Жашыя 24:1—33

24  Жашыя Ысрайылдын бардык урууларын Шекемге чогултуп+, Ысрайыл аксакалдарын+: башчыларын, сотторун, жетекчилерин чакырды. Алар чыныгы Кудайдын+ алдына келип турушту.  Анан Жашыя бүт элге кайрылып, мындай деди: «Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай дейт: „Мындан көп жыл мурун ата-бабаларыңар+, алардын ичинде Ыбрайымдын жана Нахордун+ атасы Терах да дарыянын* аркы өйүзүндө+ жашап, башка кудайларга кызмат кылган.  Бирок мен кийин ата-бабаңар Ыбрайымды+ дарыянын аркы өйүзүнөн+ алып келип, бүткүл Канаан жерин кыдыртып чыккам. Мен ага Ыскакты берип+, тукумун көбөйткөм+.  Ал эми Ыскакка Жакып менен Эйсапты бергем+. Кийин Эйсапка жашаганга Сеир тоосун бергем+. Жакып болсо уулдары менен Мисирге кеткен+.  Кийинчерээк мен Муса менен Арунду жиберип+, Мисир жерин жазалап+, силерди ал жактан алып чыккам+.  Мен Мисирден алып чыккан+ ата-бабаларыңар деңизге жеткенде, мисирликтер майдан арабалары, атчан аскерлери менен алардын артынан түшүп+, Кызыл деңизге чейин кууп келишкен.  Ошондо алар Жахабаны жардамга чакыра башташкан+. Ал алар менен мисирликтердин ортосун кара булут менен бөлүп койгон+, анан мисирликтерди деңиздин суусу басып калган+. Силер менин Мисирде эмне кылганымды өз көзүңөр менен көргөнсүңөр+, андан кийин чөлдө көп жыл жашагансыңар+.  Акыр-аягы, мен силерди Иордандын аркы өйүзүндө жашаган аморлуктардын жерине алып келдим. Алар силер менен согуша башташты+. Бирок мен аларды силердин колуңарга салып берип, алардын жерин ээлешиңер үчүн, аларды кырып жок кылдым+.  Андан кийин Зипордун уулу Маап падышасы Балак+ Ысрайыл менен согуша баштады+. Ал киши жиберип, силерди каргатыш үчүн Беордун уулу Биламды чакыртты+. 10  Бирок мен Биламды уккум келбей+, аны силерге кайра-кайра бата бердирттим+. Ошентип, силерди анын колунан куткарып алдым+. 11  Анан силер Иордандан өтүп+, Жерихого келдиңер+. Жерихонун тургундары, аморлуктар, периздер, канаандыктар, Хеттин тукумдары, гиргаштар, хибиликтер, жебустуктар силер менен согуша башташты, бирок мен аларды колуңарга салып бердим+. 12  Аларга силерден мурун коркунуч жибердим, ал аларды силердин алдыңардан аморлуктардын эки падышасындай кылып кууп чыкты+; аны силер өз кылычыңар же жааңар менен кылган жоксуңар+. 13  Ошентип, мен силерге өзүңөр иштетпеген жерди, өзүңөр курбаган шаарларды бердим+. Силер ошол шаарларда жашап, өзүңөр отургузбаган жүзүмзарлар менен зайтун багынын түшүмүн жеп жатасыңар“+. 14  Ошондуктан Жахабадан коркуп+, ага кынтыксыз, чын дилден* кызмат кылгыла+. Ата-бабаларыңар дарыянын аркы өйүзүндө жана Мисирде жүргөндө кызмат кылган кудайлардан арылып+, Жахабага кызмат кылгыла. 15  Эгер Жахабага кызмат кылгыңар келбесе, анда ата-бабаларыңар дарыянын аркы өйүзүндө жүргөндө кызмат кылган кудайларга кызмат кыласыңарбы+ же азыр өзүңөр жеринде жашап жаткан аморлуктардын кудайларына+ кызмат кыласыңарбы, өзүңөр тандагыла+. Ал эми мен да, менин үй-бүлөм да Жахабага кызмат кылабыз»+. 