Башталыш 15:1—21

15  Ошол окуялардан кийин Жахаба аян аркылуу+ Ыбрамга: «Коркпо+, Ыбрам. Мен сенин калканыңмын+. Сен ала турган сыйлык абдан чоң»,— деди+.  Буга Ыбрам: «Эгедер Теңир Жахаба, мага эмне бересиң? Мына, мен баласыз өтүп баратам, үйүм дамасктык Элиезерге+ калат»,— деди.  Анан: «Сен мага тукум+ берген жоксуң, ошондуктан менин мураскорум үйүмдөгү кулум болот»+,— деди.  Ошондо Жахаба: «Ал сенин мураскоруң болбойт, сенин мураскоруң сенден төрөлгөн балаң болот»+,— деди.  Андан соң аны чатырдын сыртына чыгарып: «Асманды карачы, эгер санай алсаң, жылдыздарды санап чыкчы»+,— деди. Анан: «Сенин тукумуң ушунча болот»+,— деп кошумчалады.  Ыбрам Жахабага ишенди+, ошондуктан Ал аны адил деп эсептеди+.  Анан Кудай: «Мен ушул жерди сага ээликке бериш үчүн+ сени каздимдиктердин Ур шаарынан алып чыккан Жахабамын»,— деп айтты.  Ыбрам андан: «Эгедер Теңир Жахаба, бул жерге ээлик кыларымды эмнеден билем?»+ — деп сурады.  Кудай ага: «Үч жашар кунажын, үч жашар эчки, үч жашар кочкор, бактек жана жаш көгүчкөн алып кел»+,— деди. 10  Ыбрам алардын баарын алып келди да, канаттуулардан башкасын экиге бөлүп+, бөлүктөрдү бири-биринин тушуна койду. 11  Ошондо этке куштар учуп келе баштады+, Ыбрам аларды кубалап жатты. 12  Бир нече убактан кийин, күн бата баштаганда, Ыбрамды катуу уйку басты+, аны үрөй учурган коюу караңгылык каптады. 13  Ошондо Кудай ага мындай деди: «Билип кой, сенин тукумуң бөтөн жерде келгин болуп+, ал жердегилерге кызмат кылат. Алар сенин тукумуңду 400 жыл кысымга алышат+. 14  Бирок мен алар кызмат кыла турган элди соттойм+, ошондон кийин алар ал жерден көп мүлк менен чыгышат+. 15  Сен болсо узак өмүр сүргөндөн кийин тынчтыкта көз жумуп, ата-бабаларың жаткан жайга коюласың+. 16  Бул жакка тукумдарыңдын төртүнчү мууну кайтып келет+, анткени аморлуктарды күнөөсү үчүн жазалаганга али убакыт келе элек»+. 17  Күн батып, коюу караңгылык каптаганда, экиге бөлүнгөн жаныбарлардын ортосунан түтүн чыккан меш менен жалындаган шамана өттү+. 18  Ошол күнү Жахаба Ыбрам менен мындай деп келишим түздү+: «Бул жерди, Мисир дарыясынан тартып улуу дарыяга, Эфрат дарыясына+, чейин сенин тукумдарыңа берем+: 19  кейниликтердин+, Кенездин тукумдарынын, кадмондордун, 20  Хеттин тукумдарынын+, периздердин+, репаимдердин+ 21  аморлуктардын, канаандыктардын, гиргаштардын, жебустуктардын+ жерин берем».

Шилтемелер