Жашыя 8:1—35

8  Андан кийин Жахаба Жашыяга: «Коркпо, үрөйүң учпасын+. Жоокерлериңдин баарын чогултуп, Айга бар. Мен Айдын падышасын, анын элин, шаарын, жерин сага берем+.  Жерихону жана анын падышасын кандай кылсаң, Айды да, анын падышасын да ошондой кыл+. Бирок андагы мал-мүлктү олжолоп алсаңар болот+. Шаардын арт жагынан буктурма кой»,— деди+.  Ошондо Жашыя менен анын бардык жоокерлери+ Айга жөнөмөкчү болушту. Жашыя алардын арасынан отуз миң күчтүү, эр жүрөк кишини тандады да+, аларды түн ичинде жөнөтүп жатып  мындай буйрук берди: «Силер шаардын арт жагындагы буктурмада тургула+. Шаардан өтө алыс кетпегиле, баарыңар даяр тургула.  Мен болсо жанымдагы кишилер менен бирге шаарга жакын барам. Эгер анын тургундары биринчи жолкудагыдай эле бизге каршы чыгышса+, биз алардан качып жөнөйбүз.  Ошондо алар: „Булар өткөндөгүдөй болуп бизден дагы кача башташты“,— деп ойлошот да, артыбыздан кууп жөнөшөт+. Биз болсо, алар шаардан алыстап кетмейинче, качып кете беребиз.  Ошол учурда силер буктурмадан чыгып, шаарды басып алгыла. Жахаба Кудайыңар ал шаарды сөзсүз силерге берет+.  Аны басып аларыңар менен өрттөп жибергиле+. Баарын Жахаба айткандай кылгыла. Силерге ушундай буйрук берем»+.  Анан Жашыя аларды жөнөттү. Алар буктурма коюла турган жерге, Бейтел менен Айдын ортосуна, Айдын батыш тарабына, барып жайгашышты. Жашыя болсо ошол түнү калган жоокерлери менен болду. 10  Жашыя эртең менен эрте туруп+, жоокерлерин карап чыкты. Анан Ысрайыл аксакалдары менен чогуу элди Айга баштап жөнөдү. 11  Жанындагы жоокерлери+ Айга жакын барып, анын түндүк тарабына жайгашышты. Алар менен Айдын ортосунда өрөөн бар эле. 12  Ал ортодо Жашыя 5 000 кишисин алып, аларды Бейтел+ менен Айдын ортосуна, Айдын батыш тарабына, буктурмага койду+. 13  Жоокерлер кошуундун негизги бөлүгүн шаардын түндүк тарабына жайгаштырышты+, ал эми анын арткы бөлүгү шаардын батыш тарабында болду+. Ошол түнү Жашыя өрөөндүн ортосуна барды. 14  Муну көргөндө Айдын падышасы, анын эли, шаардагы эркектердин баары, шашылыш түрдө эртең менен эрте, белгиленген убакытта турушту да, Ысрайыл менен согушуш үчүн чөлдүү түздүккө жөнөштү. Бирок падыша шаардын артында буктурма коюлганын билген жок+. 15  Жашыя менен бүт Ысрайыл жеңилимиш болуп+, чөлдү көздөй кеткен жол менен качып жөнөшкөндө+, 16  тигилер шаардагы бүт элди алардын артынан кууганы чакырышты. Анан алар Жашыянын артынан кууп, шаардан алыстап кетишти+. 17  Ай менен Бейтелде ысрайылдыктардын артынан куубаган бир да киши калган жок. Алар шаардын дарбазаларын ачык калтырып, ысрайылдыктардын артынан кууп жөнөштү. 18  Жахаба Жашыяга: «Колуңдагы найзаны Айды көздөй сун+, мен аны колуңа салып берем»,— деди+. Жашыя колундагы найзасын шаарды көздөй сунду. 19  Ал колун сунары менен, буктурмада жаткандар ордуларынан туруп, шаарды көздөй чуркап жөнөштү. Алар шаарга кирип, аны басып алышты да+, ошол замат аны өрттөп жиберишти+. 