Жашыя 4:1—24

4  Элдин баары Иордандан өтүп бүткөндөн кийин+, Жахаба Жашыяга мындай деди:  «Элдин арасынан он эки киши, ар бир уруудан бирден киши, танда+.  Анан аларга: „Иордандын ортосунан, дин кызматчылар кыймылдабай турган жерден+, он эки таш алып+, бүгүн түнөй турган жерге+ алып баргыла“,— деп айт».  Жашыя Ысрайыл уулдарынын арасынан өзү дайындаган он эки кишини чакырды+, ар бир уруудан бирден киши чакырды.  Анан аларга мындай деди: «Жахаба Кудайыңардын келишим сандыгынын алды жагына, Иордандын ортосуна, баргыла да, Ысрайыл уулдарынын санына жараша ар бириңер бирден таш алып, ийниңерге коюп көтөрүп келгиле.  Ал таштар силерге Кудайдын эмне кылганын эстетип турат+. Эгер кийин балдарыңар: „Бул таштарды бул жерге эмнеге коюп койдуңар?“ — деп сураса+,  силер: „Бул таштар Ысрайыл уулдары үчүн түбөлүккө эскертүү катары кызмат кылат+, анткени Жахабанын келишиминин сандыгын дарыядан алып өтүп баратканда, Иордандын суусу токтоп калган“,— деп айткыла»+.  Ысрайыл уулдары баарын Жашыя айткандай кылышты. Алар, Жахаба Жашыяга буйругандай, Иордандын ортосунан Ысрайыл уулдарынын урууларынын санына жараша он эки таш алып+, өздөрү түнөй турган жерге алып барып коюшту+.  Жашыя дагы башка он эки ташты Иордандын ортосуна+, келишим сандыгын көтөргөн дин кызматчылар турган жерге койду. Алар ошол жерде ушул күнгө чейин турат. 10  Жахаба элге Жашыя аркылуу буйругандардын баары, Муса Жашыяга буйругандардын баары, аткарылып бүткүчө+, келишим сандыгын көтөргөн дин кызматчылар Иордандын ортосунда турушту+. Эл болсо шашылыш түрдө+ дарыядан өтүп жатты. 11  Бүт эл дарыядан өтүп бүткөндөн кийин, Жахабанын келишим сандыгын+ көтөргөн дин кызматчылар да өтүштү. Эл аларды карап турду. 12  Рубейин уруусу, Гат уруусу жана Менаше уруусунун жарымы+, Муса аларга буйрук кылгандай+, Ысрайыл уулдарынын көз алдында дарыядан куралчан өтүштү+. 13  Кырк миңге жакын куралчан киши согушуу үчүн Жахабанын алдында дарыядан өтүп, Жерихонун чөлдүү түздүктөрүнө барышты. 14  Жахаба ошол күнү бүт Ысрайылдын алдында Жашыянын зоболосун көтөрдү+. Ошондон тартып алар, Мусадан корккондой эле, Жашыядан да анын өмүрү өткөнчө коркушту+. 15  Андан кийин Жахаба Жашыяга: 16  «Келишим сандыгын+ көтөргөн дин кызматчыларга Иордандан чыгууну буйрук кыл»,— деди. 17  Жашыя дин кызматчыларга: «Иордандан чыккыла»,— деди. 18  Жахабанын келишим сандыгын көтөргөн дин кызматчылар+ Иордандын жээгине чыгары менен+, Иордандын суусу кайра ордуна келип, мурункудай эле жээгинен ашып-ташып ага баштады+. 19  Биринчи айдын онунчу күнү эл Иордандын аркы өйүзүнө өтүп, Жерихонун чыгыш чек арасындагы Гилгалга+ чатырларын тигишти. 20  Иордандан алынган он эки ташты Жашыя Гилгалга койду+. 21  Анан Ысрайыл уулдарына мындай деди: «Кийин балдарыңар: „Бул таштар эмнени билдирет?“ — деп сураганда+, 22  аларга: „Ысрайыл Иордан дарыясынан кургак жер менен өткөн+. 23  Анткени Жахаба Кудайыңар эл өтсүн деп, Кызыл деңиздин суусун кургаткандай эле, Жахаба Кудайыңар бизди өтсүн деп, Иордандын суусун да кургатып койгон+. 24  Муну ал жер бетиндеги бардык элдер Жахабанын колу+ күчтүү+ экенин билиши үчүн жана силер дайыма Жахаба Кудайыңардан коркушуңар үчүн кылган“,— деп жооп бергиле»+.

Шилтемелер