Аюп 5:1—27

5  Кана, чакырчы! Сага жооп бере турган ким бар? Ыйыктардын кимисине кайрыласың?  Анткени акылсыздын кыжырдануусу өзүн өлтүрөт, Оңой азгырылгандын көз артуусу түбүнө жетет.  Мен акылсыздын тамыр жайганын көрдүм+, Бирок ошол замат турак жайына наалат айттым.  Анын уулдары куткарылуудан алыс+, Алар дарбазанын алдында кыйратылат, анткени куткаруучусу жок.  Түшүмүн ачка киши жейт, Илгичтерден этин да алып кетет. Мал-мүлкүн арамзалар жеп-жутат.  Себеби кыянаттык топурактан чыкпайт, Кыйынчылык жерден өсүп чыкпайт.  Учкун жогору учкандай эле, Адам азапка төрөлөт.  Мен болсо Кудайга кайрылмакмын, Ишимди ага тапшырмакмын+.  Ал акыл жеткис, улуу иштерди, Сан жеткис укмуштарды жаратат+; 10  Жер бетине жамгыр жаадырат+, Талааларга суу жиберет+; 11  Басынтылгандарды жогору көтөрөт+, Ошондо кайгыргандар көтөрүлүп, куткарылат; 12  Ал амалкөйлөрдүн ой-максаттарын бузат+, Ошондо алардын колун ийгилик коштобойт; 13  Ал акылмандарды өздөрүнүн эле айла-амалы менен кармайт+, Ошондо митаамдардын ойлору ойрон болот+; 14  Алар күндүз да караңгылыкка туш болушат, Чак түштө түндөгүдөй сыйпалап басышат+; 15  Жардыны алардын оозунан чыккан кылычтан, Жакырды күчтүүнүн колунан куткарат+; 16  Ошондо бей-бечаралар үмүт байлайт+, Ыймансыздар оозун жабат+. 17  Кудай кимди оңдоп-түзөсө, ошол бактылуу+; Кудурети Күчтүүнүн жазасын четке какпа! 18  Анткени ал жарадар кылат да, жараатты өзү таңат; Талкалайт да, кайра эле өз колу менен айыктырат. 19  Ал сени алты кырсыктан сактайт+, Жети кырсыктан эч зыян тартпайсың+. 20  Ачарчылыкта сени өлүмдөн, Майданда кылычтан куткарат+. 21  Камчыдай тийген тилден жашырыласың+, Бүлгүн түшкөндө коркпойсуң. 22  Бүлгүн менен ачарчылыкка күлөсүң, Жер бетиндеги айбандардан чочулабайсың. 23  Анткени талаадагы таштар менен келишим түзөсүң, Талаа жаныбарлары сени менен тынчтыкта жашайт+. 24  Чатырыңда тынч жатасың, Жайытыңа барганда баары түгөл экенин көрөсүң. 25  Тукумуңдун сан жеткис болуп көбөйгөнүн+, Урпактарыңдын жер бетиндеги өсүмдүктөрдөй өскөнүн көрөсүң+. 26  Өз маалында жыйылган эгиндин боолорундай, Сен да көргө коюлгуча алдан тайбайсың+. 27  Биз мына ушуларды изилдедик. Баары ушундай экен. Ук да, көңүлүңө түй».

Шилтемелер