Жезекиел 27:1—36

27  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди:  «Адам уулу, Тир тууралуу кошок кош+.  Тирге мындай де: „Деңиз жээгинде жайгашкан+, көптөгөн аралдардын элдери менен соода-сатык жүргүзгөн шаар+, Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Оо, Тир, сен: “Кооздугум жеткилең”,— дегенсиң+.  Сенин аймактарың деңиздин ортосунда жайгашкан+. Куруучуларың болсо көркүңдү жеткилең кылышкан+.  Бардык тактайларыңды Сенир+ арчасынан, кемеңдин түркүктөрүн Лебанон бал карагайынан+ жасашкан.  Анын калактарын Башандын чоң бактарынан, тумшугун Киттим+ аралдарынын кипарис дарагынан жасап, пилдин сөөгү менен кооздошкон.  Түркүктөрүнө Мисирдин түстүү зыгыр кездемесин+ керишкен; жабуулары Элиса+ аралдарынын көк жибинен+, кызгылт көк түстүү жүнүнөн+ токулган.  Оо, Тир, Сидондун+ жана Арбаттын тургундары+ калакчыларың, сендеги жөндөмдүү кишилер+ кемечилериң болгон+.  Гебалдын+ карыялары менен жөндөмдүү кишилери кемеңдин тешиктерин бүтөгөн+. Сага деңиздеги бардык кемелер менен кемечилер соода жүргүзгөнү келген. 10  Персиялыктар+, Лут+ менен Путтун+ эли жоокерлериң болуп, калкан менен туулгасын илишкен+. Көркүңдү ошолор чыгарган. 11  Арбат+ уулдары менен сенин аскерлериң тегерете дубалдарыңдын үстүндө, эр жүрөктөрүң мунараларыңда турган. Алар дубалдарыңа тегерек калкандарын илип+, көркүңдү жеткилең кылышкан. 12  Байлыктын көптүгүнөн сени менен Таршыш+ соода жүргүзгөн. Баалуу нерселериңдин+ ордуна күмүш, темир, калай, коргошун берген+. 13  Жабан+, Тубал+, Мешех+ да сени менен соода жүргүзгөн; сен буюмдарыңды адамдардын жанына, жез буюмдарга алмаштыргансың+, 14  Тогарма+ үйүнөн аттарды, аргымактарды, качырларды алгансың. 15  Сени менен Дедан+ уулдары соода жүргүзгөн, сага көп аралдар соодагерлериң катары кызмат кылган, пилдин сөөгү+ менен кара дарак белек кылган*. 16  Сенде көп нерсе өндүрүлгөндүктөн, сени менен Эдом соода жүргүзгөн. Баалуу нерселериңди бирюзага+, кызгылт көк жүнгө, түркүн түстүү кездемеге, мыкты кездемеге, маржан менен рубинге алмаштыргансың. 17  Жүйүт менен Ысрайыл жери сени менен соода жүргүзгөн. Сен баалуу нерселериңди Миниттин+ буудайына+, эң жакшы азык-түлүккө, балга+, майга, бальзамга+ алмаштыргансың+. 18  Сен көп баалуу нерселерди өндүргөндүктөн, аларды Дамаск+ сатып алган. Ордуна Хелбон шарабын+, кызгылт боз жүн берген. 19  Буюмдарыңды Узалдагы Жабан менен Бедан сатып алган. Аларды согулган темирге, кассия менен жыттуу камышка+ алмашкан. 20  Сени менен Дедан+ соода жүргүзүп, токулган тердик саткан. 21  Арабиялыктар+ менен Кедардын+ башчыларынын баары соодагерлериң катары кызмат кылышкан. Алар козу, кочкор, теке+ сатышкан. 22  Сени менен Шебанын+, Раманын+ соодагерлери соода жүргүзгөн. Сен буюмдарыңды эң мыкты жыпар жыттуу заттарга, түрлүү асыл таштарга, алтынга алмаштыргансың+. 23  Сени менен Харан+, Каней, Эйден+, Шебанын+ соодагерлери, Ашур+, Килмат соода жүргүзгөн. 24  Алар базарыңда мыкты кийим-кечек, көк кездемеден, түстүү кездемеден тигилген сырт кийим, эки түстүү жип менен токулган килем, ийрилген бышык жип сатышкан. 25  Жүгүңдү Таршыш кемелеринин+ кербендери ташыгандыктан, сен байып, деңиздин ортосунда улуу даңкка бөлөнгөнсүң+. 26  Калакчыларың сени суунун тереңине алып барганда+, чыгыш шамалынан улам деңиздин ортосунан бүлгүнгө учурадың+. 27  Сенин байлыгың, жыйган-тергениң+, буюмдарың+, деңизге чыккан кишилериң менен кемечилериң+, кемеңдин тешиктерин бүтөгөндөр+, буюмдарыңды айырбаштагандар, бардык жоокерлериң+, бүт элиң сен кулаган күнү деңиздин ортосунда жок болот+. 28  Кемечилериңдин өкүрүгүнөн тегерегиңдеги жерлер титирейт+. 29  Калакчылар, кемечилер, деңизге чыккандардын баары кемелеринен жерге түшүшөт+, 30  сени жоктоп өңгүрөп ыйлашат, боздошот+. Баштарына топурак чачып+, күлгө оонашат+. 31  Чачтарын кырдырып+, таар курчанышат+, жаны кейип+, сени жоктоп өксөшөт. 32  Сен жөнүндө кошок кошушат, минтип ыйлашат+: “Тирдей+ болуп, деңиздин ортосунда+ кимдин үнү басылган? 33  Сен деңиз аркылуу алып келинген+ байлык+ менен көптөгөн элдерди бакчу элең+. Байлыгың, баалуу нерселериң көп болгондуктан, жер жүзүнүн падышаларын байытчу элең+. 34  Эми болсо суу тереңдигинде, деңизде талкаландың+. Сендеги баалуу нерселер, калың эл жок болду+. 35  Аралдардын тургундарынын баары+ сени таң кала карашат, падышалары коркконунан калтырашат+, алардын өңү бузулат+. 36  Элдердин соодагерлери абалыңды көрүп ышкырышат+. Сен күтүлбөгөн жерден коркунучка кабылып, түбөлүккө жок болосуң””“»+.

Шилтемелер

Же: «төлөп берген».