Жезекиел 12:1—28

12  Жахаба мага мындай деди:  «Адам уулу, сен козголоңчулардын+ арасында жашап жатасың. Алардын көрө турган көзү бар, бирок көрүшпөйт+, уга турган кулагы бар, бирок угушпайт+. Анткени алар — козголоңчул үй+.  Сен болсо, адам уулу, туткунга кете тургансып, буюм-тайымыңды камда да, күндүз алардын көзүнчө туткунга жөнө, өз ордуңан башка жакка жөнө. Алар козголоңчул үй+ болушса да, түшүнүшөр.  Туткунга кете тургансып, күндүз алардын көзүнчө буюмдарыңды алып чык, туткунга кетип бараткандардай болуп+, кечинде алардын көзүнчө жолго чык.  Алардын көзүнчө дубалды тешип, тешиктен буюмдарыңды алып чык+.  Аларды элдин көзүнчө ийниңе салып, караңгыда алып чык. Жерди көрбөш үчүн бетиңди жаап ал, себеби мен сени Ысрайыл үйүнө+ жышаан кылдым»+.  Ошондо мен өзүмө берилген буйрукту аткардым+: туткунга бараткандардай болуп, күндүз буюмдарымды алып чыктым, кечинде дубалды колум менен тешип, буюмдарымды алардын көзүнчө ийниме салып, караңгыда көтөрүп чыктым.  Эртең менен Жахаба мага мындай деди:  «Адам уулу, Ысрайыл үйү, козголоңчул үй+, сенден: „Эмне кылып жатасың?“ — деп сураган жокпу? 10  Аларга мындай де: „“Башчы жөнүндө+, Иерусалим менен андагы бүт Ысрайыл үйү жөнүндө кабар бар”,— дейт Эгедер Теңир Жахаба“. 11  Аларга мындай де: „Мен силерге берилген жышаанмын+. Кылганымдын баары алардын башына түшөт. Алар сүргүнгө, туткунга айдалышат+. 12  Дубалды тешип, буюмдарын тешиктен алып чыгышат. Алардын арасындагы башчы караңгыда буюмдарын ийнине салып көтөрүп чыгат+. Жерди көрбөш үчүн бетин жаап алат“. 13  Мен анын үстүнө тор ыргытам, ошондо ал аң уулаган торума түшөт+. Аны Бабылга, каздимдердин жерине, алып келем+, бирок ал жерди көзү менен көрбөйт. Ал ошол жактан өлөт+. 14  Мен анын бардык жан-жөкөрлөрүн, аскер кошуундарын туш тарапка чачыратып жиберем+, кылычты кынынан сууруп, алардын артынан жиберем+. 15  Аларды элдердин арасына, жер-жерлерге чачыратып жибергенимде, менин Жахаба экенимди билишет+. 16  Кайсы элдердин арасына барышса+, ошол элдерге өзүлөрүнүн бардык жийиркеничтүү иштери+ жөнүндө айтып бериши үчүн, мен кылычтан, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан бир нече кишини сактап калам+. Ошондо менин Жахаба экенимди билишет». 17  Анан Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди: 18  «Адам уулу, наныңды калтырап-титиреп же, сууңду тынчсызданып, кооптонуп ич+. 19  Бул жердеги элге айт: „Эгедер Теңир Жахаба Ысрайыл жериндеги+ Иерусалим тургундарына мындай дейт: “Алар нанын кооптонуп жешет, суусун үрөйү учуп ичишет. Бардык тургундарынын зордук-зомбулугунан улам+ жер молчулугунан ажырайт+. 20  Элдүү шаарлар аңгырап бош калат+, жер ээн калат+. Ошондо менин Жахаба экенимди билесиңер”“»+. 21  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди: 22  «Адам уулу, Ысрайыл жеринде: „Күндөр өттү+, бирок бир да аян аткарылган жок“+,— деп айтып жүргөн макалыңар кайдан чыккан?+ 23  Эмесе, аларга мындай де: „Эгедер Теңир Жахаба: “Мен ал макалды жок кылам, аны Ысрайылда айтылгыс кылам”+,— дейт“. Аларга: „Күндөр келатат+, жакында аяндардын баары аткарылат“,— де. 24  Мындан кийин Ысрайыл үйүндө куру аян+, жалган төлгө болбойт+. 25  „“Мен, Жахаба, сөзүмдү айтам, айтканым аткарылат+. Мындан ары создуктурулбайт+. Себеби, козголоңчул үй, мен сөзүмдү силердин күндөрүңөрдө айтам+, айтканымды сөзсүз аткарам”,— дейт Эгедер Теңир Жахаба“». 26  Жахаба сөзүн улап, мага мындай деди: 27  «Адам уулу, мына, Ысрайыл үйү: „Анын аяны көптөгөн күндөрдөн кийин аткарылат, ал алыскы убактар жөнүндө пайгамбарлык кылып жатат“,— деп жүрөт+. 28  Ошон үчүн аларга мындай де: „Эгедер Теңир Жахаба мындай дейт: “Мындан ары бир да сөзүм создуктурулбайт+,— дейт Эгедер Теңир Жахаба+.— Айткан сөзүм аткарылат”“»+.

Шилтемелер