Аюп 4:1—21

4  Ошондо темандык Элипаз+ мындай деп жооп берди:  «Бирөө сага бир ооз сөз айтууга батынса, көтөрө алар бекенсиң? Деген менен, мындайда ким унчукпай тура алат?  Сен көптөрдү оң жолго салып+, Алсыраган колдорго күч-кубат берчү элең+.  Кимдир бирөө мүдүрүлсө, сөзүң менен бутуна тургузуп+, Алсыраган тизелерди чыңдачу элең+.  Эми минтип өзүңө кезек келгенде, алдан тайдың. Өз башыңа түшкөндө, айлаңды таппай калдың.  Кудайдан коркконуң сенин таянычың эмеспи? Жолдоруңда кынтыксыз жүргөнүң+ үмүтүң эмеспи?  Эстеп көрчү, айыпсыз адам ойрон болду беле? Адилеттүүлөр+ тукум курут болду беле?  Мен көргөндөн, кыянаттык ойлогондор, Жамандык сепкендер аны өзүлөрү оруп алышат+.  Алар Кудайдын деминен кырылышат, Кайнаган каарынан жок болушат. 10  Арстан аркырайт, жаш арстан арылдайт, Бирок жалдуу жаш арстандардын да тиштери сынат. 11  Жем таппаган арстан өлөт, Күчүктөрү каңгып кетет. 12  Мага бир сөз жашыруун жетти, Кулагыма шыбыры угулду+. 13  Эл катуу уйкуда жатканда, Түнкү көрүнүштөрдөн дүрбөлөңдүү ойлор келгенде, 14  Мени коркунуч басты, калтырак каптады, Сай-сөөгүмө чейин жетти. 15  Анан бет алдыман кандайдыр бир рух өттү, Ошондо денемдин түгү тик турду. 16  Ал токтоду, Бирок өңүн ажырата алган жокмун. Көз алдымда кандайдыр бир сөлөкөт турду. Жымжырттык өкүм сүрүп турганда, мындай үн уктум: 17  „Ажалдуу адам Кудайдан адилеттүү боло алабы? Пенде Жаратканынан таза боло алабы?“ 18  Ал өз кызматчыларына да ишенбейт, Өз кабарчыларынан* да кемчилик табат. 19  Пайдубалы чаңдан салынган үйдө+, Топурак үйдө жашагандардын кемчилигин Ал андан бетер көрбөйбү. Алар күбөдөн да тез жок болушат. 20  Таң атып, кеч киргенге чейин эле талкаланып калышат, Түбөлүккө мерт болушканын эч ким билбей калат. 21  Алардын ичиндеги чатыр жиби суурулуп ташталбайбы? Алар акылмандыктын жетишсиздигинен өлөт.

Шилтемелер

Же: «периштелеринен».