Жашыя 15:1—63

15  Өкчөмө таш ыргытылганда+ Жүйүт уруусундагы үй-бүлөлөргө Эдомдун+ чек арасына чейинки жерлер, Зин чөлү+ жана Негептин+ түштүк чети тийди.  Алардын түштүк чек арасы Туздуу деңиздин+ түштүк жээгиндеги булуңдан башталып,  түштүккө, Акрабимге+ чейин жетет, андан ары Зин+ чөлүнөн өтүп, түштүктөн Кадеш-Барниге+, андан Хесронго, андан ары Адарга чейин жетип, Каркага бурулат.  Анан Асмондон+ өтүп, Мисир өзөнүнө+ жетет да, аягы деңизге барып такалат. Бул — алардын түштүк чек арасы.  Чыгыш чек арасы Туздуу деңиз жана Иордандын ага куйган жери болгон. Түндүк чек арасы болсо ошол деңиздин булуңунан, Иордандын+ ага куйган жеринен, башталып,  Бет-Хоглага+ жетет да, андан ары Бет-Арабанын+ түндүк жагынан өтүп, Рубейиндин уулу Боандын+ ташына чейин созулат.  Анан Акор өрөөнүндөгү+ Дебирге жетип, түндүккө, өзөндүн түштүгүндөгү Адумимдин тушундагы Гилгалга+ бурулат. Андан ары Эн-Шемеш+ сууларынан өтүп, Эн-Рогелге+ барып такалат.  Анан Ином өрөөнүнө+ чейин, жебустуктардын+ шаары Иерусалимдин+ түштүк жагына чейин, жетет да, андан ары Репаим өрөөнүнүн+ түндүгүндөгү, Ином өрөөнүнүн батышындагы тоонун чокусуна чейин созулат.  Ал тоонун чокусунан Нептоах булагына+, анан Эпрон тоосундагы шаарларга чейин жетет да, андан ары Баалга+, башкача айтканда, Кириат-Жеаримге+ чейин созулат. 10  Баалдан батышка, Сеир тоосуна бурулуп, Жеарим тоосунун түндүк жагына, башкача айтканда, Кесалонго жетет. Анан Бет-Шемешке+, андан ары Тимнага+ чейин созулат. 11  Ал жерден Экрондун+ түндүгүнө, анан Шикеронго жетет, анан Баал тоосунан өтүп, Жапнеилге чейин созулат да, аягы деңизге барып такалат. 12  Батыш чек арасы — Улуу деңиздин+ жээги. Бул — Жүйүт уруусундагы үй-бүлөлөргө берилген жердин чек арасы. 13  Жашыя, Жахаба ага буйрук кылгандай, Жепундун уулу Калепке+ Жүйүт уулдарынын арасынан үлүш берди, ал ага Кириат-Арбаны (Арба Анактын атасы болгон), башкача айтканда, Хебронду+ берди. 14  Калеп ал жерден Анактын үч уулун+: Шешайды+, Акиманды жана Талмайды+ кууп чыкты. 15  Анан ал жерден чыгып, Дебирдин+ тургундары менен согушту. (Дебир мурун Кириат-Сепер деп аталчу.)+ 16  Калеп: «Ким Кириат-Сеперди басып алса, ага кызым Аксаны аялдыкка берем»,— деди+. 17  Аны Калептин бир тууганы Кеназдын уулу+ Отниел+ басып алды. Ошондо Калеп ага кызы Аксаны+ аялдыкка берди. 18  Күйөөсүнүн үйүнө кетерде Акса атасынан жер сураганга күйөөсүн көндүрө баштады. Анан Акса эшектин үстүндө отуруп алаканын чапканда, Калеп андан: «Эмне каалайсың, кызым?» — деп сурады+. 