Башталыш 17:1—27

17  Ыбрам токсон тогуз жашка чыкканда, Жахаба ага көрүнүп+: «Мен Кудурети Күчтүү Кудаймын+. Дайыма менин эркиме ылайык жаша*, кынтыксыз бол+.  Мен сени менен келишим түзүп+, укум-тукумуңду абдан көбөйтөм»+,— деди.  Ошондо Ыбрам жүзтөмөндөп жыгылды+. Кудай ага мындай деди:  «Мен сени менен келишим түздүм+, сен көптөгөн элдердин атасы болосуң+.  Сенин атың мындан ары Ыбрам* эмес, Ыбрайым* болот, анткени сени көптөгөн элдердин атасы кылам.  Укум-тукумуңду абдан көбөйтүп, сенден элдерди чыгарам, сенден падышалар чыгат+.  Сенин жана сенин тукумуңдун Кудайы болушум үчүн, келишимимди — сени менен, келечектеги тукумдарың+ менен түбөлүккө түзгөн келишимимди+ — аткарам+.  Сен келгин болуп жашап жаткан бул жерди, бүт Канаан жерин, сага жана сенин тукумуңа түбөлүккө берем+. Мен алардын Кудайы болом»+.  Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: «Сен болсо менин келишимимди сакта, сен да, келечектеги тукумдарың да сактасын+. 10  Силер менен, силердин тукумдарыңар менен түзүлгөн, силер сактай турган келишимим бул+: бардык эркектериңер сүннөткө отургузулсун+. 11  Сүннөткө отургузулгула, бул силер менен түзгөн келишимимдин белгиси болот+. 12  Үйүңдө төрөлгөн ар бир эркек бала жана сенин тукумуңан болбогон бөтөн жерликтерден акчага сатылып алынган ар бир эркек бала төрөлгөнүнө сегиз күн болгондо сүннөткө отургузулсун+. Бул муундан муунга сакталсын. 13  Үйүңдө төрөлгөн эркектердин, акчага сатылып алынган эркектердин ар бири сөзсүз сүннөткө отургузулсун+. Денеңерде белгиси бар ушул келишимим түбөлүккө түзүлгөн келишим болот+. 14  Сүннөткө отургузулбаган эркек* элинин арасынан жок кылынсын+, анткени ал менин келишимимди бузган болот». 15  Анан Кудай Ыбрайымга: «Аялың Сараны Сара* дебе, эми анын аты Саара* болот+. 16  Ага батамды берем, ал сага уул төрөп берет+. Мен ага батамды берем, ал көптөгөн элдер+ менен падышалардын энеси болот»+,— деди. 17  Ошондо Ыбрайым жүзтөмөндөп жыгылды. Анан: «Кантип эле жүзгө чыккан киши балалуу болсун? Кантип эле токсондогу Саара төрөсүн?»+ — деп ичинен күлдү+. 18  Анан ал чыныгы Кудайга: «Сенин алдыңда Ысмайыл эле тирүү жүрсө экен!»+ — деди. 19  Кудай ага мындай деди: «Чын эле, аялың Саара сага уул төрөп берет, анын атын Ыскак* коёсуң+. Мен аны менен анын тукумдары үчүн түбөлүккө келишим түзөм+. 20  Мен сенин Ысмайыл жөнүндөгү суранычыңды да уктум. Ага батамды берип, укум-тукумун көбөйтөм, анын тукуму абдан көп болот+. Андан он эки уруу башчысы төрөлөт. Мен андан улуу эл чыгарам+. 21  Бирок мен келишимимди эмки жылы ушул убакта сага Саара төрөп бере турган+ Ыскак менен түзөм»+. 22  Ошентип, Кудай сөзүн аяктап, Ыбрайымдын жанынан кетти+. 23  Ыбрайым уулу Ысмайылды жана үйүндөгү эркек аттуунун баарын, үйүндө төрөлгөндөр менен акчага сатылып алынган эркектердин бардыгын, ошол күнү, Кудай айткандай, сүннөткө отургузду+. 24  Сүннөткө отургузулганда+ Ыбрайым токсон тогуз жашта эле. 25  Ал эми уулу Ысмайыл сүннөткө отургузулганында он үч жашта эле+. 26  Ошол күнү Ыбрайым да, уулу Ысмайыл да сүннөткө отургузулду+. 27  Ошондой эле анын үйүндөгү эркектердин баары, үйүндө төрөлгөндөр менен бөтөн жерликтерден акчага сатылып алынган эркектердин бардыгы, аны менен чогуу сүннөткө отургузулду+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «Менин алдымда жүр».
Мааниси: «улуулуктун атасы».
Мааниси: «көптүн атасы».
Сөзмө-сөз: «жан».
Сыягы, «урушчаак» дегенди билдирет.
Мааниси: «каныша».
Мааниси: «күлкү».