Бийлер 20:1—48

20  Ошондо Дандан+ Беир-Шебага+ чейинки жерлерде жана Гилат жеринде+ жашаган бүт Ысрайыл уулдары, бүт жамаат+ Жахабанын алдында Миспага+ чогулду+.  Элдин жана Ысрайыл урууларынын башчылары чыныгы Кудайдын+ элинин жыйналышында өз ордуларын ээлешти. Кылыч көтөргөн жөө жоокерлердин саны 400 000 киши болду+.  Бенжемин уулдары Ысрайыл уулдарынын Миспага чогулганын угушту+. Ысрайыл уулдары: «Айтып бергилечи, кандайча ушундай жаман иш болду?» — дешти+.  Өлгөн аялдын күйөөсү, леби+, мындай деди: «Мен токолум+ менен Бенжемин уулдарынын жериндеги Гиба+ шаарына түнөгөнү калган болчумун.  Ал шаардын тургундары мага жамандык кылыш үчүн мен түнөгөн үйдү курчап алышты. Алар мени өлтүрмөкчү болушту; анан токолумду зордуктап салышты+, ал өлүп калды+.  Анан мен аны мүчөлөп бөлүп, Ысрайылдын бардык аймактарына+ жөнөтүп жибердим. Анткени алар уятсыз* жүрүм-турумга берилип+, Ысрайылда уятсыз, акылсыз иш кылышты+.  Эми, Ысрайыл уулдары, айтар сөзүңөрдү айтып, кеңешиңерди бергиле»+.  Ошондо баары бир ооздон+ мындай дешти: «Эч кимибиз өз чатырыбызга кетпейбиз, өз үйүбүзгө кайтпайбыз+.  Мындай кылабыз: өкчөмө таш ыргытып+, Гибага каршы согушабыз. 10  Ысрайыл урууларынын ар биринен жүз кишиден он, миңден жүз, он миңден миң киши чыгарабыз. Алар Ысрайылда уятсыз, акылсыз иш кылышкан+ Бенжемин уруусуна таандык Гиба шаарынын тургундары менен согуша тургандарды тамак-аш менен камсыз кылышат». 11  Ошентип, ысрайылдыктардын баары ал шаардагылар менен согушканы чогулушту. 12  Ысрайыл уруулары Бенжемин+ уруусундагыларга кишилерин жөнөтүп: «Кантип ушундай жаман ишке бардыңар?!+ 13  Бизге Гибадагы+ ошол бузулган кишилерди+ чыгарып бергиле+, биз аларды өлтүрүп+, Ысрайылдан жамандыкты жок кылабыз»+,— деп айттырып жиберишти. Бирок Бенжемин уулдары бир туугандарын, Ысрайыл уулдарын, укпай коюшту+. 14  Алар Ысрайыл уулдары менен согушуш үчүн өз шаарларынан чыгып, Гибага чогулушту. 15  Гибадан чакырылган 700 жоокерди эсептебегенде, ошол күнү Бенжеминдин шаарларынан чакырылган кылыч көтөргөн жоокерлердин саны 26 000 болду+. 16  Алардын арасында тандамал 700 сологой+ киши бар болчу. Алардын ар бири салмоор менен таш ыргытканда+ бир тал чачка да таамай тийгизчү. 17  Бенжемин уулдарын кошпогондо, ысрайылдыктардан кылыч көтөргөн 400 000 киши чакырылды+. Алардын ар бири эр жүрөк жоокер эле. 18  Ысрайыл уулдары Бейтелге барып, Кудайдан: «Бенжемин уулдары менен согушканы кимибиз баштап барабыз?»+ — деп сурашты+. Жахаба: «Жүйүт баштап барат»,— деди+. 19  Ысрайыл уулдары эртең менен туруп, Гибанын тушуна жайгашышты. 20  Алар Бенжемин уулдары менен согушуу үчүн Гибага аскердик тартипте жайгашышты. 21  Бенжемин уулдары Гибадан+ чыгып, ошол күнү ысрайылдыктардын 22 000 кишисин сулатышты+. 22  Бирок ысрайылдыктар кайраттанып, биринчи күнү жайгашкан жерине кайра барып, аскердик тартипте жайгашышты. 23  Анан алар Жахабанын алдына барып, кечке чейин ыйлап+, Жахабадан: «Бир тууганыбыз Бенжеминдин уулдары менен согушканы дагы барышыбыз керекпи?» — деп сурашты+. Жахаба: «Баргыла»,— деди. 24  Экинчи күнү Ысрайыл уулдары Бенжемин уулдарына жакын барышты+. 25  Бенжемин уулдары экинчи күнү да Гибадан чыгып, алардын кылыч көтөргөн+ 18 000 кишисин сулатышты+. 26  Ошондо бүт Ысрайыл уулдары+, бүт эл, Бейтелге барды да, ыйлап+, Жахабанын алдында отуруп, ошол күнү кечке чейин орозо тутушту+ жана Жахабанын алдында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар+ менен тынчтык курмандыктарын+ чалышты. 