Жезекиел 23:1—49

23  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди+:  «Адам уулу, бир эненин кыздары, эки аял, бар эле+.  Алар жаш кезинде Мисирде сойкулук кыла баштаган+. Ошол жерде алардын төштөрүн+, эркек тийбеген төштөрүн эзишкен+.  Улуусунун аты Охола, сиңдисинин аты Охолиба эле. Алар мага таандык болуп+, уул-кыздарды төрөп беришкен+. Охола — бул Самария+, Охолиба — бул Иерусалим+.  Охола мага таандык кезинде эле сойкулук кылып+, ойношторуна кумарын арта баштаган+. Алар — жанындагы ашурлуктар+,  көк түстүү кийим кийген башкаруучулар, башчылар. Баары — сулуу, атчан жигиттер.  Ал ошолор менен бузуктук кылган. Алардын баары Ашурдун тандамал жигиттери эле. Ал кимге кумарын артса, ошолордун баары менен, заңдай жийиркеничтүү буркандары менен өзүн арамдаган+.  Ал Мисирде кылган сойкулугун таштаган жок. Алар аны менен жаш кезинен эле бузуктук кылып, эркек тийбеген төштөрүн эзишкен, аны менен адеп-ахлаксыз мамиледе болушкан+.  Ошон үчүн мен аны өзү кумарын арткан ойношторунун+, Ашур уулдарынын колуна салып бердим+. 10  Алар анын жылаңач этин ачышты+, уул-кыздарын алып кетип+, кылычтап өлтүрүштү. Ал аялдарга маскара болду, алар ага чыгарылган өкүмдөрдү аткарышты. 11  Муну сиңдиси Охолиба көрүп+, кумарына ого бетер жетеленди, анын сойкулугу эжесинин сойкулугунан ашып түштү+. 12  Ал жанындагы Ашур уулдарына, башкаруучуларга, башчыларга, ат минген, мыкты кийинген сулуу жигиттерге+ кумарын артты+. 13  Ал өзүн арамдагандыктан, экөөнүн тең бир жолго түшкөнүн көрдүм+. 14  Анан ал дубалга чегилген+, ачык кызыл боёк менен боёлгон+ эркектердин сүрөтүн+, каздимдиктерди көргөндө ого бетер сойкулук кыла баштады. 15  Алар белине кур байлап+, баштарына чоң чалма ороп жүргөн, баары тең каздимдиктердин жеринде төрөлгөн Бабыл уулдарына, жоокерлерге окшош эле. 16  Охолиба аларды бир көргөндө эле кумарын артып+, Каздимге кабарчыларды жиберди+. 17  Бабыл уулдары келип, анын ашыктык төшөгүн тебелешти+, аны адеп-ахлаксыз иштери менен арамдашты. Ал өзүн алар менен арамдагандыктан, жаны алардан жийиркене баш тартты. 18  Ошентип, ал ачыктан-ачык сойкулук кылып, жылаңач этин ача берди+. Ошон үчүн жаным, эжесинен жийиркене баш тарткандай, андан да жийиркене баш тартты+. 19  Ал жаш кезинде Мисир жеринде сойкулук кылган+ күндөрүн эстегенге чейин+ бузуку иштерин арбыта берди+. 20  Дене мүчөсү* эшектикиндей, жыныстык мүчөсү айгырдыкындай болгондордун токолдоруна окшоп, кумарын арта берди+. 21  Ал жаш кезиндеги уятсыз жүрүм-турумун, төшүнүн кумары канышы үчүн+ Мисирде төштөрү эзилген убакты эңсей берди+. 22  Ошондуктан, Охолиба, Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Мен жаның жийиркене баш тарткан ойношторуңду сага каршы чыгарам+, аларды сага каршы туш тараптан алып келем+. 23  Бабыл уулдарын+, каздимдиктердин баарын+, Пекотту+, Шоаны, Коаны, алар менен бирге бүт Ашур уулдарын алып келем. Алардын баары — сулуу жигиттер, башкаруучулар, башчылар, чакырылган кеңешчилер, атчан жоокерлер. 24  Алар калдыраган майдан арабалар, дөңгөлөктөр менен+, калың эл менен, туулга, чоң калкан, кичине калкан менен сага каршы чыгышат, бардык жагыңан курчап келишет. Мен аларга сени соттоого укук берем, алар сени өз өкүмүнө ылайык жазалашат+. 25  Сага жаалымды чачам+, алар сага каарын төгүшөт+: мурдуңду, кулагыңды кесип ташташат, калдыгың кылычтын мизине алынат. Сени уул-кыздарыңан+ ажыратышат+, калдыгыңды от жалмайт+. 