскерткендиктен+, адил адам күнөө кылбаса, сөзсүз тирүү болот, анткени ал эскертилген+. Сен болсо өзүңдүн жаныңды сактап каласың»+. 22  Ошол жерде Жахабанын колу үстүмдө болду. Ал мага: «Тур, өрөөнгө бар+, ошол жактан сени менен сүйлөшөм»,— деди. 23  Мен ордуман туруп, өрөөнгө жөнөдүм. Ал жактан мен Кебар дарыясынын жанынан+ көргөн даңкка окшош Жахабанын даңкын көргөндө+ жүзтөмөндөп жыгылдым+. 24  Ошондо ичиме рух кирип+, өйдө тургузду+. Анан Кудай мени менен сүйлөшүп, мындай деди: «Үйүңө барып, бекин. 25  Адам уулу, арасына бара албашың үчүн, алар сени аркан менен байлашат, чырмашат+. 26  Мен сенин тилиңди таңдайыңа жабыштырам+, ошондо сүйлөбөй+, аларды ашкерелебей каласың+. Себеби алар — козголоңчул үй+. 27  Бирок мен сени менен сүйлөшкөндө сага тил киргизем+. Ошондо аларга: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт...“ — дейсиң. Уккан уксун+, укпаган укпасын. Анткени алар — козголоңчул үй+.

Шилтемелер