Бийлер 6:1—40

6  Ысрайыл уулдары кайрадан Жахабанын көз алдында жаман иштерди кыла башташты+. Ошондуктан Жахаба аларды жети жылга мидиандыктардын колуна салып берди+.  Мидиандыктар кысым көрсөтө баштагандыктан+, Ысрайыл уулдары тоолорго кампаларды, ошондой эле оңой менен жете албаган жайлар менен үңкүрлөрдү даярдашты+.  Алар эгин айдаганда+, мидиандыктар, Амалыктын тукумдары+ жана Чыгышта жашаган элдер+ келип, аларга кол салышчу.  Алар Ысрайыл жерине кошуундарын жайгаштырып, тээ Азага чейинки жерлердеги түшүмдүн баарын жок кылып, ысрайылдыктарга тамак-аш да, кой да, өгүз да, эшек да калтырышчу эмес+.  Ал элдер малы, чатырлары менен келишчү. Алардын өздөрү да, төөлөрү да чегирткелердей+ сансыз көп болчу+. Алар Ысрайыл жерин кыйратыш үчүн келишчү+.  Мидиандыктардын айынан абдан жакырданып кеткен Ысрайыл уулдары Жахабага жардам сурап кайрыла башташты+.  Ысрайыл уулдары мидиандыктардын айынан Жахабага жардам сурап кайрылышканда+,  Жахаба аларга бир пайгамбарды+ жиберип, мындай деп айттырды: «Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай дейт: „Мен силерди Мисир жеринен+, силер кул болуп жүргөн жерден*, алып чыккам+.  Силерди Мисирден алып чыгып, силерди эзгендердин баарынын колунан куткаргам. Ошондой эле душмандарыңарды кууп чыгып, алардын жерин силерге бергем+. 10  Анан силерге: “Мен Жахаба Кудайыңармын+. Өзүңөр жашаган жердеги+ аморлуктардын+ кудайларынан коркпогула”,— деп айткам. Бирок силер мени укпай койгонсуңар“»+. 11  Кийинчерээк Жахабанын периштеси келип+, Опрадагы Абиезердин тукуму+ Жоашка таандык чоң бактын түбүнө отурду. Ошол учурда Жоаштын уулу Гидон+ мидиандыктарга көрсөтпөй батыраак катып коюш үчүн жүзүм сыккычта буудай бастырып жаткан эле. 12  Жахабанын периштеси ага көрүнүп: «Жахаба сени менен+, күчтүү, эр жүрөк жигит»,— деди. 13  Гидон ага: «Мырзам, эгер Жахаба биз менен болсо, анда эмне үчүн мунун баары башыбызга түштү?+ Ата-бабаларыбыз бизге: „Жахаба бизди Мисирден алып чыккан“+ — деп, анын улуу иштери жөнүндө айтып беришкен эле+, ошол улуу иштери кана?+ Эми минтип Жахаба бизди таштап койду+, ал бизди мидиандыктардын колуна салып берди»,— деди. 14  Ошондо Жахаба ага бурулуп: «Күчүңдү топто да, бар+. Сен Ысрайылды мидиандыктардын колунан куткарасың+, анткени сени мен жиберип жатам»,— деди+. 15  Гидон: «Жахаба, мен Ысрайылды кантип куткарам?+ Менин үй-бүлөм* Менаше уруусундагы үй-бүлөлөрдүн эң кичинеси, өзүм да атамдын үйүндөгүлөрүнүн эң кичүүсүмүн»,— деди+. 16  Бирок Жахаба ага: «Мен сени менен болом+. Сен мидиандыктарды бир кишини кыйраткандай кыйратасың»,— деди+. 17  Гидон ага: «Эгер сенин көз алдыңда ырайым тапкан болсом+, анда мени менен сен сүйлөшүп жатканыңды көрсөткөн жышаан көрсөт+. 18  Мен барып, тартуу алып келип, сенин алдыңа койгонго чейин+, ушул жерден кетпей турчу»,— деди+. Ал: «Мейли, сен келгенче, ушул жерде отуруп турам»,— деди. 19  Гидон барып, улак+ союп, бир эйфа* ундан калама+ бышырды. Анан этти себетке салып, сорпосун идишке куюп, чоң бактын түбүнө алып келип, ага берди. 20  Чыныгы Кудайдын периштеси ага: «Эт менен каламаларды алып, тетиги чоң таштын үстүнө кой да+, сорпону төк»,— деди. Ал ошондой кылды. 21  Жахабанын периштеси колундагы таягынын учун эт менен каламаларга тийгизгенде, таштан от чыгып, эт менен каламаларды жалмап кетти+. Жахабанын периштеси болсо көздөн кайым болду. 