26  Алар кийимиңди чечип+, кооз жасалгаларыңды тартып алышат+. 27  Ошондо уятсыз жүрүм-турумуңду, Мисир жеринде кылган сойкулугуңду+ таштатам+. Ошондон кийин аларга баш көтөрүп карабай, Мисир жерин эстебей каласың“. 28  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Сени өзүң жек көрүп калгандардын колуна, жаның жийиркене баш тарткандардын колуна салып берем+. 29  Алар сага жек көрүү менен мамиле кылышат, мээнеттенип тапканыңдын баарын тартып алып, кийимсиз жылаңач калтырышат+. Сенин жылаңачтыгың, бузуктугуң, уятсыз жүрүм-турумуң, сойкулугуң ашкере болот+. 30  Сойкудай болуп башка элдердин артынан ээрчип жүргөнүң үчүн+, алардын заңдай жийиркеничтүү буркандары менен арамдалганың үчүн ушундай болот+. 31  Сен эжеңдин жолуна түштүң+. Мен анын чөйчөгүн сенин колуңа карматам“+. 32  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Сен эжеңдин чуңкур, чоң чөйчөгүнөн ичесиң+. Чөйчөк сыйымдуу болгондуктан, шылдыңга каласың, маскара болосуң+. 33  Самария эжеңдин чөйчөгүнөн ичип мас болосуң, кайгыга батасың, үрөй учурган абалга туш болосуң, ээн каласың. 34  Аны шыпкап ичесиң+, сыныктарын кемиресиң, төшүңдү үзүп таштайсың+. “Муну мен айттым”,— дейт Эгедер Теңир Жахаба“. 35  Ошондуктан Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Мени унутканың үчүн+, четке какканың үчүн+, уятсыз жүрүм-турумуңдун, сойкулугуңдун азабын тартасың“». 36  Жахаба мага мындай деди: «Адам уулу, Охола менен Охолибанын+ айыбын ачып+, жийиркеничтүү иштерин айтасыңбы?+ 37  Анткени алар ойноштук кылышты+, колдорун канга малышты+. Заңдай жийиркеничтүү буркандары менен ойноштук кылып+, мага төрөп берген уулдарын буркандарга багышталган курмандык катары өрттөштү+. 38  Анысы аз келгенсип, ошол күнү ыйык жайымды+ булгашты+, ишемби күндөрүмдү арамдашты+. 39  Уулдарын заңдай жийиркеничтүү буркандарына мууздап берген+ күнү ыйык жайымды булгаганы келишти+. Менин үйүмдө+ ушундай иштерди кылышты! 40  Андан тышкары, алыстан эркектерди чакыртышты. Кабарчы жибергенде+, алар келишти+. Сен болсо алар үчүн жуунуп+, көзүңдү боёп+, жасалгаларыңды тагындың+. 41  Кооз төшөккө отуруп+, алдыңа дасторкон жайып+, менин жыпарзатымды+, менин майымды койдуң+. 42  Ал жакта шапар тээп жүргөндөрдүн үнү угулду+. Арасындагы эркектерге ээн талаадан аракечтерди+ алып келишти. Алар эже-сиңдинин колдоруна билерик салып, баштарына кооз таажы кийгизишти+. 43  Ошондо мен ойноштук кылып жүрүп+ жүдөгөн аял тууралуу: „Эми бул сойкулук кылганын токтотпойт“,— дедим+. 44  Ага сойку аялга келгендей келип жүрүштү. Охола менен Охолибага, бузулган эки аялга, ошентип келип жүрүштү+. 45  Бирок адил кишилер+ анын айыбын сойкулардын айыбын+, кан төккөн аялдардын айыбын ачкандай ачышат+. Анткени алар ойноштук кылышты, колдорун канга малышты+. 46  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Мен аларга каршы калың эл алып келем+. Алар үрөй учурган абалга туш болот, таланып-тонолот+. 47  Ал эл аларды ташбараңга алат+, кылычтайт. Уул-кыздарын өлтүрөт+, үйлөрүн өрттөйт+. 48  Мен бул жердин уятсыз жүрүм-турумун+ токтотом+. Ошондо бардык аялдар сабак алып, силердин уятсыз жүрүм-турумуңарды туурашпайт+. 49  Алар силерди уятсыз жүрүм-турумуңар үчүн жазалайт+, заңдай жийиркеничтүү буркандарыңардан улам баткан күнөөлөрүңөр үчүн жоопко тартат. Ошондо менин Эгедер Теңир Жахаба экенимди билесиңер“»+.

Шилтемелер

Же: «жыныстык мүчөсү».