Даниел 9:1—27

9  Каздимдиктердин падышалыгына+ падыша катары коюлган, мадайлыктардан чыккан+ Акашберош уулу Дарийдин+ биринчи жылында,  башкаруусунун биринчи жылында мен, Даниел, Жахабанын Жеремия пайгамбарга айткан сөзү боюнча+, Иерусалимдин ээн кала турган убактысы+ жетимиш жылга созуларын+ китептерден окуп түшүндүм.  Мен чыныгы Кудай Жахабага жүзүмдү буруп+, андан тилендим+, жалынып-жалбардым, орозо кармадым, таар оронуп, башыма күл чачтым+.  Күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурап, Жахаба Кудайыман тилене баштадым+: «Оо, чыныгы Кудай Жахаба, коркуу сезимин туудурган, келишимди бузбаган+, өзүңдү сүйгөндөргө жана осуяттарыңды аткаргандарга+ мээримдүүлүк көрсөткөн+ улуу Кудай+,  биз күнөөгө баттык+, жаман, ыймансыз иштерди кылдык, өзүңө каршы чыктык+, осуяттарыңдан, өкүмдөрүңдөн четтедик+.  Сенин атыңдан падышаларыбызга, төрөлөрүбүзгө, ата-бабаларыбызга, жерибиздин бүт элине кайрылган кызматчыларыңды, пайгамбарларды+, укпай келдик+.  Оо, Жахаба, сен адилсиң, ал эми биздин жүзүбүздөн — Жүйүт элинин, Иерусалим тургундарынын, өзүңө ишенимсиздик кылганы үчүн сен жер-жерлерге чачыратып жиберген+ жакындагы, алыстагы бүт ысрайылдыктардын жүзүнөн — ушул күнгө чейин маскаралык кете элек+.  Оо, Жахаба, сага каршы күнөө кылып+, падышаларыбыз да, төрөлөрүбүз да, ата-бабаларыбыз да — баарыбыз маскара болдук.  Жахаба Кудайыбыз, сен кайрымдуусуң+, кечиримдүүсүң+, биз болсо сага каршы чыктык+. 10  Жахаба Кудайыбыз, сенин үнүңө кулак каккан жокпуз, кызматчыларыңдын, пайгамбарлардын, колу менен берген мыйзамдарың боюнча жүргөн жокпуз+. 11  Ысрайылдыктардын баары үнүңдү укпай, мыйзамыңды бузду, андан четтеди+. Ошон үчүн бизге чыныгы Кудайдын кызматчысы Мусанын мыйзамында жазылган каргыш тийип, ант аткарылды+, анткени биз сага каршы күнөө кылдык. 12  Сен бизге, бизди башкарган бийлерибизге каршы айткан сөздөрүңдү аткарып+, башыбызга чоң алаамат түшүрдүң+. Иерусалимди каптаган андай алаамат бүтүндөй асман астында болуп көргөн эмес+. 13  Ошол алааматтын баары, Мусанын мыйзамында жазылгандай+, башыбызга түштү+. Жахаба Кудайыбыз, биз сага жагууга* аракеттенген жокпуз, кылмыш кылганыбызды токтоткон жокпуз+, сенин чындыгыңды түшүнгөн жокпуз+. 14  Жахаба, сен бардыгын байкап тургансың, акырында бизге алаамат каптаттың+, анткени сен, Жахаба Кудайыбыз, бардык иштериңди адилдик менен кыласың. Биз болсо үнүңө кулак каккан жокпуз+. 15  Мисирден өз элин күчтүү билеги менен алып чыккан+, ушул күнгө чейин ысмын таанытып келген Кудайыбыз Жахаба+, биз күнөөгө батып+, ыймансыз иштерди кылып жүрдүк. 16  Оо, Жахаба, сен бардык иштериңди адилдик менен кыласың+. Ошон үчүн каарыңды, жаалыңды өз шаарың Иерусалимден, ыйык тооңдон+ кайт кыла көр. Анткени биздин күнөөлөрүбүз үчүн, ата-бабаларыбыздын кылмыштары үчүн+ Иерусалим менен сенин элиң айланадагылардын баарына шылдың болду+. 17  Кудайыбыз, эми кызматчыңдын тиленүүсүн, жалынуусун уга көр. Оо, Жахаба, урап жаткан ыйык жайыңа+ кайрадан өзүң үчүн жүзүңдүн жарыгын чач+. 18  Оо, Кудайым, кулак салып, уга көр+. Көзүңдү ачып, өз ысмың менен аталган шаарыбыздын+ кыйрап жатканына назарыңды сал. Биз сага өзүбүздүн адил иштерибизге эмес+, сенин чексиз кайрымдуулугуңа таянып жалынып жатабыз+. 19  Оо, Жахаба, уга көр+. Оо, Жахаба, кечире көр+. Оо, Жахаба, назарыңды салып, чара көр+. Оо, Кудайым, өзүң үчүн шашыл+, анткени шаарың да, элиң да сенин ысмың менен аталган»+. 20  Мен сүйлөп жатканда, өзүмдүн күнөөм үчүн+, ысрайыл элимдин күнөөсү үчүн+ кечирим сурап тиленип, Жахаба Кудайымдан ыйык тоосуна+ ырайым кылышын өтүнүп жатканда, 21  тиленип бүтө электе, чарчап, алсырап турганда, башында мен аян аркылуу көргөн+ Жебирейил*+ кечки курмандык маалында+ жаныма келди. 22  Ал мага түшүнүк берип, мындай деди: «Оо, Даниел, мен сага кыраакылык, түшүнүк бериш үчүн келдим+. 23  Сен жалына баштаганда, мага жообу айтылды. Мен аны сага айтыш үчүн келдим, анткени сен абдан сүйүктүү кишисиң+. Ошондуктан ой жүгүртүп+, көргөндөрүңдүн маанисин түшүн. 24  Кылмышты токтотуп+, күнөөнү жок кылып+, жазыкты кечирип+, адилдикти түбөлүккө орнотуп+, аян менен пайгамбарлыктарга мөөр басып+, Ыйыктын ыйыгын майлоо үчүн+, сенин элиңе+ жана ыйык шаарыңа+ жетимиш жума белгиленди. 25  Эмесе, билип, түшүнүп ал: Иерусалимди калыбына келтирүүгө+, кайра курууга буйрук берилгенден+ Машаяк+ Жол башчы+ келгенге чейин жети жума жана алтымыш эки жума өтөт+. Иерусалим калыбына келтирилип, аянты, аңы менен кайра курулат, бирок кыйын кезде курулат. 26  Алтымыш эки жумадан кийин Машаяк өлтүрүлүп+, эч нерсеси калбайт+. Ал эми шаар менен ыйык жерди+ келе турган жол башчынын эли кыйратат+. Ал жер кыян каптагандай жок болот. Акырына чейин согуш жүрөт. Чыгарылган чечимге ылайык, бүлгүн салынат+. 27  Ал көптөр үчүн келишимди+ бир жумага күчүндө калтырат+. Жуманын ортосунда болсо курмандык менен тартууну токтотот+. Жийиркеничтүү нерселердин канатында бүлүндүрүүчү болот+. Бүлгүнгө учураган толугу менен жок болмоюн, ага карата чыгарылган чечим аткарыла берет»+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «жүзүңдү жумшартууга».
Сөзмө-сөз: «адам Жебирейил».