Жезекиел 21:1—32

21  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди:  «Адам уулу, жүзүңдү Иерусалимге буруп, ыйык жерлерди+ карап сүйлө+, Ысрайыл жерине каршы пайгамбарлык кыл+.  Ысрайыл жерине мындай де: „Жахаба мындай дейт: “Мына, мен сага каршы чыгам+, кылычымды кынынан сууруп чыгып+, адил адамыңды да, ыймансыз адамыңды да кырам+.  Адил адамыңды да, ыймансыз адамыңды да кырыш үчүн, кылычым кынынан суурулуп, түштүктөн түндүккө чейин баарына каршы шилтенет+.  Ошондо баары кылычымды кынынан чыгарган мен, Жахаба, экенимди билет+. Кылыч кынына кайра салынбайт”“+.  Сен болсо, адам уулу, титиреп-калтыра+, үшкүрүн+. Алардын көзүнчө улутун.  Сенден: „Эмнеге улутунуп жатасың?“ — деп сурашса+, аларга: „Кабардан улам“,— деп жооп бер+. Анткени ал сөзсүз келет+, ошондо баарынын жүрөгү түшөт+, кайраты качат, руху чөгөт, тизелеринен суу* тамчылайт+. „Мына, алаамат сөзсүз келет+, сөзсүз ишке ашат“,— дейт Эгедер Теңир Жахаба».  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди:  «Адам уулу, мындай деп пайгамбарлык кыл: „Жахаба мындай дейт: “Кылыч, кылыч!+ — деп айт.— Ал курчутулду+, жалтылдата аарчылды. 10  Ал мууздаш үчүн курчутулду+, кырыш үчүн жалтылдата аарчылды”“». «Биз шаттанбайбызбы?»+ «„Кылыч уулумдун+ бийлик таягын+ дарактай кыйып таштайт+. 11  Кылычты колго алыш үчүн, ал жалтылдата аарчууга берилди. Баш кесердин колуна бериш үчүн+, курчутулду, жалтылдата аарчылды. 12  Адам уулу, кыйкыр, боздо+. Анткени менин элиме, Ысрайылдын башчыларынын+ баарына каршы кылыч жиберилди+. Алар элим менен бирге кылыч мизине алынат+. Ошон үчүн саныңды чап+. 13  Кылыч сыноодон өттү+. Ал бийлик таягын да кыйып таштаса, эмне болот?+ Бийлик таягы жок болот“+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба. 14  Сен болсо, адам уулу, пайгамбарлык кыл, алакан чап+. „Кылыч!“ деп үч жолу айтылсын+. Ал — көптөрдү өлтүргөн, улуу бирөөнү өлтүргөн кылыч. Аларды кылыч курчайт+. 15  Жүрөктөрү түшүп+, бардык дарбазаларынын жанында сулагандар көбөйүшү үчүн+, кылыч менен кыргын салам. Каран түн түштү! Кырыш үчүн кылыч курчутулду, жалтылдата аарчылды!+ 16  Өткүрлүгүңдү көрсөт+, оңго жөнө! Даяр бол, солго жөнө! Бет алган жагыңа жөнө! 17  Ошондо мен да алакан чабам+, каарымды+ басам+. Муну мен, Жахаба, айттым». 18  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди: 19  «Сен болсо, адам уулу, Бабыл падышасынын кылычы бет алышы үчүн+, эки жолду көрсөт. Экөө бир жерден чыксын. Жол белги да коюлсун+, шаарга кеткен жолдун башына коюлсун. 20  Кылыч бет алышы үчүн, бири Амон уулдарынын Рабба шаарына+, бири Жүйүткө, чептүү Иерусалимге+ кеткен эки жолду көрсөт. 21  Анткени Бабыл падышасы төлгө тартыш үчүн+ жолдун айрылышына, эки жолдун башына келип токтоду. Ал жебелерди силкилдетти, буркандарга* кайрылды+, боор карады. 22  Оң колу менен төлгөсүнө жооп алды: дубал бузгучтарды коюп+, кыргын салууга буйрук берип, ураан чакырып+, дарбазалардын тушуна дубал бузгучтарды жайгаштырып, дөбө үйүп, дубал тургузуш үчүн+ Иерусалимге барышы керектигин билди. 23  Бул ант бергендерге+ жалган төлгөдөй сезилди+. Бирок ал алардын кылмыштарын эстеп+, аларды басып алууну чечти+. 24  Ошондуктан Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Силер кылмыштарыңарды эстетип жатасыңар. Айыбыңар ачык көрүнүп, бардык иштериңердеги күнөөлөрүңөр ачылып, өзүңөрдү эстетип жатасыңар+. Ошон үчүн колго түшөсүңөр“+. 25  Айыккыс жараат алган Ысрайыл+ башчысы+, сенин акыркы күнөөң үчүн жоопко тартылар күнүң келди+. 26  Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Чалмаңды чеч, таажыңды башыңдан ал+. Мындан ары мурдагыдай болбойт+. Төмөн турганды жогорулат+, жогору турганды төмөндөт+. 27  Кыйроо, кыйроо, кыйроо! Мен аны кыйратам+. Таажыны алууга укугу бар бирөө келмейинче+, ал эч кимге берилбейт. Мен аны ошого берем“+. 28  Сен болсо, адам уулу, пайгамбарлык кылып: „Эгедер Теңир Жахаба Аммон уулдары тууралуу, алардын көрсөткөн кордугу тууралуу мындай дейт“,— деп айт. Мындай де: „Кыргын салыш үчүн кылыч, кылыч кынынан суурулду, жеп-жутуш үчүн жалтылдата аарчылды+. 29  Анткени алар сени өлгөндөрдүн — акыркы күнөөсү үчүн жоопко тартылар күнү келген+ ыймансыздардын — үстүнө ташташ үчүн, сен тууралуу жок нерсени көрүп, жалган төлгө тартып жатышат+. 30  Кылычты кынына сал. Сени өзүң жаралган жерде, ата-тегиң байыр алган+ жерде соттойм. 31  Сага каарымды төгөм, ачуумдун отун үйлөйм+, сени акылсыз, кырууга көнгөн адамдардын колуна салып берем+. 32  Сен отко жем болосуң+. Каның жердин ортосунда төгүлөт. Сени эч ким эстебейт, анткени муну мен, Жахаба, айттым“»+.

Шилтемелер

Корккондо чыгып кеткен заара.
Сөзмө-сөз: «терафимге».