Жезекиел 20:1—49

20  Жетинчи жылдын бешинчи айында, айдын онунчу күнүндө Ысрайыл аксакалдарынын айрымдары Жахабанын эркин билиш үчүн келип+, маңдайыма отурушту+.  Ошондо Жахаба мага мындай деди:  «Адам уулу, Ысрайылдын аксакалдарына кайрылып, аларга айт: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Менин эркимди билгени келдиңерби?+ “Мен тирүүмүн, силерге жооп бербейм”+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба”“.  Алардын айыбын ачасыңбы?+ Оо, адам уулу, алардын айыбын ачасыңбы? Аларга аталарынын жийиркеничтүү иштерин айт+.  Мындай деп айт: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мен Ысрайылды тандап алган күнү+ Жакыптын тукумуна колумду көтөрүп+ ант бергем+, Мисир жеринде аларга өзүмдүн ким экенимди ачып бергем+. Ооба, “мен Кудайыңар Жахабамын” деп+, колумду көтөрүп ант бергем.  Ошол күнү колумду көтөрүп ант берип+, аларды Мисир жеринен алып чыгууну, аларга өзүм тандаган, сүт менен бал аккан жерге алып барууну убадалагам+. Ал жер соорусу эле+.  Мен аларга: “Ар бириңер өзүңөрдү суктанткан жийиркеничтүү буркандарды ыргыткыла+, Мисирдин заңдай жийиркеничтүү буркандарынан улам арамдалбагыла+. Мен силердин Кудайыңар Жахабамын”,— дегем+.  Бирок алар мага каршы козголоң чыгарып+, тилимди алууну каалашкан жок. Өздөрүн суктанткан жийиркеничтүү буркандарын бири да ыргыткан жок, Мисирдин заңдай жийиркеничтүү буркандарын ташташкан жок+. Ошондуктан аларга каарымды төгөрүмдү, Мисир жеринде жаалымды чачарымды айттым+.  Бирок өз ысмым үчүн анткен жокмун. Мен аларды Мисир жеринен алып чыкканда аларга башка элдердин көз алдында өзүмдүн ким экенимди ачып бергендиктен+, алар кайсы элдердин арасында жашаса, ошол элдердин көз алдында ысмым булганбасын дедим+. 10  Ошондуктан аларды Мисир жеринен алып чыгып, чөлгө алып келдим+. 11  Аларга көрсөтмөлөрүмдү бердим+, өкүмдөрүмдү билдирдим+. Себеби аларды аткарып жашаган адам тирүү болмок+. 12  Ошондой эле аларга ишемби тууралуу мыйзамымды+ мени менен өздөрүнүн ортосундагы белги катары бердим+, өздөрүн ыйыктаган Жахаба экенимди билишсин деп бердим. 13  Бирок Ысрайыл үйү чөлдө мага каршы козголоң чыгарды+. Алар көрсөтмөлөрүм боюнча жүрүшкөн жок+, өкүмдөрүмдү четке кагышты+; аларды аткарып жашаган адам тирүү болмок+. Алар ишемби күндөрүмдү аябагандай арамдашты+, ошондуктан аларга чөлдө каарымды төгөрүмдү, кырып жок кыларымды айттым+. 14  Бирок өз ысмым үчүн анткен жокмун. Аларды кайсы элдердин көз алдында алып чыксам, ошол элдердин алдында ысмым булганбасын дедим+. 15  Чөлдө колумду көтөрүп ант берип+, аларды өзүм берген жер соорусуна+, сүт менен бал аккан жерге алып барбай турганымды айттым+. 16  Анткени алар өкүмдөрүмдү четке кагып, көрсөтмөлөрүм боюнча жүрүшкөн жок, ишемби күндөрүмдү арамдашты, заңдай жийиркеничтүү буркандарына жүрөктөрү байланды+. 17  Бирок көзүм аягандыктан аларды жок кылган жокмун+, чөлдө кырып салган жокмун. 18  Мен чөлдө алардын уулдарына+ мындай дедим: “Ата-бабаларыңардын эрежелери боюнча жүрбөгүлө+, алардын өкүмдөрүн аткарбагыла+, өзүңөрдү заңдай жийиркеничтүү буркандары менен арамдабагыла+. 19  Мен Жахаба Кудайыңармын+. Менин көрсөтмөлөрүм боюнча жүргүлө+, менин өкүмдөрүмдү сактагыла+, аларды аткаргыла+. 20  Ишемби күндөрүмдү ыйыктагыла+, Жахаба Кудайыңар экенимди билишиңер үчүн, алар ортобуздагы белги болсун”+. 21  Бирок уулдары да мага каршы козголоң чыгарды+. Алар көрсөтмөлөрүм боюнча жүрүшкөн жок, өкүмдөрүмдү сакташкан да жок, аткарышкан да жок; аларды аткарып жашаган адам тирүү болмок+. Алар ишемби күндөрүмдү арамдашты+. Ошондуктан аларга чөлдө каарымды төгөрүмдү, кырып жок кыларымды айттым+. 22  Бирок колумду тартып+, өз ысмым үчүн анткен жокмун. Аларды кайсы элдердин көз алдында алып чыксам, ошол элдердин алдында ысмым булганбасын дедим+. 23  Мен чөлдө колумду көтөрүп ант берип+, аларды элдердин арасына, жер-жерлерге чачыратып жибереримди айттым+. 24  Анткени алар өкүмдөрүмдү аткарбай+, көрсөтмөлөрүмдү четке кагышты+, ишемби күндөрүмдү арамдашты+, ата-бабаларынын заңдай жийиркеничтүү буркандарына суктанышты+. 25  Ошондуктан мен алардын жаман эрежелерге, өздөрүн сактап кала албай турган өкүмдөргө карманып жашашына жол бердим+. 