20  Айдын тургундары артын бурулуп карашса, шаардан көккө жете түтүн көтөрүлүп жатыптыр. Ошондо алар тиги жакка да, бул жакка да кача албай калышты. Чөлдү көздөй качып бараткан ысрайылдыктар болсо өздөрүн кууп келаткандарды көздөй бурулушту. 21  Жашыя менен бүт Ысрайыл буктурмадагылардын+ шаарды басып алганын жана шаардан түтүн көтөрүлүп жатканын көргөндө артка бурулуп, Айдын аскерлерин кыра башташты. 22  Шаарды басып алгандар аларды көздөй жөнөгөндө, Айдын аскерлери ысрайылдыктардын ортосунда калышты. Ысрайылдыктар аркы тараптан да, берки тараптан да каптап, алардын бир да кишисин калтырбай кырып ташташты, эч кимиси качып кутулган жок+. 23  Айдын падышасын+ гана тирүү кармап, Жашыяга алып келишти. 24  Ысрайылдыктар чөлдө аларды кууп келаткан Айдын тургундарынын бирин да калтырбай кылычтап салышты. Анан баары Айга барып, анда калгандардын бардыгын кылычтап өлтүрүштү. 25  Ошол күнү Айдын бүт тургундары, эркек-аялдардын баарын кошкондо 12 000 киши кырылды. 26  Айдын бүт тургундары кырылып бүткүчө+, Жашыя найза сунган колун түшүргөн жок+. 27  Жахаба Жашыяга буйрук кылгандай, ысрайылдыктар шаардан алган олжо менен малды гана өздөрүнө алышты+. 28  Жашыя Айды өрттөп, аны түбөлүккө дөбөгө айландырып салды+, ал бүгүнкү күнгө чейин ээн жатат. 29  Ал эми Айдын падышасын+ устунга астырды, ал кечке чейин асылып турду+. Күн батарда Жашыя буйрук бергендиктен, анын сөөгүн жерге түшүрүштү да+, шаардын дарбазасынын кире беришине ыргытып, үстүнө дөбө кылып таш үйүп коюшту. Ал бүгүнкү күнгө чейин бар. 30  Андан кийин Жашыя Ысрайылдын Кудайы Жахабага арнап Эбал тоосуна+ курмандык жайын курду+. 31  Ал аны Жахабанын кызматчысы Муса Ысрайыл уулдарына буйрук кылгандай жана Мусанын мыйзам китебинде+: «Курмандык жайын темир курал менен жылмаланбаган таштардан кургула»+,— деп жазылгандай кылып курду. Анан анын үстүнө Жахабага арналган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалышты+. 32  Анан Жашыя таштардын бетине Муса Ысрайыл уулдарынын көзүнчө жазган мыйзамды көчүрүп жазды+. 33  Бүт Ысрайыл жана анын аксакалдары+, башчылары, соттору — келгиндер менен жергиликтүү тургундардын баары+ — Жахабанын келишиминин сандыгын көтөрүп жүрчү дин кызматчы-лебилердин+ алдында турган келишим сандыгынын эки тарабында турушту. Адегенде элге бата бериш үчүн+, Жахабанын кызматчысы Муса буйрук кылгандай+, алардын жарымы Гаризим тоосунда+, жарымы Эбал тоосунда+ турушту. 34  Анан ал мыйзамдын бардык сөздөрүн+, мыйзам китебинде жазылган баталарды да+, каргыштарды да+ үн чыгара окуп берди. 35  Жашыя бүт Ысрайыл жыйналышынын, алардын ичинде аялдар+ менен балдардын+, алардын арасындагы келгиндердин+ алдында Муса буйрук кылган сөздөрдүн бирин да калтырбай окуп берди+.

Шилтемелер