Даниел 11:1—45

11  Мен болсо мадайлык Дарийдин+ башкаруусунун биринчи жылында Микеилге* жөлөк, тирек болдум.  Эми сага чындыкты айтып берем+: Мына, Персиядан+ дагы үч падыша чыгат, төртүнчүсү+ баарынан көп байлык топтойт+. Ал байлыгынын аркасында күч топтоору менен, бардыгын Греция падышалыгына+ каршы чыгарат.  Анан кубаттуу падыша чыгат, ал зор бийликке ээ болуп+, өз билгениндей иш жүргүзөт+.  Ал чыкканда+, падышалыгы кыйратылып, асмандын+ төрт шамалына сапырылат+. Бирок падышалык анын тукумуна өтпөйт+, бийлик баштагы күчүн жоготот. Анткени анын падышалыгы түп-орду менен жок кылынып, башкаларга өтөт.  Анан анын төрөлөрүнүн бири, түштүк падышасы, күч-кубаттуу болуп чыгат. Бирок ал* ага үстөмдүк кылып, аныкынан чоң, зор бийликке ээ болот.  Бир нече жылдан кийин алар шериктеш болот, түштүк падышасынын кызы келишим түзүш үчүн түндүк падышасына келет. Бирок кыз колундагы күчүнөн айрылат+. Падыша да, анын күчү да туруштук бере албайт. Кызды да, аны алып келгендерди да, анын атасын да, ошол кезде кызды колдогон бирөөнү да башкалардын колуна салып беришет.  Кыздын тамырынан чырпык чыгып+, падышанын* ордун ээлейт. Ал аскерлерге келип, түндүк падышасынын чебине кол салат, аларга каршы чыгып, жеңишке жетет.  Ал алардын кудайлары+, куйма буркандары, алтын-күмүштөн жасалган кымбат буюмдары, туткундары менен Мисирге келет. Анан түндүк падышасынан бир нече жыл алыс болот.  Ал түштүк падышасынын падышалыгына келет, бирок кайрадан өз жерине кетет. 10  Анын* уулдары даярданып, калың аскер чогултат. Ал илгерилейт, жерди каптап өтөт. Бирок кайра тартып, чебине жеткенче согуш жүргүзөт. 11  Түштүк падышасы каарданып, жолго чыгат да, аны менен, тактап айтканда, түндүк падышасы менен согушат. Тиги да калың кол чогултуп чыгат, бирок ал беркинин колуна түшөт+. 12  Калың колду айдап кетишет. Жүрөгү текеберденгендиктен+, ал* он миңдегендерди сулатат, бирок үстөм абалынан пайдаланбайт. 13  Түндүк падышасы кайрылып келип, мурункудан да чоң аскер чогултат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин, бир нече жылдан кийин, мыкты куралданган+ чоң аскер+ менен келет. 14  Ошол кезде түштүк падышасына көптөр каршы чыгат. Элиңдин арасынан талап-тоноочулардын уулдары чыгып, аянды ишке ашырууга аракет кылышат+, бирок ийгиликке жетишпейт+. 15  Түндүк падышасы келип, дөбө үйүп+, чептүү шаарды басып алат. Түштүктүн аскерлери да, тандамал жоокерлери да туруштук бере албайт, каршы турууга алардын күчү жетпейт. 16  Ага* каршы чыккан өз каалаганын кылат, ага эч ким туруштук бере албайт. Ал* Даңктуу жерге+ жайгашат, анын колунда кыргын салуучу күч болот+. 17  Ал бүт падышалыгынын күч-кубаты менен келүүгө бет алат. Аны менен келишим түзүлөт+. Ал ийгиликке жетет+, ага аялзатынын кызын ойрон кылууга жол берилет. Кыз болсо туруктуу болбойт, ал тарапта калбайт+. 18  Падыша деңиз жээктерине жүзүн буруп+, көп жерлерди басып алат. Анын шылдыңын бир аскер башы токтотот, жок кылат, шылдыңын өз башына салат. 19  Падыша өзүнүн жериндеги чептерге жүзүн бурат, бирок чалынып жыгылат да, жок болот+. 20  Анын ордуна башка бирөө келип+, даңктуу падышалыкты аралап чыгууга салык жыйноочуну жиберет+, бирок бир нече күндөн кийин ойрон болот. Анын ойрон болушуна бирөөнүн каары же согуш себеп болбойт. 21  Анан анын ордун жек көрүндү бирөө ээлейт+, ага падышалык кадыр-барк ыйгарылбайт. Ал бейпил маалда келип+, падышалыкты арамзалык менен алат+. 22  Ал кыяндай каптаган аскерлерди+ баш ийдирет. Алар да+, келишимдин+ Жол башчысы+ да кыйратылат+. 23  Алар падышага шериктеш болгондуктан, ал алдамчылык менен иш жүргүзөт. Анан көтөрүлүп, чакан элдин аркасы менен зор күч-кубатка ээ болот+. 