Жезекиел 15:1—8

15  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди:  «Адам уулу, токойдогу бак-дарактардын арасындагы жүзүм сабагы+, анын чырпыктары башка бак-дарактардан эмнеси менен айырмаланат?  Андан кайсы бир ишке жараарлык шыргый жасоого болобу? Же идиш илип коюш үчүн илгич жасоого болобу?  Ал отун катары отко жагылат+. Эки учу өрттөнөт, ортосу да күйөт+. Анда ал кандайдыр бир ишке жарамак беле?  Ал бүтүн кезинде деле эч нерсеге жарабаса, анда отко күйүп калгандан кийин кайсы ишке жарамак эле?»+  «Ошондуктан Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: „Мен токойдогу бак-дарактардын арасындагы жүзүм сабагын отун катары отко жагыш үчүн бергенимдей, Иерусалим тургундарын да отко жагыш үчүн бердим+.  Мен жүзүмдү аларга каршы бурдум+. Оттон чыгышса да, аларды от жалмайт+. Жүзүмдү аларга каршы бурганымда, силер менин Жахаба экенимди билесиңер“»+.  «„Алар ишенимсиздик кылып келишкендиктен+, мен жерди ээн калтырам“+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба».

Шилтемелер