Даниел 3:1—30

3  Небухаданасар падыша бийиктиги 60 чыканак, туурасы 6 чыканак алтын айкел орнотту+. Ал аны Бабыл дубанындагы+ Дур түздүгүнө койду.  Анан Небухаданасар падыша сатраптарды*, акимдерди+, башкаруучуларды, кеңешчилерди, казыначыларды, сотторду, тартип сакчыларын, бардык дубан жетекчилерин+ өзү орноткон айкелдин ачылыш аземине чакырды+.  Ошондо сатраптар+, акимдер, башкаруучулар, кеңешчилер, казыначылар, соттор, тартип сакчылары, бардык дубан жетекчилери Небухаданасар падыша орноткон айкелдин ачылыш аземине чогулуп, Небухаданасар орноткон айкелдин алдында турушту.  Ошондо жар салуучу+ катуу үн менен мындай деп жарыялады: «Элдер, улуттар, ар кандай тилдерде сүйлөгөндөр+, уккула.  Мүйүз сурнай, чоор, цитра*, үч бурчтуу арфа, кыл аспап, үйлөмө аспап* жана башка күү аспаптардын үнүн укканыңарда чөгөлөп+, Небухаданасар падыша орноткон алтын айкелге сыйынгыла.  Кимде-ким чөгөлөп, сыйынбаса+, ошол замат+ алоолонуп күйүп жаткан мешке ыргытылат»+.  Ошондуктан мүйүз сурнай, чоор, цитра, үч бурчтуу арфа, кыл аспап жана башка ар кандай күү аспаптардын үнүн угары менен, бардык элдер+, улуттар, ар кандай тилдерде сүйлөгөндөр чөгөлөп, Небухаданасар падыша орноткон алтын айкелге сыйынышты.  Ошол эле убакта каздимдиктердин айрымдары падышага келип, жүйүттөрдү айыптай башташты+.  Алар Небухаданасар падышага мындай дешти: «Оо, падыша, түбөлүк жашаңыз!+ 10  Оо, падыша, сиз өзүңүз мүйүз сурнай, чоор, цитра, үч бурчтуу арфа, кыл аспап, үйлөмө аспап жана башка күү аспаптардын+ үнүн уккан ар бир киши чөгөлөп, алтын айкелге сыйынсын, 11  кимде-ким чөгөлөбөсө, сыйынбаса, алоолонуп күйүп жаткан мешке ыргытылсын деген буйрук бербедиңиз беле+. 12  Жүйүттөрдүн арасында сиз Бабыл дубанын башкарууга дайындаган+ Шадрах, Мешах, Абетнего дегендер бар. Алар сизди тоготуп да коюшпайт, падыша. Сиздин кудайларыңызга кызмат кылышкан жок, орноткон алтын айкелиңизге да сыйынышкан жок»+. 13  Ошондо Небухаданасар аябай ачууланып, каарданып+, Шадрах, Мешах, Абетнеголорду+ алып келүүнү буйруду. Ошентип, аларды падышанын алдына алып келишти. 14  Небухаданасар аларга мындай деди: «Шадрах, Мешах, Абетнего, менин кудайларыма+ кызмат кылбаганыңар, орноткон алтын айкелиме сыйынбай койгонуңар чынбы?+ 15  Эми мүйүз сурнай, чоор, цитра, үч бурчтуу арфа, кыл аспап, үйлөмө аспап жана башка күү аспаптардын үнүн укканыңарда чөгөлөп+, мен жасаган алтын айкелге сыйына турган болсоңор, анда жакшы. Сыйынбай турган болсоңор, алоолонуп күйүп жаткан мешке ыргытыласыңар. Ошондо силерди менин колуман кайсы кудай куткарып аларын көрөбүз»+. 16  Шадрах, Мешах, Абетнего болсо падышага мындай деп жооп беришти: «Оо, Небухаданасар, сизге буга байланыштуу жооп берүүнүн зарылдыгы жок+. 17  Мешке ыргытылсак, бизди өзүбүз кызмат кылып жүргөн Кудайыбыз куткара алат. Оо, падыша, ал бизди алоолонуп күйүп жаткан мештен да, сиздин колуңуздан да куткарат+. 18  Куткарбаган күндө да, падыша, кудайларыңызга кызмат кылбай турганыбыз, орноткон алтын айкелиңизге сыйынбай турганыбыз сизге маалым болсун»+. 19  Ошондо Небухаданасардын Шадрах, Мешах, Абетнеголорго каары кайнап, өңү бузулду. Ал мешти адаттагыдан жети эсе катуу жагууну буйрук кылды. 20  Аскериндеги күчтүү кишилерине+ Шадрах, Мешах, Абетнеголорду байлап, алоолонуп күйүп жаткан мешке ыргытууну буйрук кылды+. 21  Аларды байлап, алоолонуп күйүп жаткан мешке үстүндөгү сырт кийими, ич кийими, баш кийими жана башка кийимдери менен ыргытышты. 22  Падышанын катаал буйругу боюнча, меш катуу жагылгандыктан, Шадрах, Мешах, Абетнеголорду мешке ыргыткан кишилер оттун жалынынан өлүштү. 23  Ал эми тиги үчөө: Шадрах, Мешах, Абетнего байланган бойдон жалындап күйгөн мештин ичине түштү+. 24  Ошондо Небухаданасар падышанын үрөйү учуп, ордунан тура калды да, ак сарай кызматчыларынан: «Биз отко байланган үч кишини ыргыттык беле?»+ — деп сурады. Ага: «Ооба, падыша»,— деп жооп беришти. 25  Ал: «Мен оттун ичинде ээн-эркин басып жүргөн төрт кишини көрүп турам. Алар эч кандай зыян тартпаптыр. Төртүнчүсү кудайлардын уулуна окшош экен»,— деди+. 26  Небухаданасар алоолонуп күйүп жаткан мештин оозуна барып+: «Шадрах, Мешах, Абетнего, Эң Жогорку Кудайдын кызматчылары+, мештен чыккыла!» — деди. Ошондо Шадрах, Мешах, Абетнего оттон чыкты. 27  Чогулган сатраптар, акимдер, башкаруучулар, ак сарай кызматчылары+ алардын денесине от зыян келтирбегенин+, башындагы бир тал чачы да күйбөгөнүн+, атүгүл үстүндөгү кийимдери да эч нерсе болбогонун, ыш жыттанбаганын да байкашты. 28  Ошондо Небухаданасар мындай деди: «Шадрах, Мешах, Абетнеголордун Кудайы даңкталсын!+ Ал периштесин жиберип+, Өзүнө таянган+, падышанын буйругун бузса да, өз Кудайынан башка кудайга+ кызмат кылбаш үчүн+, аларга сыйынбаш үчүн+ өлгөнгө даяр болгон кызматчыларын сактап калды. 29  Эмесе, мен мындай буйрук берем+: бардык элдердин, улуттардын, ар кандай тилдерде сүйлөгөндөрдүн ичинен кимде-ким Шадрах, Мешах, Абетнеголордун Кудайына тил тийгизсе, анын денеси бырчаланып+, үйү эл колдонгон дааратканага айланат+. Себеби ушул Кудайдай сактай ала турган башка эч бир кудай жок»+. 30  Ошондон кийин падыша Бабыл дубанында Шадрах, Мешах, Абетнеголордун даражасын көтөрдү+.

Шилтемелер

Сатрап — дубандын башкы башкаруучусунун наамы.
Кыл аспаптын түрү.
Волынка.