24  Ал бейпил кезде+ дубандын мыкты жерлерине кирип, ата-бабалары кылбаганды кылат. Элге тонолгон байлыкты, олжону, мүлктү чачат. Чептерди талкалоону ойлойт+, бирок бул белгилүү бир убакытка чейин гана уланат. 25  Ал күчүн топтоп, кайрат байлап, көп сандаган аскерлер менен түштүк падышасына каршы чыгат. Түштүк падышасы да аябагандай көп, күчтүү аскерлер менен согушка даярданат. Бирок ага каршы айла-амал ойлонуштурушкандыктан, ал туруштук бере албайт. 26  Табакташтары анын түбүнө жетет. Ал эми аскерлери туш тарапка чачырап кетет, ошондо көптөр өлөт. 27  Ошол эки падышанын жүрөгү жамандык кылууга жакын болот. Алар бир дасторкондо отуруп+, бири-бирине калп айтышат+. Бирок ийгиликке жетишпейт+, анткени алардын акыры белгиленген убакта келет+. 28  Ал* өз жерине көп мүлк менен кайтат. Анан жүрөгү ыйык келишимге+ каршы бурулат. Ал ийгиликке жетип+, өз жерине кайтат. 29  Белгиленген убакта+ ал кайтып келип, түштүккө каршы чыгат+, бирок бул жолкусу баштагыдай болбойт. 30  Ага каршы Киттим+ кемелери бет алгандыктан, анын ындыны өчөт. Ал кайтып келип, ыйык келишимге+ каарын төгүп+, ийгиликке жетет. Ага кайтып келүүгө туура келет, анан ал көңүлүн ыйык келишимди таштагандарга бурат. 31  Андан аскерлер* чыгып, ыйык жайды+ — чепти — арамдашат, күнүгө чалынуучу курмандыкты токтотушат+. Бүлүндүрүүчү+ жийиркеничти коюшат+. 32  Келишимге+ каршы ыймансыздык кылгандарды ал митаам сөздөр менен+ Кудайдан четтетет+. Бирок өзүнүн Кудайын билген+ эл туруштук берип+, ийгиликке жетет. 33  Элдин арасындагы түшүнүккө ээ болгондор+ көптөрдү түшүнүккө ээ кылышат+. Алар кылычтан, оттон, туткундан, талап-тоноодон улам бир нече күн кулашат+. 34  Кулап жатышканда, аларга бир аз жардам көрсөтүлөт+. Бирок аларга арамзалык менен көптөр кошулат+. 35  Түшүнүккө ээ болгондордун айрымдары кулайт+. Аларды эритүү, тазалоо, агартуу үчүн+ акыркы убакка чейин ошондой болот+. Анткени ал белгиленген убакка тиешелүү+. 36  Падыша өз каалаганын кылат, ал өзүн бардык кудайлардан жогору коёт+, даңазалайт, кудайлардын Кудайына+ айтпаган сөздөрдү айтат. Каар төгүлгөнгө чейин+ ал ийгиликке жетет, анткени чыгарылган чечим аткарылууга тийиш. 37  Ал аталарынын Кудайы менен да, аялдардын каалоосу менен да, башка кудай менен да эсептешпейт, өзүн баарынан жогору коёт+. 38  Ээлеген ордунда чептердин кудайын, аталары билбеген кудайды алтын-күмүш, асыл таш, баалуу буюмдар менен даңктайт. 39  Ал чоочун кудай менен бирге эң бекем чептерге каршы салгылашып, ийгиликке жетет. Ал өзүн колдогондордун даңкын чыгарып, аларга көптөрдү башкарууга бийлик берет, алган акысына жерлерди берет. 40  Акыркы убакта түштүк падышасы+ аны менен салгылашат. Түндүк падышасы ага ат арабалар, атчандар, көп сандаган кемелер менен чабуул коёт. Ал өлкөлөргө кирип барып, каптап өтөт. 41  Даңктуу жерге+ да кирет+, ошондой эле көптөгөн жерлерди ойрон кылат+. Бирок Эдом, Маап+, Амон уулдарынын аттуу-баштуулары анын колуна түшпөйт. 42  Ал өзүнүн колун ар кайсы жерлерге каршы сунат. Мисир жери+ да куткарылбайт. 43  Ал Мисирдин катылган кенчин, алтын-күмүшүн, бардык баалуу нерселерин ээлеп алат. Ливиялыктар менен эфиопиялыктар анын жолун жолдойт. 44  Бирок күн чыгыш+ менен түндүктөн келген кабар анын тынчын алат+. Ал катуу каарданып, кырыш үчүн, көптөрдү жок кылыш үчүн чыгат+. 45  Ал өзүнүн падыша чатырларын улуу деңиз менен Даңктуу жердин ыйык тоосунун ортосуна тигет+. Ошондо анын акыры келет+, ага эч ким жардам бербейт+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «ага».
Сыягы, түндүк падышасы.
Сыягы, түштүк падышасынын.
Сыягы, түндүк падышасынын.
Сыягы, түштүк падышасы.
Сыягы, түштүк падышасына.
Сыягы, түндүк падышасы.
Сыягы, түндүк падышасы.
Сөзмө-сөз: «колдор».