Жезекиел 25:1—17

25  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди:  «Адам уулу, жүзүңдү Амон уулдарына буруп, аларга каршы пайгамбарлык кыл+.  Амон уулдарына мындай де: „Эгедер Теңир Жахабанын сөзүн уккула. Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Менин ыйык жайым арамдалганда, Ысрайыл жери ээн калганда, Жүйүт үйү туткундалып кеткенде, сен: “Ырас болду!” — дегениң үчүн+,  мен сени Чыгыш тургундарынын колуна салып берем+. Алар сенин жериңде дубал менен курчалган чатырларын тигип, кош жайышат. Сенин түшүмүңдү жеп, сүтүңдү ичишет+.  Мен Раббаны+ төөлөрдүн жайытына, Амон уулдарынын жерин мал жуушаган жайга айлантам+. Ошондо менин Жахаба экенимди билесиңер”“»+.  «Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Кол чаап+, жер тепкилеп, сүйүнүп, Ысрайыл жерин мазактаганың үчүн+,  колумду сага каршы сунуп+, сени элдерге талатып-тонотом, элдердин арасынан жок кылам, жерлердин санынан чыгарам+, тыйпыл кылып таштайм+. Ошондо менин Жахаба экенимди билесиң“.  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Маап+ менен Сеир+: “Мына, Жүйүт үйү башка элдердей болуп калды”+,— деп жатат,  ошон үчүн Мааптын тоосунун боорун шаарлары менен кошо кароосуз калтырам, анын чек арасындагы шаарларды, жердин көркүн, Бет-Жешимотту+, Баал-Меонду+, атүгүл Кириатайымды+ да кароосуз калтырам. 10  Аларды Чыгыш тургундары+ басып алат. Мен Маап менен Амонду+ алардын колуна салып берем, ошондо Амон уулдары элдер арасында оозго алынбай калат+. 11  Маапка чыгарган өкүмдөрүмдү ишке ашырам+, ошондо менин Жахаба экенимди билишет“+. 12  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Эдомдун Жүйүт үйүнө өчөшкөнү үчүн, көп жамандык кылып, алардан өч алганы үчүн+, 13  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мен колумду Эдомго каршы сунам+, анын элин да, малын да кырам+, аны Темандан+ Деданга+ чейин ээн калтырам. Алар кылычтан өлөт. 14  “Мен Эдомдон ысрайыл элимдин колу менен өч алам+. Ал Эдомдо менин каарыма, жаалыма ылайык иш кылат. Ошондо алар менин өч алганымды билишет”+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба”“. 15  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Пелиштиликтердин өчөшкөнү үчүн+, ичинен мазактап, эзелтен берки кастыгынан+ улам бүлгүн салууну ойлоп+, өч алганы үчүн, 16  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мен колумду пелиштиликтерге каршы сунам+, керейтиликтерди кырам+, деңиз жээгинде жашагандардын калдыгын жок кылам+. 17  Аларды жаалым менен ашкерелейм, алардан катуу өч алам+. Ошентип өч алганымда, менин Жахаба экенимди билишет”“»+.

Шилтемелер