19  Ал: «Мага батаңызды бериңиз. Сиз мага түштүктөн жер бердиңиз, эми Гулот-Маимди да бериңиз»,— деди. Ошондо атасы ага Жогорку Гулотту да, Төмөнкү Гулотту да берди+. 20  Жүйүт уруусундагы+ үй-бүлөлөргө бөлүнүп берилген үлүш+ — ушул. 21  Жүйүт уруусуна берилген жердин түштүк четиндеги, Эдомдун+ чек арасына жакын жайгашкан шаарлар булар: Капсеил+, Эдер, Жагур, 22  Кина, Димона, Адада, 23  Кедеш, Хазор, Итнан, 24  Зип, Телем+, Беалот, 25  Хазор-Хадата, Кериот-Хесрон, башкача айтканда, Хазор, 26  Аймам, Шема, Молада+, 27  Хазар-Гата, Хешмон, Бет-Пелет+, 28  Хазар-Шуал+, Беир-Шеба+, Бизиотия, 29  Баал+, Ийим, Эсем+, 30  Элтолат, Кесил, Хорма+, 31  Сыклак+, Мадмана, Сансана, 32  Лебот, Шилхим, Айын+, Римон+. Баары биригип айыл-кыштактары менен жыйырма тогуз шаар. 33  Шепеладагы+ шаарлар булар: Эштаол+, Сора+, Ашна, 34  Заноах+, Эн-Ганим, Тапуах, Энам, 35  Жармут+, Адулам+, Соко+, Азек+, 36  Шаарайым+, Адытайым, Гедера, Гедератайым; айыл-кыштактары менен он төрт шаар. 37  Сенан, Хадаша, Мигдал-Гат, 38  Дилан, Миспе, Жоктеил, 39  Лакиш+, Боскат+, Эглон+, 40  Хабон, Лахмам, Китлиш, 41  Гедерот, Бет-Дагон, Наама, Македа+; айыл-кыштактары менен он алты шаар. 42  Либна+, Этер+, Ашан, 43  Ипта, Ашна, Несип, 44  Кеила+, Акзип+, Мареша+; айыл-кыштактары менен тогуз шаар. 45  Экрон+ жана ага караштуу шаарлар менен айыл-кыштактар. 46  Экрондон батышка карай Азоттун жанындагы бардык шаарлар менен айыл-кыштактар. 47  Азот+ жана ага караштуу шаарлар менен айыл-кыштактар, Аза+ жана ага караштуу шаарлар менен айыл-кыштактар, башкача айтканда, Мисир өзөнүнө чейинки шаарлар менен айыл-кыштактар, ошондой эле Улуу деңиздин жээгиндеги бүт жерлер+. 48  Тоолуу аймактагы шаарлар булар: Шамир, Жатир+, Соко, 49  Дана, Кириат-Сана, башкача айтканда, Дебир, 50  Анап, Эштемох+, Аним, 51  Гошен+, Холон, Гило+; айыл-кыштактары менен он бир шаар. 52  Араб, Дума, Эшан, 53  Жаним, Бет-Тапуах, Апека, 54  Хумта, Кириат-Арба, башкача айтканда, Хеброн+, Сиор; айыл-кыштактары менен тогуз шаар. 55  Маон+, Кармел, Зип+, Жутах, 56  Изреил, Жоктеям, Заноах, 57  Кабыл, Гиба, Тимна+; айыл-кыштактары менен он шаар. 58  Халхул, Бет-Сур, Гедор, 59  Маарат, Бет-Анот, Элтекон; айыл-кыштактары менен алты шаар. 60  Кириат-Баал+, башкача айтканда, Кириат-Жеарим+ жана Рабба; айыл-кыштактары менен эки шаар. 61  Чөлдөгү шаарлар булар: Бет-Араба+, Мидин, Секак, 62  Нипшан, Туз шаары, Эн-Геди+; айыл-кыштактары менен алты шаар. 63  Жүйүт уулдары Иерусалимде+ жашаган жебустуктарды+ кууп чыга алышкан жок+. Алар бүгүнкү күнгө чейин Жүйүт уулдары менен бирге Иерусалимде жашашат.

Шилтемелер