Аюп 21:1—34

21  Аюп мындай деп жооп берди:  «Сөзүмдү кунт коюп уккула, Көңүлүмдү жубатканыңар ошол болсун.  Сүйлөп бүткөнүмчө, чыдап койгула, Сөзүмдүн аягына чыгайын, анан шылдыңдай бергиле+.  Мен тынчсызданганымды адамга айтып жатыптырмынбы? Болбосо чыдап отура алат белем?  Жүзүңөрдү мага буруп, таң кала карагыла, Колуңар менен оозуңарды жапкыла+.  Башыман өткөндү эстегенде тынчым кетет, Бүткөн боюмду калтырак басат.  Эмне үчүн ыймансыздар жашап жүрөт+, Эмне үчүн алардын жашына жаш, байлыгына байлык кошулат?+  Урпактары ар убак кашында, Тукуму дайыма көз алдында.  Турак жайы тынч, коркунучтан тыш+, Кудайдын таягы алардан алыс. 10  Алардын букасы уругун бекер агызбайт, Ую тууйт+, музоо салбайт. 11  Жаш балдарын малды жайытка чыгаргандай чыгарышат, Уулдары так секирип, оюн салышат. 12  Дап менен, арфа менен ырдап+, Чоордун коштоосунда көңүл ачышат. 13  Күндөрүн шаттык менен өткөрүшөт да+, Бир заматта көргө* түшүшөт. 14  Алар чыныгы Кудайга: „Бизди жайыбызга кой!+ Жолдоруңду билгибиз келбейт+, 15  Кудурети Күчтүүгө кызмат кылгыдай, ал ким экен?!+ Ага кайрылганыбыздан эмне пайда?“ — дешет+. 16  Бирок алардын жыргалчылыгы өздөрүнүн колунда эмес+; Ыймансыздардын ой-максаты менден алыс+. 17  Ыймансыздардын чырагы качан өччү эле+, Алардын башына качан мүшкүл түшчү эле, Кудай аларга каарданып, качан кыргын салчу эле?+ 18  Алар шамал сапырган самандай+, Куюн учурган топондой болчу беле? 19  Кудай адамдын кара санатайлыгын анын уулдарына сактайт+, Түшүнсүн деп, ага тиешесин берет+. 20  Ал өзүнүн куураганын өз көзү менен көрөт, Кудурети Күчтүүнүн каарын ичет+. 21  Айларынын саны эки эсе азайып+, Көзү өткөн соң, үйүндөгүлөрүнүн убайын көрөбү? 22  Кудай бийик даражалууларды соттоп жатса+, Ал Ага акыл үйрөтмөк беле?+ 23  Андай киши эч нерседен өксүбөй, Бейкапар, санаасы тынч бойдон өлөт+. 24  Белин май басып, Сөөгүнүн чучугу кургай электе көз жумат. 25  Башкасы жаны ачып жүрүп, Жакшылыктын даамын татпай жүрүп өтөт+. 26  Экөө тең топуракка жатып+, Курт жамынат+. 27  Мен силердин оюңарды, Мага кыянаттык кылуу үчүн ойлогон амалыңарды билип турам+. 28  Себеби силер: „Тектүү кишинин үйү кайда, Ыймансыздардын чатыры, турак жайы кайда?“ — деп жатасыңар+. 29  Жол жүрүп келгендерден сурап көргөн эмес белеңер? Алардын айткандарын талдаган эмес белеңер? 30  Алаамат баскан күнү ыймансыздын аман калып+, Каар төгүлгөн күнү куткарылып жатканын уккан эмес белеңер? 31  Жолунун жаңылыштыгын ким бетине айта алат+, Кылган иштери үчүн ага ким тиешесин берет?+ 32  Аны көрүстөнгө алып барышат+, Мүрзөсүнүн үстүнө сакчы коюшат. 33  Ага өзөндүн топурагы таттуу сезилет+, Ал артынан бүт адамзатты ээрчитип кетет+, Анын алдында кеткендерге да сан жетпейт. 34  Силер мени сооротууга бекер эле убара болуп жатасыңар+; Жообуңарга да ишенип болбойт!»

Шилтемелер

Евр. шеол. Кара: 8-тирк.