27  Анан алар бул тууралуу Жахабадан сурашты+, анткени ошол кезде чыныгы Кудайдын келишиминин сандыгы+ Бейтелде болчу. 28  Ошол убакта келишим сандыгынын алдында Арундун небереси, Элазардын уулу Пинехас+ кызмат кылчу+. Ал: «Бир тууганым Бенжеминдин уулдары менен согушканы дагы барышым керекпи же жокпу?» — деп сурады+. Жахаба: «Бар, эртең мен аны сенин колуңа салып берем»,— деди+. 29  Анан ысрайылдыктар Гибаны тегерете буктурма коюшту+. 30  Үчүнчү күнү Ысрайыл уулдары Бенжемин уулдары менен согушканы чыгышты да, мурункудай эле Гибанын тушуна барып, аскердик тартипте жайгашышты+. 31  Бенжемин уулдары аларга каршы чыгып, шаардан алыстап кетишти+. Алар талаадагы бири Бейтелге+, экинчиси Гибага+ кеткен жолдо мурункудагыдай эле ысрайылдыктарды өлтүрө башташты. Алардын отузга жакын кишисин өлтүрүштү+. 32  Ошондон улам Бенжемин уулдары: «Алар баштагыдай эле бизден жеңилип жатышат»,— дешти+. Ысрайыл уулдары болсо: «Булардан качалы да+, шаарынан алыстатып, чоң жолдорго алып баралы»,— дешти. 33  Анан ысрайылдыктардын баары Баал-Тамарга барып, аскердик тартипте жайгашышты. Ал эми буктурмада+ жаткандары Гибанын+ туш тарабынан чыга башташты. 34  Бүт Ысрайылдын арасынан тандалган 10 000 киши Гибанын тушуна барды; ошондо катуу салгылаш болду. Бенжемин уулдары баштарына мүшкүл түшөрүн билишкен жок+. 35  Жахаба ысрайылдыктардын алдында Бенжемин+ уулдарын кыра баштады. Ысрайыл уулдары ошол күнү Бенжемин уулдарынын кылыч көтөргөн 25 100 кишисин сулатышты+. 36  Ысрайылдыктар Гибага каршы коюлган буктурмада жаткандарга таянып, Бенжемин уулдарынан кача баштаганда+, Бенжемин уулдары аларды жеңиле баштады деп ойлошту. 37  Буктурмадагылар болсо дароо Гибаны көздөй жөнөштү+. Алар шаарга кирип барып+, анын туш тарабына чачырап, тургундарын кылычтап салышты+. 38  Ысрайыл уулдарынын буктурмада жаткандар менен сүйлөшүп алганы боюнча, шаардан көтөрүлгөн түтүн аларга белги болмок+. 39  Ысрайыл уулдары салгылаш учурунда качып жөнөгөндө, Бенжемин уулдары алардын отузга жакын кишисин өлтүрүштү+. Ошондуктан алар: «Булар биринчи жолкудагыдай эле, бизден жеңилип жатышат»,— дешти+. 40  Ошол учурда белги берилди+: шаардан түтүн көтөрүлө баштады+. Бенжемин уулдары артын карашса — шаардан көккө жете түтүн көтөрүлүп жатыптыр+. 41  Ошондо ысрайылдыктар артка бурулушту+. Баштарына мүшкүл түшкөнүн көргөндө+ Бенжемин уулдары дүрбөлөңгө түшүштү+. 42  Алар ысрайылдыктардан качып, чөлдү көздөй бет алышты. Бирок куугунчулар алардын артынан калбай кууп баратышты. Шаардан чыккандар да аларды кууп жетип, өлтүрүп жатышты. 43  Алар Бенжемин уулдарын курчап+, тыным бербей кууп баратышты+. Ысрайылдыктар аларды Гибанын+ тушунда, анын чыгыш тарабында, кырып жатышты. 44  Ошентип, алар Бенжемин уулдарынын 18 000 эр жүрөк кишисин+ өлтүрүштү. 45  Бенжемин уулдары чөлдү көздөй, Римон аскасын+ көздөй качып жөнөштү. Ысрайылдыктар алардын калгандарын кууп жетип, жол бою 5 000 кишисин өлтүрүштү+. Алар Бенжемин уулдарын тээ Гидомго чейин кууп барып, дагы 2 000 кишисин өлтүрүштү. 46  Ошол күнү Бенжемин уулдарынын кылыч көтөргөн 25 000 эр жүрөк кишиси каза тапты+. 47  Бирок аман калган 600 кишиси чөлгө, Римон аскасына+ качып барып, ал жерге төрт ай корголошту. 48  Ысрайылдыктар болсо кайрылып келип, калган Бенжемин уулдары менен согушуп, шаардан кезиккендин баарын, адамдан тартып малга чейин, кылычтап салышты+. Алар жолдон туш болгон шаарлардын баарын өрттөштү+.

Шилтемелер

Же: «бузуку».