22  Ошондо Гидон анын Жахабанын периштеси экенин түшүндү+. Гидон: «Каран күн, оо, Эгедер Теңир Жахаба, мен Жахабанын периштесин бетме-бет көрдүм!» — деди+. 23  Бирок Жахаба ага: «Тынчсызданба*+. Коркпо, сен өлбөйсүң+»,— деди+. 24  Гидон ал жерге Жахабага арнап курмандык жайын+ курду. Ал ушул күнгө чейин Жахаба-Шалом* деп аталат+ жана Абиезердин тукумдары жашаган Опрада+ турат. 25  Ошол түнү Жахаба Гидонго: «Атаңдын жаш букасын, жети жашар букасын* ал да, анын Баалга арналып курулган курмандык жайын талкалап+, жанындагы ыйык устунду кыйып ташта+. 26  Анан ошол бийик жерге таштарды кыдырата коюп, Жахаба Кудайыңа арнап курмандык жайын кур да, жаш буканы* анын үстүнө коюп, курмандыкка чал. Отун катары болсо өзүң кыя турган ыйык устунду колдон»,— деди. 27  Гидон кулдарынын арасынан он кишини алып, баарын Жахаба айткандай кылды+. Бирок атасынын үйүндөгүлөрүнөн жана шаардын тургундарынан корккондуктан муну күндүз эмес, түн ичинде кылды+. 28  Шаардын тургундары адаттагыдай эле эртең менен эрте туруп, Баалдын курмандык жайынын талкаланып жатканын, жанындагы ыйык устундун кыйылганын+, ал эми жаңы курулган курмандык жайында жаш буканын* курмандыкка чалынганын көрүштү. 29  Алар бири-биринен: «Муну ким кылды?» — деп сурап, териштире башташты. Акыры: «Муну Жоаштын уулу Гидон кылды»,— дешти. 30  Анан алар Жоашка: «Уулуңду бери чыгар. Баалдын курмандык жайын талкалап, жанындагы ыйык устунду кыйып салганы үчүн ал өлүшү керек»,— дешти+. 31  Жоаш+ өзүн тегеректеп алгандардын баарына+: «Баалды коргой турган силерсиңерби? Аны силер куткарасыңарбы? Ким аны коргой турган болсо, ал ушул эле күнү эртең менен өлүшү керек+. Эгер кимдир бирөө анын курмандык жайын талкалап салса, ал Кудай экен+, өзүн өзү коргобойбу»,— деди+. 32  Ошол күнү ал: «Кимдир бирөө Баалдын курмандык жайын талкалап салса, ал өзүн өзү коргобойбу»+ — деп, Гидонго Жерубаал*+ деген ат койду. 33  Мидиандыктар+, Амалыктын тукумдары+ жана Чыгышта жашагандардын баары+ бир кишидей биригип+, дарыядан өтүштү да, Изреил өрөөнүнө+ келип жайгашышты. 34  Ошондо Гидонго Жахабанын руху түштү+. Ал мүйүз сурнай тартып+, Абиезердин тукумдарын+ өзү менен бирге барууга чакырды. 35  Анан Менаше уруусундагылардын баарына кабарчыларды жиберип+, аларды да өзү менен бирге барууга чакырды. Ошондой эле Ашыр, Забулун, Напталы уруусундагыларга да кабарчыларды жиберди, алар келишти. 36  Андан соң Гидон чыныгы Кудайга: «Эгер сен, өзүң убада кылгандай, Ысрайылды мен аркылуу куткара турган болсоң+, 37  анда мен кырманга кыркылган жүндү төшөйүн. Эгер шүүдүрүм жүнгө эле түшүп, калган жердин баары кургак болсо, анда, өзүң убада кылгандай, Ысрайылды мен аркылуу куткарарыңды билем»,— деди. 38  Так ошондой болду. Эртеси күнү ал эрте туруп, жүндү сыкса, бир чоң табак толгудай суу чыкты. 39  Бирок Гидон кайрадан чыныгы Кудайга кайрылып: «Мага каардана көрбө, дагы бир жолу сүйлөгөнгө уруксат эт. Жүндү колдонуп, дагы бир жолу сынап көрөйүн. Бул жолкусунда жердин баарына шүүдүрүм түшүп, жүн эле кургак бойдон калсын»,— деди. 40  Кудай ошол түнү так ошондой кылды: жердин баарына шүүдүрүм түшүп, жүн эле кургак бойдон калды.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «кулдардын үйүнөн».
Сөзмө-сөз: «миңим».
Болж. м-н 22 л.
Сөзмө-сөз: «Сага тынчтык болсун».
Мааниси: «Жахаба — тынчтык».
Сөзмө-сөз: «экинчи жаш букасын».
Сөзмө-сөз: «экинчи жаш буканы».
Сөзмө-сөз: «экинчи жаш буканын».
Мааниси: «Баал өзүн андан коргосун».