Башталыш 11:1—32

11  Жер жүзүндөгү бүт адамдар* бир тилде сүйлөп, бирдей сөздөрдү колдонушчу.  Алар чыгышты көздөй жылып отуруп, Шынар жеринен+ бир түздүк таап, ошол жерге отурукташышты.  Анан бири-бирине: «Келгиле, кыш куюп, отко бышыралы»,— дешти. Ошентип, таш ордуна кыш, ылайдын ордуна чайыр* колдоно башташты+.  Алар бири-бирине: «Келгиле, бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн+, өзүбүзгө шаар менен асман тиреген мунара куралы да+, атыбызды чыгаралы+»,— дешти.  Жахаба адамдар куруп жаткан шаар менен мунарага көңүл бурду*+.  Анан Жахаба: «Булар бир эл болуп, баары бир тилде сүйлөгөндүктөн+, ушуну кылып жатышат. Эми эмнени ойлошсо, ошону сөзсүз кылышат+.  Андыктан бири-биринин тилин түшүнбөй калышы үчүн+, булардын тилин аралаштырып+ салалы»+,— деди.  Ошентип, Жахаба аларды бүт жер жүзүнө таратып жиберди+. Ошол себептен алар шаар курууну токтотушту+.  Ушундан улам ал шаар Бабыл*+ деп аталып калды. Анткени Жахаба ошол жерде бүт жер жүзүндөгүлөр сүйлөгөн тилди аралаштырды, анан Жахаба аларды бүт жер бетине таратып жиберди+. 10  Шемдин+ жашоосу жөнүндөгү билдирүү. Топон суудан эки жыл өткөндөн кийин Арпакшат+ төрөлгөндө, Шем 100 жашта эле. 11  Арпакшат төрөлгөндөн кийин, Шем 500 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн+. 12  Арпакшат 35 жашка чыкканда Шелах деген уулдуу болгон+. 13  Шелах төрөлгөндөн кийин, Арпакшат 403 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн. 14  Шелах 30 жашка чыкканда Эбер деген уулдуу болгон+. 15  Эбер төрөлгөндөн кийин, Шелах 403 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн. 16  Эбер 34 жашка чыкканда Пелек деген уулдуу болгон+. 17  Пелек төрөлгөндөн кийин, Эбер 430 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн. 18  Пелек 30 жашка чыкканда Реу деген уулдуу болгон+. 19  Реу төрөлгөндөн кийин, Пелек 209 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн. 20  Реу 32 жашка чыкканда Серук деген уулдуу болгон+. 21  Серук төрөлгөндөн кийин, Реу 207 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн. 22  Серук 30 жашка чыкканда Нахор деген уулдуу болгон+. 23  Нахор төрөлгөндөн кийин, Серук 200 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн. 24  Нахор 29 жашка чыкканда Терах деген уулдуу болгон+. 25  Терах төрөлгөндөн кийин, Нахор 119 жыл жашаган. Ошол мезгил аралыгында анын дагы башка уул-кыздары төрөлгөн. 26  Терах 70 жашка чыккандан кийин, андан Ыбрам+, Нахор+, Харан төрөлгөн. 27  Терахтын жашоосу жөнүндөгү билдирүү. Терахтан Ыбрам, Нахор, Харан төрөлгөн. Харандан Лот+ төрөлгөн. 28  Харан, атасы Терах тирүү кезде эле, өзү туулган жерде, Каздимдеги+ Урда+, көз жумган. 29  Кийинчерээк Ыбрам да, Нахор да үйлөнгөн. Ыбрамдын аялынын аты Сара+, Нахордун аялыныкы Милка+ эле. Ал Харандын кызы болчу. Харан Милка менен Исканын атасы болгон. 30  Сара төрөбөс болгондуктан+, балдары жок эле. 31  Терах уулу Ыбрамды, Харандын баласы, небереси Лотту+ жана Ыбрамдын аялы, келини Сараны+ алып, Каздимдеги Урдан чыкты. Алар аны менен чогуу Канаан жерин+ көздөй жөнөштү. Бир нече убактан кийин Харанга+ барып, ошол жерге отурукташышты. 32  Терах 205 жашка чыгып, Харанда көз жумду.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «жер».
Же: «асфальт, битум»; табигый асфальтты билдирет.
Сөзмө-сөз: «шаар менен мунараны көргөнү түштү».
Мааниси: «аралашуу».