16  Ошондо эл ага мындай деди: «Жахабаны таштап, башка кудайларга кызмат кылуу оюбузда да жок. 17  Анткени Жахаба Кудайыбыз бизди жана ата-бабаларыбызды Мисир жеринен, биз кул болуп жүргөн+ жерден*, алып чыгып+, биздин көз алдыбызда улуу кереметтерди көрсөткөн+. Ал бизди жол бою, кайсы элдердин жеринен өтсөк, ошол элдердин баарынан+ коргоп келген. 18  Жахаба биздин алдыбыздан бул элдердин баарын, бул жерде жашаган аморлуктардын баарын, кууп чыккан+. Биз да Жахабага кызмат кылабыз, анткени ал — биздин Кудайыбыз»+. 19  Жашыя элге: «Силер чын эле Жахабага кызмат кыла аласыңарбы? Ал — ыйык Кудай+, толук берилгендикти талап кылган Кудай+. Ал силердин козголоңуңар менен күнөөлөрүңөрдү кечирбейт+. 20  Эгер Жахабаны таштап+, бөтөн жерликтердин кудайларына кызмат кыла турган болсоңор+, ал силерге каршы чыгып, буга чейин жакшылык кылып келгенине карабай, силерди жазалап, кырып жок кылат»,— деди+. 21  Эл Жашыяга: «Жок, биз Жахабага кызмат кылабыз!» — дешти+. 22  Ошондо Жашыя: «Жахабага кызмат кылууну өз эркиңер менен тандап алганыңарга+ өзүңөр күбөсүңөр»,— деди+. Алар: «Күбөбүз»,— дешти. 23  «Анда өзүңөрдөгү бөтөн жерликтердин кудайларын жок кылып+, жүрөгүңөрдү Ысрайылдын Кудайы Жахабага бургула». 24  Эл Жашыяга: «Биз Жахаба Кудайыбызга кызмат кылып, анын тилин алабыз!» — дешти+. 25  Ошол күнү Жашыя эл менен келишим түзүп, аларга Шекемде көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды берди+. 26  Андан кийин ал сөздөрдү Кудайдын мыйзамдары жазылган китепке+ жазып, чоң ташты алды да+, аны Жахаба ыйыктаган жердеги чоң бактын түбүнө койду+. 27  Анан Жашыя бүт элге: «Мына, бул таш силерге каршы күбө болот, анткени ал Жахабанын бизге айткан сөздөрүнүн баарын укту. Эгер Кудайыңардан баш тарта турган болсоңор, бул таш силерге каршы күбө болот»,— деди+. 28  Ошондон кийин Жашыя элдин баарын, ар бирин өз жерине коё берди+. 29  Жахабанын кызматчысы Нундун уулу Жашыя 110 жашка чыгып көз жумду+. 30  Анын сөөгү өзүнүн жерине, Эпрайымдын тоолуу аймагындагы Тимнат-Серахка+, Гааш тоосунун түндүгүнө коюлду. 31  Жашыянын көзү тирүүсүндө, ошондой эле Жахабанын Ысрайыл үчүн жасаган иштеринин баарын көргөн+ жана Жашыя өлгөндөн кийин да жашаган аксакалдардын көзү тирүүсүндө+, ысрайыл эли Жахабага кызмат кылды. 32  Ысрайыл уулдары Мисирден алып чыккан Жусуптун сөөгүн+ Шекемге, Жакып Шекемдин атасы Хамордун уулдарынан жүз кеситке*+ сатып алган талаага коюшту+. Ал талаа Жусуптун уулдарына үлүшкө берилген болчу+. 33  Арундун уулу Элазар да көз жумду+. Анын сөөгүн уулуна берилген жерге, Эпрайымдын тоолуу аймагындагы Пинехас+ дөбөсүнө коюшту.

Шилтемелер

Евфраттын.
Сөзмө-сөз: «чындыкта».
Сөзмө-сөз: «кулдардын үйүнөн».
Акча бирдиги; наркы белгисиз.