Аюп 38:1—41

38  Ошондо Жахаба катуу шамалдын ичинен+ Аюпка мындай деп жооп берди:  «Түркөйлүк менен сүйлөп, Ой-ниетимди күңүрттөнтүп жаткан бул ким?+  Кана, эркектей болуп, белиңди буучу, Сага суроо берейин, жооп берчи+.  Мен жердин пайдубалын салганда, сен кайда элең+, Түшүнүккө ээ болсоң, айтчы?  Анын көлөмүн ким белгилегенин, Үстүнө ченегич жибин ким тартканын билесиңби?  Анын пайдубалы эмнеге орнотулган+, Бурчка коюлуучу ташын ким койгон?  Бардык таңкы жылдыздар+ шаттанганда, Кудайдын уулдарынын+ баары салтанаттуу үн салганда, сен кайда элең?  Жатынды жарып чыккандай ашынган деңизди Дарбаза менен ким тоскон?+  Мен ага булутту кийим кылып кийгизгенде, Аны коюу караңгылык менен орогондо, 10  Ага көрсөтмө бергенде, Эшиктери менен бекиткичин орноткондо+, 11  „Ушул жерге чейин келесиң, мындан ары ашпайсың+. Албууттанган толкундарыңдын жетер чеги ушул болсун“,— дегенде+, сен кайда элең? 12  Өмүрүңдө таңга буйрук берип көрдүң беле+, Таң нуруна ордун көрсөттүң беле? 13  Жерди учу-кыйырынан кармап, Үстүнөн ыймансыздарды күбүп таштадың беле?+ 14  Ал мөөр басылган чоподой өзгөрөт+, Бардыгы кийим кийгендей кубулат. 15  Ыймансыздар жарыгынан айрылат+, Жогору көтөрүлгөн кол сынат+. 16  Сен деңиз башаттарына жеттиң беле, Суу туңгуюктарын+ изилдегени бардың беле?+ 17  Сага өлүм дарбазасы+ ачылды беле? Коюу түндүн+ дарбазасын көрө аласыңбы? 18  Жер мейкиндиктерин акылыңа сыйдыра аласыңбы?+ Ушунун баарын түшүнсөң, айтчы. 19  Жарыктын турагына барар жол кайда?+ Түндүн түнөгү кайда? 20  Аларды өз чектерине жеткирип, Үйүнө кеткен жолдорду биле аласыңбы? 21  Ушуларды ошол маалда төрөлгөнүң үчүн, Көп жашаганың үчүн билесиңби?+ 22  Кар сакталган кампаларга кирдиң беле+, Мөндүр сакталган кампаларды көрдүң беле?+ 23  Мен аларды алаамат маалына, Салгылаш жана согуш күнүнө сактап турам+. 24  Жарыктын таралган жолу кайда, Чыгыш шамалынын+ жер бети менен жорткон жолу кайда? 25  Кыяндын нугун салган, Күркүрөгөн кара булутка жол ачкан ким?+ 26  Адам баласы жашабаган жерге+, Пенденин буту баспаган чөлгө жамгыр төктүргөн, 27  Катуу шамалдан бүлгүнгө учураган ээн жерлерди сугарып, Чөп өстүргөн ким?+ 28  Жаандын атасы барбы+, Шүүдүрүмдүн тамчыларын ким жаратат?+ 29  Муз кимдин курсагынан чыгат, Асман кыроосун+ ким төрөйт? 30  Суулар таш астына жашынгандай жашынат, Суу туңгуюктарынын бети тоңот+. 31  Кима топ жылдызынын түйүнүн байлай аласыңбы, Же Кесил топ жылдызынын боолорун чече аласыңбы?+ 32  Мазарот топ жылдызын өз маалында чыгара аласыңбы, Ас топ жылдызын балдары менен башкара аласыңбы? 33  Асман мыйзамдарын билесиңби+, Анын бийлигин жерге орното аласыңбы? 34  Үнүңдү булуттарга жеткирип, Ташкындаган сууларды үстүңө каптата аласыңбы?+ 35  Чагылганды түшүрө аласыңбы, Ал келип, сага: „Мен мындамын!“ — дейби? 36  Булут катмарларына акылмандыкты ким берген+, Асман кубулуштарына түшүнүктү ким салган?+ 37  Булуттарды санап чыгууга кимдин акылы жетет, Асман кумураларын ким көмкөрүп таштай алат?+ 38  Ошондо топурак көлкүлдөп ылайга айланат, Топурактын кесектери бири-бирине жабышат. 39  Сен арстанга олжо кармап бере аласыңбы, Оңой менен тойбогон жаш арстандарды тойгуза аласыңбы?+ 40  Алар жашыруун жерде боортоктоп жатканда+, Жемин аңдып жатканда, аларды тойгуза аласыңбы? 41  Кузгундун балапандары Кудайга жалбарганда, Жегенге жем таппай жүргөндө, Азыгын ким камдап берет?+

Шилтемелер