Жезекиел 1:1—28

1  Отузунчу жылы, төртүнчү айдын бешинчи күнүндө мен Кебар дарыясынын жанында+, туткундагы элдин арасында жүргөнүмдө+, асман ачылып+, Кудайдан аян алдым+.  Ошол айдын бешинчи күнүндө, Жаякин падыша туткундалып кеткенден кийинки+ бешинчи жылда,  каздимдиктердин+ жериндеги Кебар дарыясынын жанында дин кызматчы Бузинин уулу Жезекиелге+ Жахабанын сөзү айтылды+. Ошол жерде Жахабанын колу анын үстүндө болду+.  Ошондо мен муну көрдүм: түндүктөн катуу шамал+, чоң булут+, жалындаган от келатты+. Булуттун айланасы жаркырап, оттун ортосунда+ алтын менен күмүштүн эритмесиндей болгон бир нерсе бар экен.  Оттун ортосунан төрт тирүү жандык сыяктанган бирдемелер көрүндү+. Алардын келбети адамдыкындай экен.  Ар биринин төрт бети+, төрт канаты бар экен+.  Буттары түз, буттарынын алды жагы торпоктукундай экен+. Алар жалтылдаган жездей+ жаркырап туруптур.  Төрт тарабындагы канаттарынын астында адамдыкындай колу+, төртөөнүн тең беттери, канаттары бар экен+.  Канаттары бири-бирине тийип туруптур. Жылып баратканда алар бурулушкан жок, ар бири алдын көздөй баратты+. 10  Алардын беттери мындай эле: төртөөндө тең адамдын бети+, оң тарабында+ арстандын бети+, сол тарабында+ буканын бети+, төртөөндө тең бүркүттүн бети бар экен+. 11  Беттери ушундай экен. Канаттары+ болсо өйдө көтөрүлүп туруптур. Ар биринин эки канаты бири-бирине тийип, эки канаты денесин жаап туруптур+. 12  Алардын ар бири алдын көздөй баратты+. Рух кайсы жакка багыттаса, ошол жакка баратты+. Жылып баратканда алар бурулушкан жок+. 13  Тирүү жандыктардын көрүнүшү кызыган чоктой экен+. Алардын араларында шаманага окшогон нерселер+ алдыга-артка жылып, жаркыраган оттун ичинен чагылган чартылдап жатты+. 14  Тирүү жандыктар алдыга-артка жылып жатты, алардын көрүнүшү чагылгандай экен+. 15  Мен тирүү жандыктарды карап турдум. Ошол төрт беттүү тирүү жандыктардын+ ар биринин жанында, алар турган жерде, бирден дөңгөлөк туруптур+. 16  Дөңгөлөктөрдүн көрүнүшү+, алардын түзүлүшү хризолиттин жаркыраганындай экен+, төртөө бири-бирине окшош экен. Алардын көрүнүшү менен түзүлүшү бир дөңгөлөк экинчи дөңгөлөктүн ичинде жайгашкандай экен+. 17  Жылганда алар төрт тарапка багыт алып жатышты+. Жылып баратканда башка жакка бурулушкан жок+. 18  Алардын алкактары ушунчалык бийик болгондуктан коркунучтуу көрүндү. Төрт дөңгөлөктүн тең алкактарында тегерете көздөр жайгашыптыр+. 19  Тирүү жандыктар жылганда, жанындагы дөңгөлөктөр да жылып жатты. Тирүү жандыктар жерден көтөрүлгөндө, дөңгөлөктөр да көтөрүлүп жатты+. 20  Рух кайсы жакка багыттаса, алар ошол жакка баратты, анткени рух ошол жакка багыттап жатты. Тирүү жандыктардын руху дөңгөлөктөрдө болгондуктан, алар менен кошо дөңгөлөктөр да көтөрүлүп жатты. 21  Алар жылганда, дөңгөлөктөр да жылып жатты. Алар токтогондо, дөңгөлөктөр да токтоп жатты. Алар жерден көтөрүлгөндө, дөңгөлөктөр кошо көтөрүлүп жатты, анткени тирүү жандыктардын руху дөңгөлөктөрдө экен+. 22  Тирүү жандыктардын төбөсүндө укмуштуудай муз сымал жылтылдаган аянтка окшош бир нерсе бар экен+. Ал алардын төбөсүндө жайгашыптыр+. 23  Аянттын астында алардын канаттары бири-бирин көздөй керилип туруптур. Ар биринин бир капталында экиден канаты, экинчи капталында экиден канаты бар экен. 24  Алар жылганда, мен канаттарынын добушун угуп жаттым. Ал добуш чоң суулардын күр-шарындай+, Кудурети Күчтүүнүн үнүндөй, күркүрөгөн добуштай+, аскер кошуунунун чуусундай экен+. Токтогондо алар канаттарын түшүрүп жатышты. 25  Алардын төбөсүндөгү аянттын үстүнөн үн угулуп жатты. (Токтогондо алар канаттарын түшүрүп жатышты.) 26  Алардын төбөсүндөгү аянттын үстүндө сапфир ташындай көрүнгөн+ такты сымал бир нерсе жайгашыптыр+. Такты сымал нерсенин үстүндө адамга окшош бирөө отуруптур+. 27  Анын белиндей көрүнгөн жеринен өйдө алтын менен күмүштүн эритиндиси жаркырап+, ичинин баары күйүп жаткандай көрүндү+; белиндей көрүнгөн жеринен ылдый от күйүп жаткандай көрүндү. Анын бүт айланасы жаркырап туруптур. 28  Айланасындагы жаркырактын көрүнүшү нөшөр төккөн күнү булут арасынан көрүнгөн асан-үсөндөй экен+. Ал Жахабанын даңкындай көрүндү+. Мен аны көргөндө жүзтөмөндөп жыгылдым+, анан сүйлөп жаткан бирөөнүн үнүн уктум.

Шилтемелер