Башталыш 35:1—29

35  Ошондон кийин Кудай Жакыпка: «Бейтелге барып, ошол жерге отурукташып+, бир тууганың Эйсаптан качып келатканыңда+ сага көрүнгөн чыныгы Кудайга арнап курмандык жайын кур»,— деди.  Жакып үйүндөгүлөрүнө, жанындагылардын баарына: «Өзүңөрдөгү бөтөн жерликтердин кудайларын жоготкула+, тазаланып, кийимиңерди алмаштыргыла+.  Анан туруп, Бейтелге баралы. Мен ал жерге кыйналганымда жалынычымды угуп+, ошондон бери дайыма жанымда болгон чыныгы Кудайга+ арнап курмандык жайын курам»,— деди.  Ошондо алар өздөрүндөгү бөтөн жерликтердин кудайларын+, кулактарындагы сөйкөлөрүн Жакыпка беришти. Жакып аларды Шекемдин жанындагы чоң бактын түбүнө көөмп койду+.  Андан соң алар жолго чыгышты. Кудай тегеректеги шаарларга коркунуч каптаткандыктан+, алардын тургундары Жакыптын уулдарынын артынан куушкан жок.  Акыры, Жакып менен анын жанындагылар Канаан жериндеги Лузга+ (Бейтелге) жетишти.  Жакып курмандык жайын куруп, ал жерди Эл-Бейтел* деп атады. Анткени бир тууганынан качып баратканда ошол жерде ага чыныгы Кудай көрүнгөн болчу+.  Бир канча убактан кийин Ребеканын эмчек энеси Дебора+ каза болуп, Бейтел жайгашкан адырдын этегиндеги чоң бактын түбүнө коюлду. Андыктан Жакып ал бакты Алон-Бакут* деп атады.  Ошондон кийин Кудай Падан-Арамдан+ келаткан Жакыпка кайрадан көрүнүп, батасын берди+. 10  Кудай ага: «Сенин атың Жакып+, бирок мындан ары Жакып эмес, Ысрайыл болот»,— деди. Ошентип, ага Ысрайыл деген ат койду+. 11  Анан Кудай ага: «Мен Кудурети Күчтүү Кудаймын+. Укумдап-тукумдап, көбөйө бер. Сенден элдер, көптөгөн элдер тарайт, сенден* падышалар чыгат+. 12  Ыбрайым менен Ыскакка берген ушул жерди сага, сенин тукумуңа+ берем»+,— деди. 13  Анан Кудай анын жанынан, аны менен сүйлөшкөн жерден кетти+. 14  Ошондо Жакып Кудай ага сүйлөгөн жерге эстелик катары таш коюп+, үстүнө суюк тартуу* менен май куйду+. 15  Ал Кудай ага сүйлөгөн жерди мурункудай эле Бейтел деп атады+. 16  Андан кийин Бейтелден жолго чыгышты. Жолдон Рахилдин толгоосу башталды. Эфратага+ чейин али көп бар болчу. Рахилдин төрөтү абдан оор болду+. 17  Ал катуу кыйналып жатканда, төрөтүп жаткан аял: «Коркпо, мунуң да уул экен»,— деди+. 18  Рахил үзүлүп бараткан эле+. Жан+ берерде ал уулуна Бенони* деген ат койду, бирок баланын атасы атын Бенжемин* койду+. 19  Рахил көз жуумп, Эфратага (Бетлехемге) кеткен жолдун боюна коюлду+. 20  Жакып анын мүрзөсүнө эстелик катары таш койду. Ал таш Рахилдин мүрзөсүндө ушул күнгө чейин турат+. 21  Андан кийин Ысрайыл жолго чыкты. Анан Эдер мунарасынын+ ары жагына чатырын тикти. 22  Ысрайыл ошол жерде чатырларда жашап жүргөндө+, Рубейин атасынын токолу Била менен жатты. Муну Ысрайыл укту+. Жакыптын он эки уулу бар эле. 23  Лиянын ага төрөп берген уулдары: туну Рубейин+, ошондой эле Шымон, Леби, Жүйүт, Исахар, Забулун. 24  Рахилдин уулдары: Жусуп менен Бенжемин. 25  Рахилдин күңү Биланын уулдары: Дан менен Напталы. 26  Лиянын күңү Зилпанын уулдары: Гат менен Ашыр. Булар — Жакыптын Падан-Арамда төрөлгөн уулдары. 27  Акыры, Жакып атасы Ыскакка+, Кириат-Арбадагы+ Мамреге (Хебронго), Ыбрайым менен Ыскак келгин болуп жашаган жерге+, келди. 28  Ыскак 180 жыл жашады+. 29  Ал узак жашап, өмүргө тоюп көз жуумп, ата-бабаларына кошулду+. Уулдары Эйсап менен Жакып анын сөөгүн мүрзөгө коюшту+.

Шилтемелер

Мааниси: «Бейтелдин Кудайы».
Мааниси: «ыйдын чоң багы».
Сөзмө-сөз: «белиңден».
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Мааниси: «кайгымдын уулу».
Мааниси: «оң колдун уулу».