Жашыя 6:1—27

6  Ысрайыл уулдарынан корккондуктан Жерихонун тургундары шаардын дарбазаларын бекем жаап алышты: шаардан эч ким чыккан жок, эч ким кирген да жок+.  Жахаба Жашыяга мындай деди: «Мына, мен Жерихону, анын падышасын жана күчтүү, эр жүрөк эркектерин сенин колуңа салып бердим+.  Жоокерлериңердин баары шаарды күнүнө бир жолу айланып чыксын. Алты күн ошенткиле.  Жети дин кызматчы келишим сандыгынын алдында бассын, ар биринин колунда кочкордун мүйүзүнөн жасалган бирден сурнай болсун. Жетинчи күнү болсо шаарды жети жолу айлангыла, дин кызматчылар сурнайларын тартышсын+.  Алардын сурнай тартканын укканыңарда баарыңар жер жаңырта кыйкыргыла+. Ошондо шаардын дубалдары түбүнө чейин урап калат+. Анан ар бириңер алдыны көздөй чуркап, шаарга кирип баргыла».  Нундун уулу Жашыя дин кызматчыларды чакырып+: «Келишим сандыгын көтөргүлө+. Жети дин кызматчы колуна кочкордун мүйүзүнөн жасалган жети сурнай алып, Жахабанын келишим сандыгынын алдында бассын»,— деди+.  Анан жоокерлерге кайрылып: «Барып, шаарды айланып чыккыла. Куралчан тобуңар+ Жахабанын келишим сандыгынын алдында бассын»,— деди.  Алар баарын Жашыя айткандай кылышты: Жахабанын алдында жети дин кызматчы кочкордун мүйүзүнөн жасалган сурнайларын тартып баратышты. Алардын артынан Жахабанын келишиминин сандыгын көтөргөндөр баратты.  Сурнай тарткан дин кызматчылардын алдында куралчан топ баратты, ал эми келишим сандыгынын артында аны арт жагынан кайтаргандар баратты+. Дин кызматчылар сурнайларын үзбөй тартып баратышты. 10  Жашыя жоокерлерге: «Мен: „Кыйкыргыла!“ — деп буйрук берген күнгө+ чейин эч кимиңер кыйкырбагыла, үн чыгарбагыла, сүйлөбөгүлө. Мен буйрук бергенде гана кыйкыргыла»,— деди+. 11  Анын буйругу боюнча, Жахабанын келишим сандыгын көтөрүп шаарды бир жолу айланып чыгышты. Андан кийин конушка барып түнөштү. 12  Жашыя эртең менен эрте турду+. Дин кызматчылар Жахабанын келишим сандыгын көтөрүп жөнөштү+. 13  Жахабанын келишим сандыгынын алдында жети дин кызматчы кочкордун мүйүзүнөн жасалган сурнайларын үзбөй тартып баратты. Алардын алдында куралчан топ баратты, ал эми Жахабанын келишим сандыгынын артында аны арт жагынан кайтаргандар баратты. Дин кызматчылар сурнайларын үзбөй тартып баратышты+. 14  Кийинки күнү да алар шаарды дагы бир жолу айланып чыгышты, анан кайра конушка барышты. Алар алты күн ошентишти+. 15  Жетинчи күнү алар эртең менен эрте, таң сөгүлөрү менен туруп, шаарды так ошондой эле кылып жети жолу айланып чыгышты. Алар ошол күнү гана шаарды жети жолу айланышты+. 16  Жетинчи жолкусунда, дин кызматчылар кочкордун мүйүзүнөн жасалган сурнайларын тартканда, Жашыя жоокерлерге мындай деп буйрук берди: «Кыйкыргыла!+ Жахаба бул шаарды силерге берди+. 17  Шаар кыйратылсын+. Ал шаар жана андагынын баары Жахабага таандык. Сойку аял Рахап+ менен анын үйүндөгүлөрүн гана тирүү калтыргыла, анткени ал биз жөнөткөн кишилерди жашырып койгон+. 18  Ысрайыл кошууну жок болуп кетпеши үчүн, анын башына мүшкүл түшпөшү үчүн+, жок кылына турган нерселерден+ алыс болгула, алгыңар келип кетип алардан алып албагыла+. 19  Күмүш менен алтындын баары, ошондой эле жез менен темирден жасалган буюмдардын баары — Жахабага таандык ыйык нерселер+. Алар Жахабанын үйүндөгү казынага берилиши керек»+. 20  Дин кызматчылар сурнайларын тартканда+, жоокерлердин баары кыйкыра баштады. Жоокерлер сурнайдын үнүн угуп, жер жаңырта кыйкырышканда, шаардын дубалдары түбүнө чейин урап калды+. Ошондо алардын ар бири алдыны көздөй чуркап, шаарды басып алышты. 21  Алар шаардагынын баарын: эркектерди да, аялдарды да, жаштарды да, карыларды да, букаларды да, койлорду да, эшектерди да кылычтап өлтүрүштү+. 22  Жашыя мурун ал жерди көргөнү барган эки чалгынчыга: «Баягы сойку аялдын үйүнө барып, ага ант бергениңердей, анын өзүн да, үйүндөгүлөрүн да алып чыккыла»,— деди+. 23  Ошондо ал экөө Рахаптыкына барып, анын өзүн, ата-энесин, ага-инилерин, урук-тууганын — анын үйүндөгүлөрүнүн баарын алып чыгып+, Ысрайыл конушунун сыртына алып барышты. 24  Ысрайылдыктар шаарды жана андагынын баарын өрттөп жиберишти+. Ал эми күмүш менен алтындын бардыгын, ошондой эле жез менен темирден жасалган буюмдардын баарын Жахабанын үйүндөгү казынага беришти+. 25  Жашыя сойку аял Рахап менен анын үйүндөгүлөрүнүн баарын, атасынын бүт урук-тууганын тирүү калтырды+. Рахап ушу күнгө чейин ысрайылдыктардын арасында жашайт+, анткени ал Жашыя Жерихону чалгындап келгенге жиберген кишилерди жашырып койгон болчу+. 26  Ошол убакта Жашыя: «Ким Жерихо шаарын кайра курууга аракет кылса, Жахабанын алдында каргышка калсын. Анын пайдубалын тургузганда ал тун баласынан, ал эми дарбазасын орноткондо кенже баласынан айрылсын»+,— деп ант берди. 27  Жахаба Жашыя менен болгондуктан+, анын бүт жер жүзүнө даңкы чыкты+.

Шилтемелер