26  Тун балдарын отко өрттөп, өздөрүн курмандыктары менен арамдашына жол бердим+. Алар менин Жахаба экенимди билиши үчүн+, аларды ойрон кылыш үчүн ошенттим”“. 27  Ошондуктан, адам уулу, Ысрайыл үйүнө кайрылып, мындай де+: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Ата-бабаларыңар ишенимсиздик кылып, мага тил тийгизишкен+. 28  Колумду көтөрүп берген антыма ылайык+, мен аларды өздөрүнө берүүнү убадалаган жерге алып келгем+. Алар ар кайсы бийик дөбөнү+, ар кайсы бутактуу даракты көрүп, ошол жерде курмандыктарын чалышкан+, мени кордогон тартууларын беришкен, жыпар жыт чыгарышкан+, суюк тартууларын куюшкан+. 29  Ошондо мен аларга: “Ушул күнгө чейин Бийик Жер* деп аталгыдай, силер барып жүргөн бийик жер эмне болгон жер?” — дегем”“+. 30  Ошондуктан Ысрайыл үйүнө айт: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Силер, ата-бабаларыңарга окшоп, өзүңөрдү арамдап жаткан жоксуңарбы?+ Алардын заңдай жийиркеничтүү буркандары менен бузуктук кылып жаткан жоксуңарбы?+ 31  Уулдарыңарды отко өрттөп+, курмандыктарыңарды алып келгениңерде заңдай жийиркеничтүү буркандарыңар үчүн өзүңөрдү ушу күнгө чейин арамдап келаткан жоксуңарбы?+ Анда, оо, Ысрайыл үйү, эркимди билиш үчүн мага кайрылганыңарда, жооп беремби?”“+ „Мен тирүүмүн,— дейт Эгедер Теңир Жахаба,— силерге жооп бербейм+. 32  Силер: “Башка элдердей, бөтөн жерликтердей бололу+, жыгач менен ташка кызмат кылалы”+,— деп жатасыңар. Бирок ойлогон оюңар+ ишке ашпайт“»+. 33  «„Мен тирүүмүн,— дейт Эгедер Теңир Жахаба,— күчтүү колум, сунулган билегим+, кайнаган каарым менен силерге падышалык кылам+. 34  Күчтүү колум, сунулган билегим, кайнаган каарым менен силерди кайсы элдердин арасына, кайсы жерлерге чачыратып жиберсем, ошол жактан алып чыгып, чогултам+. 35  Силерди элдердин чөлүнө алып келип+, ошол жерде силер менен бетме-бет соттошом+. 36  Мисир жериндеги чөлдө ата-бабаларыңар менен соттошконумдай+, силер менен да соттошом,— дейт Эгедер Теңир Жахаба.— 37  Силерди таяк астынан өткөрүп+, силер менен келишим түзөм+. 38  Мен силерди мага каршы козголоң чыгаргандардан, кылмыш кылгандардан тазалайм+. Аларды келгин болуп жашаган жеринен алып чыгам, бирок алар Ысрайыл жерине киришпейт+. Ошондо менин Жахаба экенимди билесиңер“+. 39  Оо, Ысрайыл үйү, Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Ар бириңер барып, заңдай жийиркеничтүү буркандарыңарга кызмат кылгыла+. Ошондон кийин, эгер тилимди албасаңар, ыйык ысмымды курмандыктарыңар, заңдай жийиркеничтүү буркандарыңар менен булгабай каласыңар“+. 40  „Анткени менин ыйык тоомдо, Ысрайылдын бийик тоосунда+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба,— ошол жерде алар, бүт Ысрайыл үйү, мага кызмат кылат+. Ошол жерде мен аларды кабыл алам. Ошол жерде ыйык нерселерден турган курмандыктарыңар менен мыкты тартууларыңарды талап кылам+. 41  Силерди кайсы элдердин арасына, кайсы жерлерге чачыратып жиберсем, ошол жактан алып чыгып, чогултам+. Ошондо жагымдуу жытты искеп+, силерди кабыл алам. Элдердин көз алдында, силердин араңарда ыйыктыгымды көрсөтөм“+. 42  „Силерди Ысрайыл жерине, ата-бабаларыңарга колумду көтөрүп убадалаган жерге, алып барганымда+, менин Жахаба экенимди билесиңер+. 43  Ошол жерде жолдоруңарды, өзүңөрдү арамдаган бардык иштериңерди+ эстеп+, кылган бардык жаман иштериңерден жийиркенесиңер+, бетиңер кызарат. 44  Оо, Ысрайыл үйү, силерге жаман жолдоруңарга, бузуку иштериңерге жараша эмес+, өз ысмым үчүн мамиле кылганымда+, менин Жахаба экенимди билесиңер“+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба». 45  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди: 46  «Адам уулу, жүзүңдү түштүк тарапка бур да+, түштүктү көздөй сүйлөп+, түштүк жериндеги токойго пайгамбарлык кыл. 47  Түштүктөгү токойго мындай деп айт: „Жахабанын сөзүн ук. Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мен сага от коём+, ал сенин ичиңдеги көгөрүп турган дарактар менен куурап калган дарактардын баарын жалмайт+. Алоолонгон от өчпөйт+, ал түштүктөн түндүккө чейин баарынын жүзүн куйкалайт+. 48  Ошондо бардык адамдар аны өрттөгөн мен, Жахаба, экенимди, андыктан анын өчпөй турганын билишет”“»+. 49  Ошондо мен: «Оо, Эгедер Теңир Жахаба! Алар мен жөнүндө: „Бул ылакап айтып жаткан жокпу?“+ — деп жатышат»,— дедим.

Шилтемелер

Евр. Бама. Бурканга сыйынгандардын ыйык жайынын аты.