Аюп 30:1—31

30  Эми минтип күлкү болуп отурам+, Өзүмөн кичүүлөргө шылдың болуп жатам+, Мен алардын аталарын Койлорумду кайтарган иттердин жанына да отургузбайт болчумун.  Алардын каруусунан мага пайда тийди беле? Алардын алы-күчү жок+.  Анткени алар жокчулук менен ачарчылыктан алсырашкан, Кечээги катуу шамал бүлдүргөн жерди, Какшыган жерди+ кемирип жатышат.  Бадалдын арасынан туздуу чөп теришет, Тал-чырпыктын тамыры менен азыктанышат.  Эл аларды кууп жиберет+, Ууруга кыйкыргандай кыйкырат.  Алар өзөндөрдүн сайларында, Ойдуңдарда, аскаларда күн өткөрүшөт.  Бадалдын арасында боздошот, Чалкандын түбүнө корголошот.  Алар — акылсыздын+ уулдары, аты жоктун уулдары, Өлкөдөн камчы менен кууп чыгарылгандар.  Мен эми ошолордун ырдаар ырына+, Айтар ылакабына айландым+. 10  Алар мени жек көрүп, жакын жолобой калышты+, Бетиме түкүргөндөн да кайра тартышкан жок+. 11  Ал жаамдын тептиргесин бошотуп, мени басмырлап жатат, Алар да ооздугун коё берип, мага каршы чыгышты. 12  Ал тукум оң капталыман чыкты. Алар бутумду коё беришкени менен, Алдыма каргашалуу тоскоолдуктарды коюшту+. 13  Жардамчысы жок болсо да, Жолдорумду бузушту, Алардын тарттырган азабынан башка пайдасы тийген жок+. 14  Араандай тешиктен кирип келгендей болушту, Шамал менен жетип келишти. 15  Мени күтүлбөгөн жерден коркунуч басты, Кадыр-баркымды шамал айдап кетти, Куткарылуум булутка окшоп тарап кетти. 16  Эми жаным суудай төгүлүп+, Башыма оор күндөр түштү+. 17  Түнкүсүн сөөктөрүм тешилип+, денемен ажырап жаткансыйт, Этимдин сыздаганы жанымды жай алдырбайт+. 18  Зор күчтүн таасиринен улам терим алмашып жатат, Мени узун көйнөктүн жакасындай кысып турат. 19  Чаңдай, күлдөй кылыш үчүн Кудай мени топуракка жаткызды. 20  Сенден жардам сурасам — жооп бербейсиң+, Мага көңүл бурушуң үчүн, тикемен тик турам. 21  Бирок сен өзгөрүп, мага таш боордук кылдың+, Болгон күчүң менен мага каршы чыктың. 22  Мени өйдө көтөрүп, шамалга учурасың, Улуган шамал менен быр-чырымды чыгарасың. 23  Мени өлүмгө, Тирүүлөрдүн баары чогула турган үйгө кайтарарыңды билем+. 24  Бирок үйүлүп жаткан урандыга эч ким кол көтөрбөйт+, Куурап баратканга жардам берүүгө эч ким чакырылбайт. 25  Мен кыйналып жатканды ойлоп ыйлачумун+, Кембагалды ойлоп жаным кейичү+. 26  Күткөнүм жакшылык эле — жамандык келди+. Жарыкты күткөн элем — караңгылык келди. 27  Ичим кайнап, унчукпай тура алган жокмун, Башыма оор күндөр түштү. 28  Күндүн жарыгы жокто кайгырып жүрдүм+, Жыйналышта ордуман туруп, жардам сурап жаттым. 29  Мен чөөлөргө бир тууган болдум, Төө куштун+ кыздары менен дос болдум. 30  Терим карарып+, сыйрылып түштү, Сөөктөрүм кургап, күйүп жатат. 31  Арфамдын үнү муңканып, Чоорум ыйлагандарды коштоп калды.

Шилтемелер