Башталыш 40:1—23

40  Бир нече убакыт өткөндөн кийин, Мисир падышасынын шарап сунуучусу+ менен наабайчысы өздөрүнүн мырзасынын, Мисир падышасынын, алдында айыптуу болуп калышты+.  Ошондо фараон ал эки кызматчысына: шарап сунуучулардын башчысы менен наабайчылардын башчысына+ каарданып+,  аларды жан сакчылардын башчысынын+ үйүндөгү түрмөгө, Жусуп жаткан түрмөгө+, каматып койду.  Жан сакчылардын башчысы Жусупту аларга кызмат кылууга дайындады+. Ошентип, алар бир нече убакыт камакта болушту.  Бир жолу түн ичинде+ Мисир падышасынын түрмөдө отурган шарап сунуучусу менен наабайчысы+ түш көрүштү+. Ар биринин түшүнүн өзүнчө мааниси бар эле+.  Жусуп эртеси эртең менен келип, алардын маанайы пас экенин көрдү+.  Анан фараондун кызматчыларынан, мырзасынын үйүндөгү түрмөдө өзү менен чогуу отурган ал экөөнөн: «Эмнеге бүгүн кабагыңар салыңкы?» — деп сурады+.  Тигилер: «Биз түш көрдүк, бирок түшүбүздү жоруп берчү эч ким жок»,— дешти. Жусуп аларга: «Түштү чечмелей турган Кудай эмеспи?+ Эмне көргөнүңөрдү мага айтып бергилечи»,— деди.  Ошондо шарап сунуучулардын башчысы Жусупка: «Түшүмдө жүзүм сабагын көрдүм. 10  Анын үч бутагы бар экен+. Ал бүчүр байлап, гүл ачты. Анан мөмөлөрү бышты. 11  Мен жүзүмдү алып, колумда кармап турган фараондун чөйчөгүнө сыктым да+, чөйчөктү фараонго сундум»+,— деди. 12  Жусуп мындай деди: «Бул түштүн мааниси мындай+: үч бутак үч күндү билдирет. 13  Үч күндөн кийин фараон сени бошотуп, кайрадан мурунку ордуңа коёт+. Ошондо сен, шарап сунуучу болуп кызмат кылган убагыңдагыдай эле, фараонго чөйчөк сунасың+. 14  Суранам, ишиң оңолгондо, мени эстей көр+. Бул жактан чыгышым үчүн, фараонго мен жөнүндө айтып, мага мээримдүүлүк көрсөтө көр+. 15  Анткени мени еврейлердин жеринен зордоп алып келишкен+. Анын үстүнө, бул жакта жүргөнүмдө зынданга салынгыдай эч нерсе кылган эмесмин»+. 16  Жусуптун түштү жакшылыкка жоруганын көргөндө наабайчылардын башчысы ага: «Мен да түш көрдүм. Башымда ак нан салынган үч себет туруптур. 17  Эң үстүнкү себетте фараон үчүн бышырылган ар кандай нан-токочтор бар экен+. Чымчыктар учуп келип+, башымдагы себеттин ичиндегилерди чокуп жатышыптыр»,— деди. 18  Жусуп ага: «Бул түштүн мааниси мындай+: үч себет үч күндү билдирет. 19  Үч күндөн кийин фараон башыңды алып, сени устунга астырат+. Денеңди чымчыктар чокуп жешет»,— деди+. 20  Үч күндөн кийин фараон туулган күнүн белгилеп+, кызматчыларынын баарын чакырып, чоң той өткөрдү. Анан алардын көзүнчө шарап сунуучулардын башчысы менен наабайчылардын башчысын түрмөдөн чыгарды+. 21  Шарап сунуучулардын башчысын ал мурунку ордуна койду+. Ал кайрадан фараонго чөйчөк суна баштады. 22  Ал эми наабайчылардын башчысын, Жусуп жоругандай эле+, асып салды+. 23  Бирок шарап сунуучулардын башчысы Жусупту эстеген жок, аны унутуп койду+.

Шилтемелер